Tczew. Starostwo / obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Tczew. Starostwo / obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1

Tczew. Starostwo / obecnie Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 – niem. Dirschau. Kreishaus

obiekty widoczne:

 • Starostwo / obecnie: Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (obiekt wzniesiony na początku XX wieku – 1908 rok – w okolicy zniszczonego przez pożar Hotelu Gdańskiego; budynek będący siedzibą tczewskiego starostwa, wyodrębnionego w roku 1887 ze starostwa starogardzkiego)
 • nieistniejący współcześnie obiekt sąsiadujący z tczewskim starostwem / Urzędem Miejskim opatrzony szyldem Holz&Kohlen Carl von Tadden (skład węgla i drewna)
 • kamienica przy ulicy M. Kopernika 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (obiekt widoczny w tle; czas powstania: 1903 rok, pierwszy właściciel: G. Wilke)

osoby widoczne:

 • przechodnie

osoby powiązane:

 • Carl von Tadden – kupiec, właściciel składu węgla i drewna, właściciel kamienic przy ul. A. Mickiewicza 13 i 14, w latach 1898-1929 właściciel kamienicy przy ul. A. Mickiewicza 6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • G. Wilke – właściciel tartaku parowego znajdującego się na terenach nadrzecznych od 1881 roku – Dampf Schneidemühle Wilke, właściciel kamienic przy ulicy M. Kopernika 7-9 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją

datowanie:

1909 [po wybudowaniu obiektu przy obecnym Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 – dawne Starostwo / obecnie UM Tczew] – 1913 [przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (fotograficzna); wyd. Schaar
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 25 listopada 1914 roku (adresat: Herrn M. Żygalsky)
 • karta pocztowa adresowana do Kattowitz / współcześnie: Katowice – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa śląskiego, jeden z głównych ośrodków Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i największe pod względem ludności miasto konurbacji górnośląskiej)

uwagi:

 • na odwrocie stempel pocztowy / korespondencyjny Dirschau [Tczew] z datą 25.11.1914
 • brak znaczka pocztowego
 • na rewersie odręczny dopisek „Feldpost” [poczta polowa]

sygnatura:

Poczt824

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content