VIII Pomorska Pielgrzymka Piesza Jasna Góra 1986 – grupa nadwiślańska (sierpień 1986)

VIII Pomorska Pielgrzymka Piesza Jasna Góra 1986 – grupa nadwiślańska (sierpień 1986)

data:

sierpień 1986 [grupa nadwiślańska: 4 sierpnia do 13 sierpnia 1986 roku]

VIII Pomorska Pielgrzymka Piesza Jasna Góra 1986 – hasło:

Niesiemy pomoc Ojcu Świętemu

osoby widoczne:

  • ksiądz Stanisław Cieniewicz / ksiądz Stanisław Hieronim Cieniewicz – w latach 1964-1966 wikariusz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie, w latach 1966-1970 wikariusz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęgu, w latach 1970-1978 wikariusz Parafii Świętego Józefa w Tczewie, od 1980 roku proboszcz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, kapelan honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, duchowny związany ze środowiskiem tczewskiej „Solidarności”, kapłan uhonorowany Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2018) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2020 – „za wybitne zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej”), dziekan dekanatu tczewskiego (do kwietnia 2013 roku), diecezjalny duszpasterz ludzi pracy (lata 90. XX wieku), diecezjalny duszpasterz policji (od 1995 roku)
  • ksiądz Piotr Wysga – prałat honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, obecnie proboszcz senior w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie [6 czerwca 1965 roku Piotr Wysga przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego, jako motto na drogę kapłańską przyjął słowa: „Wiem, komu zawierzyłem”; obowiązki wikariusza tczewskiej fary ks. Wysga pełnił przez ponad 20 lat; jako administrator kościoła farnego coraz częściej przejmował obowiązki chorującego księdza proboszcza Wacława Preisa; 1 stycznia 1988 roku sam został ustanowiony proboszczem tczewskiej parafii staromiejskiej]
  • ksiądz Jan Perszon – duchowny katolicki, popularyzator kultury kaszubskiej, profesor nauk teologicznych [zainteresowania naukowo-badawcze: teologia fundamentalna, religiologia, misjologia], absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1983-1987 wikary w parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, w latach 1990-2000 delegat rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ds. kontaktów z Polonią w USA i Kanadzie, w latach 2000-2005 proboszcz w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Pucku, w latach 2005-2012 dziekan Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, w latach 2011-2015 członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, laureat Medalu Stolema (1993), autor publikacji Na brzegu życia i śmierci. Zwyczaje, obrzędy oraz wierzenia pogrzebowe i zaduszkowe na Kaszubach (1999), Źródła duchowości Europy. Święta Elżbieta – świadectwo miłości miłosiernej (2008), Biblia w teologii fundamentalnej (2010), itd.
  • ksiądz Andrzej Kmiecik – od 2001 roku proboszcz Parafii pw. Świętej Marii Magdaleny w Strzepczu
  • Katarzyna Baza – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie
  • Bernadeta Zwolicka (z d. Baza)
  • Renata Zwolicka

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Kościół rzymskokatolicki, religia, zagadnienia wyznaniowe

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Toruń, Diecezja Chełmińska, pielgrzymka, pielgrzymka 1986, piesza pielgrzymka na Jasną Górę, pielgrzymka Toruń – Jasna Góra 1986, VIII Pomorska Pielgrzymka Piesza 1986, VIII Pomorska Pielgrzymka Piesza Jasna Góra 1986, VIII Pomorska Pielgrzymka Piesza Jasna Góra sierpień 1986, grupa nadwiślańska, grupa nadwiślańska 4-13.08.1987, VIII Pomorska Pielgrzymka Piesza Jasna Góra – grupa nadwiślańska, VIII Pomorska Pielgrzymka Piesza 4-13.08.1987, Niesiemy pomoc Ojcu Świętemu – hasło, Katarzyna Baza, Bernadeta Zwolicka, Bernadeta Baza, Stanisław Cieniewicz, Stanisław Hieronim Cieniewicz, ks. Stanisław Cieniewicz, ks. Stanisław Hieronim Cieniewicz, Piotr Wysga, ks. Piotr Wysga, Andrzej Kmiecik, ks. Andrzej Kmiecik, Jan Perszon, ks. Jan Perszon, Lucyna Zwolicka

uwagi:

  • fotografia barwna
  • fotografia grupowa

ze zbiorów Bernadety Zwolickiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content