Tczew. Obecna siedziba Urzędu Miasta przy ul. 30 Stycznia 1 (dawniej Centrum Edukacji Dorosłych)

Tczew. Obecna siedziba Urzędu Miasta przy ul. 30 Stycznia 1 (dawniej Centrum Edukacji Dorosłych)

Tczew. Obecna siedziba Urzędu Miasta przy ul. 30 Stycznia 1 (dawniej Centrum Edukacji Dorosłych) – niem. Dirschau. Kaiserin-Augusta-Victoria-Schule

obiekty widoczne:

 • budynek Kaiserin Auguste Victoria Schule / Szkoła żeńska im. Cesarzowej Augusty Wiktorii / w latach 1995-2012 tczewskie Centrum Edukacji Dorosłych / obecnie siedziba Urzędu Miejskiego przy ulicy 30 Stycznia 1 (czas powstania obiektu: 1891 rok; jeszcze przed końcem XIX wieku na podwórzu szkolnym wybudowano wolno stojącą salę gimnastyczną, zaś w roku 1911 wykonano dobudówkę od strony obecnej ulicy Ogrodowej; w roku 1911 placówkę przekształcono w liceum żeńskie, następnie, po odzyskaniu niepodległości, przemianowano je na gimnazjum żeńskie; po reformie oświatowej 1934 roku, ośmioletnie dotychczas gimnazjum zastąpiono gimnazjum czteroletnim (kończącym się małą maturą) oraz dwuletnim liceum; od tego czasu szkoła przyjęła nazwę Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne)
 • fragment obecnej ulicy 30 Stycznia (dawniej Szosa Starogardzka)
 • budynek Starostwa / Urzędu Miejskiego przy obecnym Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (obiekt wzniesiony na początku XX wieku – 1908 rok – w okolicy zniszczonego przez pożar Hotelu Gdańskiego ; budynek będący siedzibą tczewskiego starostwa wyodrębnionego w roku 1887 ze starostwa starogardzkiego)

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze, bezpośrednio związane ze stroną adresową karty pocztowej)

 • szkoła żeńska (Mädchenschule) / szkoła staromiejska / obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szkoły Morskiej 1 (budowę powszechnej szkoły żeńskiej rozpoczęto w Tczewie w roku 1911; w roku 1914, w wyposażonym w centralne ogrzewanie budynku szkolnym, dowództwo pruskiej armii zorganizowało lazaret dla rannych żołnierzy; w kolejnych latach – od roku 1916 – w budynku mieściły się koszary niemieckiej straży granicznej – koszary Grenzschutzu, w latach 1920-1930 swoją siedzibę miała w tym miejscu pierwsza w Polsce Szkoła Morska założona przez kmdra Antoniego Garnuszewskiego ; za: R. Landowski, „Tczew w czasie i przestrzeni”)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

 • Augusta Wiktoria ze Szlezwika-Holsztynu-Sonderburga-Augustenburga – cesarzowa niemiecka, żona Wilhelma II (ostatniego władcy Prus)

datowanie:

1909 [po wybudowaniu obiektu przy obecnym Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 – dawne Starostwo / obecnie UM Tczew] – 1914 [przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka w sepii (fotograficzna); wyd. Hans Wendt, Dirschau [Tczew]
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 9 września 1915 roku (adresat: Ang. Burger)
 • karta pocztowa adresowana do Barop-Dortmund / współcześnie: Barop, Dortmund-Barop – dzielnica miasta Dortmund w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w okręgu administracyjnym Hombruch

uwagi:

 • na odwrocie stempel pocztowy / korespondencyjny Dirschau [Tczew] z datą 9.09.1915
 • brak znaczka pocztowego
 • na rewersie odręczny dopisek „Feldpost” [poczta polowa]
 • na odwrocie odręcznie zapisany „adres zwrotny” / miejsce pobytu nadawcy / rekonwalescenta: Lazarett Dirschau Mädchenschule – chodzi o dawną szkołę żeńską / obecne I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie

sygnatura:

Poczt819

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content