Tczew. Pogrzeb ks. prałata Wacława Preisa – kondukt (8 sierpnia 1990 roku)

Tczew. Pogrzeb ks. prałata Wacława Preisa – kondukt (8 sierpnia 1990 roku)

Informacja z nekrologu:

4 sierpnia, w godzinach porannych zasnął w Bogu zaopatrzony sakramentami św. 
Ś.P.
proboszcz parafii św. Krzyża w Tczewie
w latach 1950-1987
Ceremonie pogrzebowe odbędą się w środę 8 sierpnia 1990 r. o godz. 11:00 w kościele farnym. Po Mszy św. pogrzebowej nastąpi odprowadzenie zwłok na stary cmentarz.
W naszych modlitwach polecajmy Bogu duszę ś. p. Księdza Prałata. Różaniec w intencji zmarłego odmawiać będziemy w niedzielę, poniedziałek i wtorek pół godziny przed Mszą św. wieczorną, w środę o godz. 10:00
Duszpasterze par. św. Krzyża

miejscowość:

 • Tczew

obiekty widoczne:

 • Urząd Miejski przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 [obiekt wzniesiono w roku 1908, w okolicy zniszczonego przez pożar Hotelu Gdańskiego, w budynku swoją siedzibę miały kolejno: starostwo tczewskie, wyodrębnione w roku 1887 ze starostwa starogardzkiego oraz Urząd Miejski (od roku 1990)]
 • samochód dostawczy / samochód dostawczy Żuk

obiekty / miejsca powiązane:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem; 29 sierpnia 1982 roku doszło do pożaru w wyniku którego uszkodzeniu uległy wieża, połacie dachu nad nawą główną, dzwony oraz organy kościelne; ocalałe wyposażenie przeniesiono do sąsiadującego z farą Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki; w kolejnych latach wieża otrzymała nowe, murowane zwieńczenie, uzupełniono więźbę, położono nowe dachówki, ufundowano także organy oraz cztery dzwony: Maryja, odkupiciel Człowieka, Jan Paweł II, Wacław)
 • cmentarz katolicki – ulica 30 Stycznia (teren pod „Stary” Cmentarz Katolicki został wytyczony w 1870 roku przy ul. 30 Stycznia, w okolicy ówczesnych cmentarzy ewangelickiego i żydowskiego)

osoby widoczne:

 • strażacy
 • ks. kanonik Kazimierz Glama / pierwszy, prawa strona konduktu – proboszcz Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Gdyni Oksywiu, kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Wejherowskiej, dekanalny duszpasterz rolników, kapłan diecezjalny Archidiecezji Gdańskiej
 • ks. Robert Mayer / drugi, prawa strona konduktu – proboszcz Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Człuchowie (od 2019 roku), Osobowość Roku 2020 (w kategorii działalność społeczna i charytatywna)
 • ks. Grzegorz Lewandowski / czwarty, prawa strona konduktu – kanonik honorowy, proboszcz Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Prokowie (od 1995 roku), diecezjalny moderator Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio, wizytator dekanalny w Dekanacie Kartuskim
 • brat Wojciech Borys / piąty, prawa strona konduktu
 • ks. Zenon Myszk / szósty, prawa strona konduktu – kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej, proboszcz Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Łebie (od 1998 roku), diecezjalny duszpasterz Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej, dziekan w Dekanacie Łebskim
 • ks. Wojciech Książkiewicz (wówczas kleryk; zm. 2016) / siódmy, prawa strona konduktu – proboszcz Parafii pw. Św. Barbary w Swornegaciach (od 2005 roku), opiekun duchowy sekcji seniora MKS „Chojniczanka 1930”, wicedziekan Dekanatu Borzyszkowskiego
 • ks. Mirosław Przechowski / ósmy, prawa strona konduktu – absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), od 1996 roku wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, od 2018 roku proboszcz Parafii pw. Św. Małgorzaty z Antiochii Pizydyjskiej i Podwyższenia Krzyża Świętego w Bzowie, w latach 1999-2018 proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Turzu
 • ks. Piotr Moskal / dziewiąty, prawa strona konduktu – profesor zwyczajny KUL, doktor habilitowany nauk humanistycznych (spec. filozofia Boga, filozofia religii), Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, kapłan senior – emeryt (od 2020 roku), w latach 2001-2020 kierownik Katedry Filozofii Religii (Wydział Filozofii – Katolicki Uniwersytet Lubelski), wykładowca filozofii Boga, filozofii religii i metafizyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, redaktor serii wydawniczej „Religia i mistyka”, autor publikacji Problem filozofii dziejów. Próba rozwiązania w świetle filozofii bytu (Lublin, 1993), Spór o racje religii (Lublin, 1993), Czy istnieje Bóg? Zarys filozofii Boga (Pelplin, 2002), Religia i prawda (Lublin, 2008), Filozofia Boga i epistemologia przekonań teistycznych (Kraków, 2008)
 • ks. prałat dr Kazimierz Myszkowski (1928-2020) / dziesiąty, prawa strona konduktu – absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 1967-2006 proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Piasecznie, wieloletni sędzia i promotor sprawiedliwości Sądu Biskupiego, od 1964 roku profesor kościelnego prawa publicznego, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, autor publikacji Sanktuarium Maryjne w Piasecznie (1985)
 • ks. Bronisław Dawidzki / jedenasty, prawa strona konduktu – kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej, kapłan senior – emeryt (od 2016 roku)
 • ks. prałat Sławomir Decowski – doktor nauk teologicznych, proboszcz Parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu (od 2011 roku), w latach 2002-2011 proboszcz Parafii pw. św. Józefa w Gdyni Leszczynkach, kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej (od 2005), archidiecezjalny duszpasterz ludzi pracy (od 2006 roku), w latach 2006-2008 członek sześcioosobowej Komisji Naukowej ds. Najnowszej Historii Archidiecezji Gdańskiej, w latach 2009-2011 wicedziekan dekanatu Gdynia Chylonia, od 2011 roku dziekan dekanatu Gdynia Oksywie, w latach 2006-2016 członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Gdańskiej, od 2012 roku Prałat Kustosz Kapituły Kolegiackiej Gdyńskiej, od 2016 roku sędzia Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego w Gdańsku Oliwie
 • ks. Jerzy Kąkol – kanonik gremialny Kapituły Kolegiackiej Koronowskiej, kapłan senior – emeryt (od 2020 roku; Dom Kapłana Seniora w Chojnicach)
 • ks. Tadeusz Rybiński – kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Kamieńskiej, od 2019 roku rezydent (Parafia pw. Wszystkich Świętych w Brusach)
 • ks. Jan Czarnecki – kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Gdańskiej, rezydent (Parafia pw. Stygmatów św. Franciszka w Nowym Dworze Wejherowskim)

osoby powiązane:

 • ks. prałat Wacław Preis – profesor misjologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Chełmińskiej, dyrektor Związku Misyjnego Kleru, administrator parafii Rajkowy, szambelan papieski, od października 1967 roku członek Komisji Misyjnej przy Konferencji Episkopatu Polski, dyrektor Diecezjalnej Akcji na Rzecz Misji Zagranicznych, postulator w procesie beatyfikacyjnym biskupa Konstantyna Dominika, dziekan dekanatu tczewskiego, od maja 1950 roku do grudnia 1987 roku proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie [na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych W. Preis przeprowadził renowację obu tczewskich świątyń staromiejskich; w latach siedemdziesiątych zajął się gruntowną odnową wnętrza kościoła farnego: w tym okresie odsłonięto pierwotną kolorystykę ołtarzy, ambony oraz konfesjonałów, zamontowano okna witrażowe w prezbiterium; za wymienione działania minister kultury i sztuki postanowił przyznać proboszczowi złotą odznakę „Za Opiekę nad Zabytkami”]

data:

8 sierpnia 1990

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

uroczystości religijne, kościół katolicki, architektura, ulice Tczew, transport 

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Stare Miasto, Plac Grunwaldzki, Plac Piłsudskiego, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Piłsudskiego 1, Urząd Miejski w Tczewie, Urząd Miejski – Plac Piłsudskiego 1 – Tczew, Urząd Miejski – Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 – Tczew, Fara, Fara Tczew, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, Wacław Preis, ks. prałat Wacław Preis, Kazimierz Myszkowski, ks. prałat Kazimierz Myszkowski, Kazimierz Glama, ks. kanonik Kazimierz Glama, Robert Mayer, ks. Robert Mayer, Grzegorz Lewandowski, ks. Grzegorz Lewandowski, Tomasz Borys, brat Tomasz Borys, Zenon Myszk, ks. Zenon Myszk, Wojciech Książkiewicz, ks. Wojciech Książkiewicz, Mirosław Przechowski, ks. Mirosław Przechowski, Piotr Moskal, ks. Piotr Moskal, Bronisław Dawidzki, ks. Bronisław Dawidzki, Sławomir Decowski, ks. prałat Sławomir Decowski, Jerzy Kąkol, ks. Jerzy Kąkol, Tadeusz Rybiński, ks. Tadeusz Rybiński, Jan Czarnecki, ks. Jan Czarnecki, pogrzeb, uroczystości pogrzebowe, kondukt, pogrzeb ks. prałata Wacława Preisa, strażacy, księża, samochód dostawczy, samochód dostawczy Żuk, Tczew 1990, sierpień 1990, Tczew sierpień 1990, Tczew 08.08.1990, Tczew 8 sierpnia 1990

uwagi:

 • fotografia czarno-biała
 • wymiary: 18,0 x 23,9 cm

autor zdjęcia:

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar

sygnatura:

XV1-1032/RZS         

numer albumu:

2

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content