Tczew. Widok na obecną ulicę Adama Mickiewicza

Tczew. Widok na obecną ulicę Adama Mickiewicza

Tczew. Widok na obecną ulicę Adama Mickiewicza / niem. Dirschau. Lange Strasse

obiekty widoczne:

 • kamienica narożna przy ulicy A. Mickiewicza 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: 4. ćwierćwiecze XIX wieku; w latach 1878-1890 obiekt będący własnością Josepha Carrsohna; w latach 1890-1906 obiekt będący własnością kupca Juliusa Levita)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: 1880 rok; kolejni właściciele począwszy od roku 1899: Carl Nichterlein, dr Otto Nichterlein, J. Wiśnicki; około roku 1930 w budynku mieściła się kawiarnia z restauracją będąca własnością J. Wiśnickiego)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 9 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: XVIII/XIX wiek; jeden z najlepiej zachowanych tczewskich domów barokowych; w latach 1913-1939 własność Gustawa Bucherta)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 10 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: XIX wiek; w latach 1918-1922 własność Berthy Lachmann; w latach 1924-1939 własność kupca Makarego Gliszczyńskiego)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: 2. połowa XIX wieku; kolejni właściciele począwszy od roku 1888: Alina Reinecker, Wilhelm Reinecker, Otto Kirschbaum, Henryk Orcholski, Franciszek Słomka)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: 1905 rok; obiekt przebudowany dla kupca Adolfa Hermana Hardera / skład kolonialny; w latach 1906-1939 własność Franza Schümanna)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: XVIII wiek; przebudowa: około 1800 roku; kolejni właściciele począwszy od roku 1903: Leopold Michaelis, Carl von Tadden, Maria Elbinghaus von Tadden, Maurycy Cieśliński)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: XVIII wiek; w roku 1903 w kamienicy mieściła się restauracja z salą bilardową i bufetem / własność restauratora Groddecka; kolejni właściciele począwszy od roku 1914: Carl von Tadden, Maria Elbinghaus von Tadden, Maurycy Cieśliński)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 15 opatrzona szyldem „Apotheke” (czas powstania obiektu: I połowa XIX wieku; Apteka „Pod Złotym Lwem” założona przez Johanna Hildebrandta, otwarta 27 grudnia 1805 roku; kolejni właściciele-aptekarze począwszy od roku 1831: Adolph Siegfried Monien, Carl Heinrich Kruekenberg, Adolf Gotthilf Ferdinand Streichern, Luis Boltzmann, Richard Neumann, Emil Stroschein, Casimir Magierski, Alfons Wiegmann, Lother Cohn, Gustaw Weiss, Alfons Thielsch, Richard Scherers, Hans Gerdach, Kasimir Nadolski; komisaryczny zarządca apteki w okresie okupacji niemieckiej: Hans Jurgen Tiesler; apteka kilkukrotnie zmieniała nazwę: Apteka u Francuza / nazwa potoczna, Magierski’sche Apotheke, Stara Apteka pod Złotym Lwem)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (około 1830 roku działka opisana jako „działka dziedziczna z domem mieszkalnym”, w latach 1846-1863 własność Fridricha Duschinskiego – kołodzieja, około 1860 roku w dokumentacji działki uwzględniono: dom mieszkalny z podwórzem oraz kuchnię z pralnią, w latach 1863-1914 własność siodlarza Eduarda Kindera; obiekt całkowicie przebudowano w roku 1965 z zachowaniem dotychczasowych gabarytów)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (około 1900 roku przebudowa / modernizacja obiektu, nadanie budynkowi wyglądu zbliżonego do stanu dzisiejszego, w latach 1881-1899 własność majstra piekarskiego Ernesta Eduarda Miethe [od roku 1890 rentiera], w latach 1899-1939 własność cukiernika Adolfa Miethe)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (w latach 1880-1890 obiekt wzniesiony w całości, zachowana żeliwna balustrada balkonu, fryz międzykondygnacyjny i podokapowy; w latach 1877-1939 w rękach rodziny kupieckiej Lietz / Adolf Lietz, Marie Wilhelmine Lietz, Emil Lietz)
 • kamienica przy ulicy A. Mickiewicza 6 – lewa strona kadru / fragment, zarys budynku (czas powstania: XIX wiek, czas powstania obiektu w obecnym kształcie: 1935-1936 / kamienica wybudowana w miejscu rozebranego budynku mieszkalnego; w latach 1898-1929 wł. Carl von Tadden; około 1905 roku na działce znajdował się dom mieszkalny wraz dobudówką i podwórze)
 • kamienica narożna przy Placu Generała Józefa Hallera 24 – elewacja przy ul. Mickiewicza / lewa strona kadru (czas powstania: II połowa XIX wieku; Apteka „Pod Orłem” / Adler Apotheke – najstarsza tczewska apteka, kolejni właściciele począwszy od roku 1851: Moritz Kabus, Emil Luedecke, Hermann Niemeyer, Oskar Robert Mensing, Hermann Feldner, Richard Hoosmann, Walter Hoosmann)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

 • Julius Levit – kupiec, w latach 1890-1906 właściciel kamienicy przy ulicy A. Mickiewicza 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Joseph Carrsohn – w latach 1878-1890 właściciel kamienicy przy ulicy A. Mickiewicza 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • J. Wiśnicki – kupiec, właściciel kawiarni przy ul. A. Mickiewicza 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Otto Nichterlein – właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Carl Nichterlein – właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Gustaw Buchert – w latach 1913-1939 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 9 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Makary Gliszczyński – kupiec, w latach 1924-1939 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 10 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Bertha Lachmann – w latach 1918-1922 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 10 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Alina Reinecker – w latach 1888-1913 właścicielka kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Wilhelm Reinecker – zegarmistrz, w latach 1888-1913 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Otto Kirschbaum – zegarmistrz, w latach 1913-1919 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Henryk Orcholski – w latach 1919-1927 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Franciszek Słomka – drogerzysta, w latach 1927-1939 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Franz Schümann – rzeźnik, w latach 1906-1939 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Adolf Herman Harder – buchalter, w latach 1882-1906 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Leopold Michaelis – kupiec z Gdańska, w latach 1903-1904 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Carl von Tadden – kupiec, właściciel kamienic przy ul. A. Mickiewicza 13 i 14, w latach 1898-1929 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Maria Elbinghaus von Tadden – właścicielka kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 13 i 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Maurycy Cieśliński – właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 13 i 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Johann Hildebrandt – założyciel apteki przy ul. Mickiewicza 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Hans Jurgen Tiesler – w okresie okupacji niemieckiej zarządca apteki przy ul. A. Mickiewicza 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Kazimierz Nadolski – w latach 1919-1939 właściciel kamienicy/apteki przy ul. A. Mickiewicza 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Fridrich Duschinski – kołodziej, w latach 1846-1863 właściciel kamienicy przy ul. Mickiewicza 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Eduard Kinder – siodlarz, w latach 1863-1914 właściciel kamienicy przy ul. Mickiewicza 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Ernest Eduard Miethe – majster piekarski, w latach 1881-1899 właściciel kamienicy przy ul. Mickiewicza 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Adolf Miethe – cukiernik, w latach 1899-1939 właściciel kamienicy przy ul. Mickiewicza 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Lietz (Adolf Lietz, Marie Wilhelmine Lietz, Emil Lietz)– rodzina kupiecka, w latach 1877-1939 właściciele kamienicy przy ulicy A. Mickiewicza 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Carl von Tadden – w latach 1898-1929 właściciel kamienicy przy ul. Mickiewicza 6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Moritz Kabus – aptekarz, w latach 1851-1862 właściciel kamienicy przy Placu Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Emil Luedecke – aptekarz, w latach 1862-1875 właściciel kamienicy przy Placu Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Hermann Niemeyer – kupiec, w latach 1875-1879 właściciel kamienicy przy Placu Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Oskar Robert Mensing – kupiec, w latach 1879-1897 właściciel kamienicy przy Placu Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Hermann Feldner – aptekarz, w latach 1897-1900 właściciel kamienicy przy Placu Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Richard Hoosmann – aptekarz, w latach 1900-1919 właściciel kamienicy przy Placu Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Walter Hoosmann – aptekarz, w latach 1919-1939 właściciel kamienicy przy obecnym Placu Hallera 24 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem

datowanie:

styczeń 1906 [karta okolicznościowa wydana z okazji otwarcia nowej instytucji] ; por. data nadrukowana na awersie karty pocztowej [7 stycznia 1906]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna / okolicznościowa); wyd. Pohl & Weber Nachfl., Berlin, Spittelmarkt 4/5
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim (adresat: Gertrud Hey, Königsberg [Kaliningrad, Królewiec])
 • na awersie niemieckojęzyczny nadruku Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]
 • na awersie nadruk w języku niemieckim: „Zur Erinnerung an das 2. Stiftungsfest. Des Dereins junger Kaufleute. Dirschau, 7. Januar 1906” [Wspomnienie z uroczystości otwarcia nowej instytucji. Spotkanie młodych kupców. Tczew, 7 stycznia 1906]

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Deutsches Reich oraz dwa stemple pocztowe / korespondencyjne: Dirschau [Tczew] z datą 8.01.1906 i Königsberg [Królewiec, Kaliningrad] z datą 8.01.1906

sygnatura:

Poczt778

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content