Tczew. Nieistniejący współcześnie pomnik Cesarza Wilhelma I

Tczew. Nieistniejący współcześnie pomnik Cesarza Wilhelma I

Tczew. Nieistniejący współcześnie pomnik Cesarza Wilhelma I / niem. Dirschau. Kaiser Wilhelm-Denkmal

obiekty widoczne:

 • pomnik Cesarza Wilhelma I / chodzi o Wilhelma I Hohenzollerna urodzonego jako Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen (nieistniejący współcześnie pomnik zlokalizowany w rejonie obecnego Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego: w sąsiedztwie Parku im. Mikołaja Kopernikakamienicy narożnej przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 oraz dawnego Kaiserin Auguste Victoria-Schule – Szkoły Żeńskiej im. Cesarzowej Augusty Wiktorii [daw. Centrum Edukacji Dorosłych, od stycznia 2014 roku siedziba Urzędu Miasta] ; 30 stycznia 1920 roku marynarze polscy ściągnęli z cokołu figurę Wilhelma na znak sprzeciwu wobec 148-letniej niewoli pruskiej)
 • godło cesarskie (orzeł z głową zwróconą w prawą stronę)
 • kamienica przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: 1900 rok)
 • kamienica przy ulicy Wojska Polskiego 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: lata 90-te XIX wieku)
 • kamienica przy ulicy Wojska Polskiego 2 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: lata 90-te XIX wieku)
 • fragment obecnego Parku im. Mikołaja Kopernika / daw. Cmentarz ewangelicki
 • kamienica przy ulicy Wojska Polskiego 3 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: 1896 rok)
 • nieistniejący współcześnie budynek znajdujący się w sąsiedztwie 3-kondygnacyjnej kamienicy nr 3
 • wóz konny

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • budynek Kaiserin Auguste Victoria Schule / Szkoła żeńska im. Cesarzowej Augusty Wiktorii / w latach 1995-2012 tczewskie Centrum Edukacji Dorosłych / obecnie siedziba Urzędu Miejskiego przy ulicy 30 Stycznia 1 (czas powstania obiektu: 1891 rok; jeszcze przed końcem XIX wieku na podwórzu szkolnym wybudowano wolno stojącą salę gimnastyczną, zaś w roku 1911 wykonano dobudówkę od strony obecnej ulicy Ogrodowej; w roku 1911 placówkę przekształcono w liceum żeńskie, następnie, po odzyskaniu niepodległości, przemianowano je na gimnazjum żeńskie; po reformie oświatowej 1934 roku, ośmioletnie dotychczas gimnazjum zastąpiono gimnazjum czteroletnim (kończącym się małą maturą) oraz dwuletnim liceum; od tego czasu szkoła przyjęła nazwę Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne)

osoby powiązane:

 • Georg Renatus Mayer-Steglitz – autor pomnika
 • Wilhelm I Hohenzollern wł. Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen – cesarz niemiecki
 • Augusta Wiktoria ze Szlezwika-Holsztynu-Sonderburga-Augustenburga – cesarzowa niemiecka, żona Wilhelma II (ostatniego władcy Prus)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

datowanie:

1901 [po wybudowaniu kamienicy przy obecnym Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 2] – 1914 [przed wysłaniem karty pocztowej]

widok późniejszy w porównaniu z widokiem przedstawionym na karcie pocztowej nr 787: https://skarbnica.tczew.pl/2371/tczew-nieistniejacy-wspolczesnie-pomnik-cesarza-wilhelma-i-4/

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 20 marca 1915 roku (adresat: Margaret Frost)
 • karta pocztowa adresowana do Altona=Ottensen / współcześnie: Hamburg-Ottensen – dzielnica niemieckiego miasta Hamburg w okręgu administracyjnym Altona
 • karta pocztowa wysłana z miejscowości Allenstein / współcześnie: Olsztyn – miasto na prawach powiatu, stolica województwa warmińsko-mazurskiego, siedziba władz ziemskiego powiatu olsztyńskiego

uwagi:

na rewersie znaczek pocztowy Deutsches Reich oraz stempel pocztowy / korespondencyjny Allenstein [Olsztyn] z datą 21.03.1915

sygnatura:

poczt788

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content