Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30 Stycznia 57

Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30 Stycznia 57

Tczew. Szpital Miejski przy ul. 30 Stycznia 57 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją – niem. Dirschau. Johanniterkrankenhaus

obiekty widoczne:

  • Szpital Joannitów będący odpowiedzią władz pruskich na wybudowanie nieistniejącego współcześnie szpitala parafialnego św. Wincentego (czas powstania obiektu: 1897 rok; od 1890 roku działał w Tczewie niewielki szpital, mogący pomieścić jednorazowo 12 pacjentów, niewielkich rozmiarów punkt leczniczy, mieszczący się w budynku przy ul. Wąskiej, prowadzony był przez ewangelickie Stowarzyszenie Diakonis dla Opieki nad Ubogimi i Chorymi w Tczewie (Verein fur Armen-und Krankenpflege durch Diakonissen in Dirschau), po otwarciu szpitala joannickiego (przy obecnej ul. 30 Stycznia), budynek przy ulicy Wąskiej przeznaczono na sierociniec)
  • krzyż maltański – obiekt widoczny na fasadzie budynku (krzyż kawalerski znany również jako krzyż cnót rycerskich, w wersji białej – symbol Joannitów (Zakon Maltański), w wersji zielonej – symbol Lazarytów (Zakon Rycerzy św. Łazarza)

obiekty powiązane:

  • nieistniejący współcześnie Szpital św. Wincentego a Paulo zlokalizowany przy tak zwanych Dawnych Ogrodach / obecnie ulica Ks. Piotra Ściegiennego (lecznica katolicka zwana Szpitalem Św. Wincentego wybudowana została z inicjatywy ówczesnego proboszcza tczewskiej Fary – ks. Roberta Sawickiego; od pierwszych dni działalności placówce przyświecało motto: „Mój Jezu litości, mój Jezu litości na dziś i całą wieczność”; obiekt został doszczętnie zniszczony w marcu 1945 roku, już po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną)

datowanie:

1897 (otwarcie Szpitala Joannitów wybudowanego ze środków przekazanych przez władze pruskie i gminę ewangelicką, oddanego w użytkowanie joannickiemu zgromadzeniu diakonysek) – 1899 (przed wysłaniem karty pocztowej)

por. dodatkowo typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku (fotokarta – jedna z pierwszych korespondencyjnych kart fotograficznych ze zdjęciem naklejonym na karton pocztówkowy, karty tego typu weszły do obiegu pod koniec XIX wieku; w celu upiększenia fotografie na korespondentkach wtapiano w malowane / litografowane tło ; patrz: „Dawne pocztówki” J. Kotłowski, s. 19]

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (tak zwana fotokarta – fotografia wtapiana w malowane / litografowane tło; karta bromosrebrowa z dodatkowymi zdobieniami graficznymi: kwiaty); wyd. W. Kranz Buchhandlung Dirschau [Tczew]
  • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim
  • karta pocztowa adresowana do Dieuze / współcześnie: Dieuze – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Grand Est, w departamencie Mozela
  • na awersie nadruk w języku niemieckim : Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Reichspost oraz dwa stemple pocztowe / korespondencyjne: Berlin-Dirschau Bahnpost ZUG 304 [poczta kolejowa] z datą 20.09.1901 i Dieuze z datą 22.09.1901

sygnatura:

Poczt813

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content