Glos Wybrzeża; 2002 /14.10.2002/; nr 199; s. 7

Glos Wybrzeża; 2002 /14.10.2002/; nr 199; s. 7

autor artykułu:

(gab) [Zbigniew Gabryszak]

tytuł:

Życie Tczewem pisane (z działu: Warto przeczytać)

reprint:

Zbigniew Gabryszak

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

dział ogólny, opracowania regionalne, wspomnienia, publikacje wspomnieniowe, Tczew – historia – 20 wiek, Tczew – gospodarka, polityka, PRL, Polska Rzeczpospolita Ludowa, Tczew – samorząd – 1956-1989, Tczew – historia – po 1945 roku, pamiętniki – 1956-1989, spotkanie autorskie, promocja książki

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Czesław Glinkowski, Czesław Glinkowski (1932-), Życie Tczewem pisane [publikacja autorstwa Cz. Glinkowskiego], Zespół Szkół Zawodowych Centrali Rolniczej Samopomoc Chłopska, Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej, Kociewski Kantor Edytorski, Kociewski Kantor Edytorski – Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, Stanisław Wojciech Okoniewski, Klub Radnych SLD, Klub Radnych SLD Rady Miasta Tczewa, SLD Tczew, Henryk Etmański, Gertruda Pierzynowska

osoby powiązane:

  • Czesław Glinkowski – prezydent miasta Tczewa (czas trwania prezydentury: 15.02.1977 roku – 13.09.1990), członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego – kwartalnika wydawanego nakładem Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, w latach 1965-1970 dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, członek-założyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, w latach 1970-1973 prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, Kawaler Medalu Pro Domo Trsoviensi, autor publikacji: „Tczewskie Szlaki Turystyczne (2001), „Życie Tczewem pisane” (2002), „Tczew na przełomie XX i XXI w.” (2005), „Przywróćmy Pamięć…” (2008), „Życie Tczewem pisane” (2001), „Związki Ziemi Tczewskiej z Wisłą (2012); laureat Samburii – nagrody starosty tczewskiego [nagroda przyznawana nie częściej niż raz w roku, wręczana w listopadzie, na pamiątkę I sesji Rady Powiatu Tczewskiego I kadencji], laureat „Kociewskiego Pióra” – zaszczytnego wyróżnienia przyznawanego przez Kapitułę Nagrody Literackiej i Wydawniczej „Kociewskie Pióro”, działającej pod przewodnictwem prof. dr hab. Tadeusza Linknera
  • Stanisław Wojciech Okoniewski (1870-1944) – doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1926-1944 biskup chełmiński, od 20 lipca 1905 roku wiceprezes „Towarzystwa Kultury i Literatów Polskich na Rzeszę Niemiecką Celem Wzajemnej Pomocy” (Poznań), członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, współzałożyciel Wydziału Teologicznego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki, koadiutor (następca) biskupa chełmińskiego Augustyna Rosentretera, założyciel Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie, duszpasterz ludzi morza, duchowny rzymskokatolicki odznaczony między innymi: Krzyżem Komandorskim (1927 rok), Krzyżem Niepodległości (1934 rok), Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski (27 czerwca 1936 roku; odznaczenie cywilne przyjęte z rąk Prezydenta Ignacego Mościckiego), „Białym Krukiem” oraz Wielką Wstęgą Inkunabułu in Folio z cymeliami za zasługi na polu bibliofilskim, bibliotekarskim i naukowym (Pelplin, 1938 rok); 21 czerwca 1936 roku ks. biskup Stanisław Okoniewski (wówczas ordynariusz diecezji chełmińskiej) dokonał uroczystej konsekracja kościoła pw. Świętego Józefa w Tczewie (dnia 17 maja 1931 roku ks. biskup poświęcił również cmentarz parafii nowomiejskiej)
  • Henryk Etmański – absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku (1965), absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (1973), w latach 1964-1969 kierownik działu kadr i szkolenia FSO „Polmo” Tczew, w latach 1976-1987 zastępca dyrektora i główny księgowy w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Rudnie, w latach 1989-2002 zastępca dyrektora i główny księgowy w ZREMB Gdańsk, radny Rady Miejskiej w Tczewie (z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej), przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej RM w Tczewie, przewodniczący Klubu Radnych SLD Rady Miasta Tczewa, działacz samorządowy uhonorowany między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi (1976), Złotym Krzyżem Zasługi (1987), Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa (1964), Srebrną (1986) i Złotą Odznaką Zasłużonego Działkowca (1992)
  • Gertruda Pierzynowska – nauczycielka, od 1983 roku wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 (ul. Władysława Jagiełły 8, obecnie Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego), radna Rady Miejskiej w Tczewie, członek Komisji Rewizyjnej (2006-2010 i 2010-2014), w latach 2014-2018 zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Polityki Gospodarczej (2010-2014 i 2014-2018), członek Komisji Polityki Społecznej (2006-2010 i 2018-2023), w latach 2010-2014 członek Doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw ulic, autorka publikacji: „Dwory, parki i folwarki Kociewia i Kaszub” (1998), „Kapliczki i krzyże przydrożne Kociewia” (1999, 2005), organizatorka akcji charytatywnej „Spraw radość tym, którzy na nią czekają”, działaczka samorządowa uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi (1985)

sygnatura:

WP177

numer teczki:

I-3

numer skanu:

wp_0177

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content