Czarny Las (powiat częstochowski, województwo śląskie). 7. Piesza Pielgrzymka Diecezjalna na Jasną Górę – grupa tczewska (12 sierpnia 1998 roku)

Czarny Las (powiat częstochowski, województwo śląskie). 7. Piesza Pielgrzymka Diecezjalna na Jasną Górę – grupa tczewska (12 sierpnia 1998 roku)

data:

12 sierpnia 1998 roku

7. Piesza Pielgrzymka Diecezjalna na Jasną Górę 1998 – hasło:

Otrzymacie Jego Moc

Piesza Pielgrzymka Diecezjalna na Jasną Górę 1998 – Grupa Tczewska – przewodnik:

ksiądz Jan Ostrowski / obecnie ksiądz prałat Jan Ostrowski – w latach 1987-1994 wikariusz w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, obecnie proboszcz Parafii św. Michała Archanioła w Lipuszu

osoby widoczne:

  • ksiądz Stanisław Cieniewicz / ksiądz Stanisław Hieronim Cieniewicz – w latach 1964-1966 wikariusz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie, w latach 1966-1970 wikariusz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęgu, w latach 1970-1978 wikariusz Parafii Świętego Józefa w Tczewie, od 1980 roku proboszcz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, kapelan honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, duchowny związany ze środowiskiem tczewskiej „Solidarności”, kapłan uhonorowany Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2018) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2020 – „za wybitne zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej”), dziekan dekanatu tczewskiego (do kwietnia 2013 roku), diecezjalny duszpasterz ludzi pracy (lata 90. XX wieku), diecezjalny duszpasterz policji (od 1995 roku)
  • ksiądz Tomasz Zimny – od 2014 roku proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Łebuni, w latach 2012-2014 wikariusz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach (parafia pochodzenia: Parafia pw. Św. Józefa w Tczewie)
  • Anita Langowska (z d. Anita Korda)
  • Maciej Langowski
  • Jacek Cherek – od 2009 roku pracownik Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, laureat Pierścienia Mechtyldy – wyróżnienia przyznawanego przez Radę Programową Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – Sekcji Wydawniczej działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie, autor kilku tysięcy zdjęć publikowanych między innymi na łamach Gazety Tczewskiej, Dziennika Tczewskiego, Kociewskiego Kuriera Tczewskiego oraz Kociewskiego Magazynu Regionalnego, jak również na portalach internetowych: Tcz.pl, Nasze Miasto Tczew, Wrota Tczewa, Wolontariusz Roku 2012 (tytuł przyznany za systematyczne dokumentowanie fotograficzne Miasta Tczewa, a także za współpracę z lokalnymi czasopismami w promowaniu kultury kociewskiej)

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Kościół rzymskokatolicki, religia, zagadnienia wyznaniowe

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Czarny Las, powiat częstochowski, województwo śląskie, Tczew, Diecezja Pelplińska, pielgrzymka, pielgrzymka 1998, piesza pielgrzymka na Jasną Górę, pielgrzymka diecezjalna, pielgrzymka Tczew – Jasna Góra 1998, Piesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę, Piesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę 1998, Pielgrzymka Tczewska, 7. Piesza Pielgrzymka Diecezjalna na Jasną Górę, 7. Piesza Pielgrzymka Diecezjalna na Jasną Górę – grupa tczewska, Otrzymacie Jego Moc – hasło, Jan Ostrowski, ks. Jan Ostrowski, Jacek Cherek, Maciej Langowski, Anita Langowska, Anita Korda, Tomasz Zimny, ks. Tomasz Zimny, Stanisław Cieniewicz, ks. Stanisław Cieniewicz, Stanisław Hieronim Cieniewicz, ks. Stanisław Hieronim Cieniewicz, Czarny Las 12.08.1998, Czarny Las sierpień 1998, Czarny Las 1998

uwagi:

  • fotografia barwna
  • fotografia grupowa

ze zbiorów Krzysztofa Kordy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content