Tczew. Widok na obecną ulicę Sambora (daw. Samborstrasse, Podlitzstrasse)

Tczew. Widok na obecną ulicę Sambora (daw. Samborstrasse, Podlitzstrasse)

Tczew. Widok na obecną ulicę Sambora (daw. Samborstrasse, Podlitzstrasse) / niem. Dirschau. Samborstrasse

obiekty widoczne:

 • nieistniejąca współcześnie kamienica znajdująca się w rejonie ulicy Sambora 21 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (lewa strona kadru; czas powstania kamienicy we współczesnym kształcie: lata 50. XX wieku)
 • kamienica przy ulicy Sambora 19 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (lewa strona kadru; czas powstania obiektu: 1894 rok)
 • kamienica przy ulicy Sambora 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (lewa strona kadru; czas powstania obiektu: 4. ćwierćwiecze XIX wieku)
 • kamienica przy ulicy Sambora 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (lewa strona kadru; czas powstania obiektu: 1900 rok; kamienica zbudowana dla J. Lippfelda – handlarza drzewem)
 • kamienica przy ulicy Sambora 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: 4. ćwierćwiecze XIX wieku; w okresie międzywojennym mieścił się w tym miejscu zakład fotograficzny W. Wolańskiego)
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy (wybudowany w 1891 na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • przęsła mostowe
 • kamienica przy ulicy Sambora 3 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (prawa strona kadru; czas powstania obiektu: 4. ćwierćwiecze XIX wieku)
 • słup telegraficzny
 • rusztowanie

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego
 • J. Lippfeld – handlarz drzewem, właściciel kamienicy przy ulicy Sambora 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • W. Wolański – fotograf, w okresie międzywojennym właściciel zakładu fotograficznego mieszczącego się w kamienicy przy ulicy Sambora 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

datowanie:

około 1900 roku [patrz: kamienica przy obecnej ulicy Sambora 14 z widocznym rusztowaniem – kamienica została wybudowana w roku 1900]; por. dodatkowo typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku – fotokarta (jedna z pierwszych korespondencyjnych kart fotograficznych ze zdjęciem naklejonym na karton pocztówkowy, karty tego typu weszły do obiegu pod koniec XIX wieku; w celu upiększenia fotografie na korespondentkach wtapiano w malowane / litografowane tło ; patrz: „Dawne pocztówki” J. Kotłowski, s. 19]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (tak zwana fotokarta – fotografia wtapiana w malowane / litografowane tło; karta bromosrebrowa z dodatkowymi zdobieniami graficznymi); wyd. Martha Fedtke, Dirschau [Tczew]
 • na awersie nadruk w języku niemieckim Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt781

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content