Tczew. Mosty Tczewskie. Most drogowy. Most kolejowy

Tczew. Mosty Tczewskie. Most drogowy. Most kolejowy

Tczew. Mosty Tczewskie. Most drogowy. Most kolejowy

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy (wybudowany w 1891 roku na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • przęsła mostowe
 • portal mostu kolejowego z charakterystyczną sekwencją wartowniczą
 • portal mostu kratowniczego (drogowego) ozdobiony reliefami Gustawa Bläsera przedstawiającymi (w części centralnej) pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV / w kadrze widoczna część boczna portalu
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego
 • Jakub Mortkowicz – księgarz, wydawca
 • Jan Gebethner – księgarz, wydawca

datowanie:

po 1920 roku [por. nazwa wydawnictwa: Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych Ruch S.A. zostało założone 17 grudnia 1918 przez polskich księgarzy Jakuba Mortkowicza i Jana Gebethnera; pierwotnie wydawnictwo nosiło nazwę Polskie Towarzystwo Księgarń Kolejowych RUCH Spółka z o.o]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. nakładem Polskiego Towarzystwa Księgarni Kolejowych Ruch S.A (z adnotacją: Przedruk wzbroniony); fot. J. Puciński, Poznań
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim datowana przez nadawcę na 15 października 1932 roku (adresat: Antonina Mirkowska / Minkowska (?), Warszawa)
 • na awersie polskojęzyczny nadruk: Tczew. Most na Wiśle

uwagi:

 • na odwrocie fragment stempla pocztowego / korespondencyjnego (brak daty nadania karty pocztowej, brak nazwy miejscowej)
 • na odwrocie fragment polskiego znaczka pocztowego

sygnatura:

Poczt842

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content