IX Pomorska Pielgrzymka Piesza Jasna Góra 1987 – grupa nadwiślańska (sierpień 1987)

IX Pomorska Pielgrzymka Piesza Jasna Góra 1987 – grupa nadwiślańska (sierpień 1987)

data:

sierpień 1987 [grupa nadwiślańska: 4 sierpnia do 13 sierpnia 1987 roku]

IX Pomorska Pielgrzymka Piesza Jasna Góra 1987– hasło:

Niesiemy pomoc Ojcu Świętemu

osoby widoczne:

  • ksiądz Piotr Wysga – prałat honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, obecnie proboszcz senior w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie [6 czerwca 1965 roku Piotr Wysga przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego, jako motto na drogę kapłańską przyjął słowa: „Wiem, komu zawierzyłem”; obowiązki wikariusza tczewskiej fary ks. Wysga pełnił przez ponad 20 lat; jako administrator kościoła farnego coraz częściej przejmował obowiązki chorującego księdza proboszcza Wacława Preisa; 1 stycznia 1988 roku sam został ustanowiony proboszczem tczewskiej parafii staromiejskiej]
  • ksiądz Andrzej Kmiecik – od 2001 roku proboszcz Parafii pw. Świętej Marii Magdaleny w Strzepczu
  • ksiądz Antoni Dunajski – duchowny kościoła katolickiego, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, członek Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Akademickiego, kapelan honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej; od 1 stycznia 1992 roku proboszcz parafii pw. Św. Józefa w Tczewie, naukowo związany z zespołem polskich norwidologów, w szczególności z Instytutem Badań nad Twórczością Cypriana Kamila Norwida KUL, asystent kościelny „Pielgrzyma”, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie; przewodniczący Rady Programowej Katolickiej Rozgłośni Diecezjalnej „Radio Głos”, cenzor ksiąg religijnych, delegat ds. nowych ruchów kościelnych / za: https://www.diecezja-pelplin.pl/kaplani/spis-kaplanow/245-ks-antoni-dunajski
  • Katarzyna Baza – wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie
  • Bernadeta Zwolicka (z d. Baza)

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Kościół rzymskokatolicki, religia, zagadnienia wyznaniowe

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Toruń, Diecezja Chełmińska, pielgrzymka, pielgrzymka 1987, piesza pielgrzymka na Jasną Górę, pielgrzymka Toruń – Jasna Góra 1987, IX Pomorska Pielgrzymka Piesza 1987, IX Pomorska Pielgrzymka Piesza Jasna Góra 1987, IX Pomorska Pielgrzymka Piesza Jasna Góra sierpień 1987, grupa nadwiślańska, grupa nadwiślańska 4-13.08.1987, IX Pomorska Pielgrzymka Piesza Jasna Góra – grupa nadwiślańska, IX Pomorska Pielgrzymka Piesza 4-13.08.1987, Niesiemy pomoc Ojcu Świętemu – hasło, Katarzyna Baza, Bernadeta Zwolicka, Bernadeta Baza, Antoni Dunajski, ks. Antoni Dunajski, Andrzej Kmiecik, ks. Andrzej Kmiecik, Piotr Wysga, ks. Piotr Wysga

uwagi:

  • fotografia barwna
  • fotografia grupowa

ze zbiorów Bernadety Zwolickiej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content