Tczew. Widok na obecną na ulicę Gdańską / okolice Wiaduktu 800-lecia Tczewa

Tczew. Widok na obecną na ulicę Gdańską / okolice Wiaduktu 800-lecia Tczewa

Tczew. Widok na obecną na ulicę Gdańską / okolice Wiaduktu 800-lecia Tczewa

obiekty widoczne:

 • kominy fabryczne
 • Cukrownia Tczewska założona przez A. Preussa / niem. Zuckerfabrik Dirschau (fabryka działająca w Tczewie od 13 października 1879 roku)
 • Cukrownia Ceres / Cukrownia Królewiecka funkcjonująca na terenie dawnego młyna od 1886 roku (po pierwszej wojnie światowej, ze względu na zniszczenia będące następstwem pożarów, zarówno Cukrownia Tczewska, jak i Cukrownia Królewiecka nie wznowiły produkcji; w dwudziestoleciu międzywojennym w części obiektów pofabrycznych uruchomiono m.in. produkcję krochmalu, suszarnię ziół, destylarnię olejków, produkcję płyt korkowych, tartak, młyn zbożowy; od roku 1929 rozpoczęto produkcję drożdży piekarskich eksportowanych głównie do Stanów Zjednoczonych; w latach 1932-2007 w rejonie ob. ul. Za Dworcem działała Pomorska Fabryka Drożdży, obecnie teren pozakładowy znajduje się w rękach prywatnych)
 • wiadukt przy ul. 1 Maja / w ciągu ul. 1 Maja (wiadukt prowadzący w kierunku obecnej ulic Kolejowej i Łąkowej)
 • kamienica przy ulicy Gdańskiej 56 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1870-1880)
 • budynek zlokalizowany w rejonie ulicy Gdańskiej 55 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (inny niż współcześnie)
 • kamienica przy ulicy Południowej 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: 1880-1890)
 • kamienica przy ulicy Południowej 2 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1890 roku)
 • kamienica przy ulicy Południowej 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: 1885 rok)
 • wieloboczna parowozownia zwana potocznie „okrąglakiem” / parowozownia wachlarzowa typu „Potsdam” z obrotnicą znajdującą się na zewnątrz hali [12 bram po 2 tory / 24 stanowiska]- rejon ulicy Gdańskiej 57 (czas powstania: około 1890 roku)
 • budynek przy ulicy 1-go Maja 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: około 1860 roku, budynek mieszkalny oznaczony na planie dworca kolejowego z 1859 roku)
 • budynek przy ulicy 1-go Maja 6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: około 1900 roku; obiekt po raz pierwszy oznaczony na planie miasta z 1904 roku)
 • budynek przy ulicy 1 Maja 10okazały budynek poczty dworcowej i urzędu telegraficznego elewacją południową przylegający do peronu bydgoskiego (czas powstania obiektu: około 1865 roku; budynek przebudowany około roku 1910)
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy (wybudowany w roku 1891 na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • brama wjazdowa na most kolejowy z charakterystyczną, zbliżoną do bramy wjazdowej mostu drogowego sekwencją wartowniczą (obiekt widoczny w tle)
 • portal mostu kratowniczego (drogowego) ozdobiony reliefami Gustawa Bläsera przedstawiającymi (w części centralnej) pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV – obiekt widoczny w tle
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • kamienica przy ulicy Kolejowej 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: koniec XIX wieku)
 • budynek przy ulicy Łąkowej 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: lata 90-te XIX wieku)

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego

datowanie:

1901 [po wybudowaniu kamienicy przy obecnej ulicy 1-go Maja 6] – 1908 [przed wysłaniem karty pocztowej] ; por. budynek przy obecnej ulicy 1-go Maja 10 [w kadrze widoczny obiekt przed przebudową w 1910 roku]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. Reinicke & Rubin, Magdeburg
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 3 sierpnia 1909 roku (adresat: L. Rumikewitz)
 • karta pocztowa adresowana do Zoppot / współcześnie: Sopot – miasto na prawach powiatu położone nad Zatoką Gdańską
 • na awersie nadruk w języku niemieckim: Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Deutsches Reich oraz stempel pocztowy / korespondencyjny Dirschau [Tczew] z datą 3.08.1909

sygnatura:

Poczt827

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content