Tczew. Widok na obecną ulicę Gdańską. Dawny Dom Parafialny Św. Józefa

Tczew. Widok na obecną ulicę Gdańską. Dawny Dom Parafialny Św. Józefa

Tczew. Widok na obecną ulicę Gdańską. Dawny Dom Parafialny Św. Józefa / niem. Dirschau. Vereinshaus Dirschau-Neustadt

obiekty widoczne:

 • Dom Stowarzyszeń / Dawny Dom Parafialny Św. Józefa przy obecnej ulicy Gdańskiej 3-4 / niem. Vereinshaus Dirschau-Neustadt, St. Josephshaus (obiekt wybudowany przez Stowarzyszenie Czeladzi Katolickiej w 1909 roku, początkowo pełnił rolę gospody, w grudniu 1915 roku, po utworzeniu w ramach parafii staromiejskiej obwodu duszpasterskiego dla tak zwanego Nowego Miasta, przekształcony w Dom św. Józefa, w czerwcu 1920 roku sprzedany Towarzystwu Budowy Kościoła Św. Józefa)
 • fragment ulicy Gdańskiej / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem

organizacje / instytucje powiązane:

 • Towarzystwo Budowy Kościoła Świętego Józefa powołane do życia 24 lipca 1916 roku z inicjatywy Księdza Bernarda Bączkowskiego – pierwszego proboszcza Parafii Nowomiejskiej w Tczewie (Towarzystwo pod kierownictwem księdza proboszcza zbierało fundusze na przebudowę oraz wyposażenie tymczasowego kościoła nowomiejskiego; po przejęciu budynków Domu Świętego Józefa (2 czerwca 1920 roku) zajęto się modernizacją dużej sali oraz obiektów przeznaczonych na plebanię; 1 stycznia 1921 roku parafia św. Józefa stała się samodzielną parafią)

osoby powiązane:

 • Ksiądz Bernard Bączkowski – pierwszy proboszcz Parafii Nowomiejskiej w Tczewie; 23 marca 1927 roku ks. Bernard Bączkowski otrzymał dekret Władzy Biskupiej mianujący go proboszczem parafii w Chełmnie; 25 kwietnia odbyła się pożegnalna msza i ostatecznie ks. Bernard opuścił parafię św. Józefa w Tczewie 1 maja 1927 roku; jego miejsce zajął ks. Władysław Młyński
 • ks. Władysław Młyński – budowniczy i długoletni proboszcz parafii św. Józefa w Tczewie

datowanie:

1910 [po wybudowaniu obiektów przy obecnej ulicy Gdańskiej 3 i 4] – ok. 1914 [por. podpis Vereinshaus Dirschau-Neustadt / budynek świecki; zdjęcie wykonano w okresie poprzedzającym utworzenie w ramach parafii staromiejskiej obwodu duszpasterskiego dla tzw. Nowego Miasta]

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (fotograficzna); wyd. S. Jontofsohn, Dirschau [Tczew]
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 26 czerwca 1917 roku (dane adresata / dane korespondencyjne nieczytelne)

uwagi:

 • na odwrocie stempel pocztowy / korespondencyjny Dirschau [Tczew] z datą 27.06.1917
 • na odwrocie pieczęć Reserve Lazarett Dirschau / Lazaret w Tczewie [pocztówka wysłana prawdopodobnie przez pruskiego rekonwalescenta przebywającego w jednym z tczewskich lazaretów]
 • brak znaczka pocztowego
 • na odwrocie odręczny dopisek Feldpost [poczta polowa] /

sygnatura:

Poczt832

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content