Tczew. Skarbonka na plastikowe nakrętki – Osiedle Suchostrzygi, ulica Armii Krajowej – Jagiełły (pasaż pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 a ulicą Żwirki)

Tczew. Skarbonka na plastikowe nakrętki – Osiedle Suchostrzygi, ulica Armii Krajowej – Jagiełły (pasaż pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 a ulicą Żwirki)

miejscowość:

  • Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

  • skarbonka na plastikowe nakrętki, Osiedle Suchostrzygi, ulica Armii Krajowej – Jagiełły (pasaż pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 a ulicą Żwirki)

osoby powiązane:

  • Gertruda Pierzynowska – nauczycielka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, była wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej (ul. Władysława Jagiełły 8, obecnie Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, daw. Gimnazjum nr 3), radna miasta Tczewa, przewodnicząca Społecznej Komisji Lokalowej przy Prezydencie Miasta Tczewa, w latach 2010-2014 członek Doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw ulic, do 2018 roku członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przewodnicząca Rady Osiedla Suchostrzygi, autorka publikacji: „Dwory, parki i folwarki Kociewia i Kaszub” oraz „Kapliczki i krzyże przydrożne Kociewia” (album będący darem tczewian dla Ojca Świętego), organizatorka akcji charytatywnej „Spraw radość tym, którzy na nią czekają”, działaczka samorządowa uhonorowana Złotym Krzyżem Zasługi (1985), laureatka Kociewskiego Pióra – nagrody przyznawanej przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar
    O Gertrudzie Pierzynowskiej na łamach Panoramy Miasta nr 1 (350) / 2021: Jej dewizą życiową jest praca z ludźmi i dla ludzi, wykazuje ogromne zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta, a szczególnie Suchostrzyg. Ściśle współpracuje ze Spółdzielczym Domem Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w ramach organizacji różnorodnych imprez integracyjnych, edukacyjnych i okolicznościowych dla seniorów, młodzieży i dzieci. Do cyklicznych zaliczyć można „Powitanie wiosny”, „Śniadania wielkanocne”, ” Z ekologią na ty”, „Spotkania opłatkowe”. (…) W 2010 roku z jej inicjatywy został posadzony „Dąb Katyński” upamiętniający ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. W ramach budżetu obywatelskiego zbierała podpisy mieszkańców popierających budowę placów zabaw, siłowni pod chmurką, street workout-u, zjeżdżalni linowej i nasadzeń zieleni. Z jej inicjatywy powstały klomby kwiatowe, studnia kwiatowa, a wewnętrzny osiedlowy łącznik obsadzony został jabłoniami. Na osiedlu powstała też ledowa fontanna i świąteczne iluminacje. We współpracy z radnymi osiedla Prątnica i Bajkowe posadzony został „Dąb 100-lecia”.

instytucje / zakłady / firmy powiązane:

  • Urząd Miejski w Tczewie
  • Zakład Usług Komunalnych w Tczewie
  • Dekpol Steel Sp. z o.o.

O tczewskich skarbonkach – fragment artykułu M. Link, „Więcej skarbonek na nakrętki”, Panorama Miasta – Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta Tczewa, nr 1 (350) / 2021

W Tczewie mamy już 5 skarbonek na nakrętki – przed Urzędem Miejskim, obok apteki przy ulicy Czyżykowskiej, na Os. Garnuszewskiego (obok Szkoły Podstawowej nr 11) oraz dwie na Suchostrzygach – w rejonie skweru przy fontannie oraz przy pasażu pomiędzy SP 4 a ul. Żwirki. Ta ostatnia ustawiona została z inicjatywy radnej Gertrudy Pierzynowskiej. Dodatkowo radny Maciej Skiberowski zadbał o skarbonki na terenie firmy Flex. Dochód ze sprzedaży nakrętek przeznaczony jest na cele charytatywne. (…) Pojemniki przeznaczone są na wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu na kształt czy kolor. Mogą to być nakrętki po napojach, kawie, mleku czy jogurtach, zakrętki po chemii gospodarczej, szamponach. Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych przedmiotów, a jeśli mają one np. tekturowe uszczelki – trzeba je usunąć przed wyrzuceniem.
Uczestnikami akcji mogą być jednostki organizacyjne, w szczególności stowarzyszenia, fundacje lub inne zarejestrowane organizacje, zajmujące się statutowo zbiórką pieniędzy na cele charytatywne, jak również placówki oświatowe lub osoby fizyczne, które zadeklarują przekazanie środków uzyskanych ze sprzedaży nakrętek na konkretne zbiórki, prowadzone przez uprawnione do tego podmioty.
Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest wypełnienie i złożenie deklaracji do Urzędu Miejskiego w Tczewie. Akcja „Serce pełne nakrętek” trwa cały rok. (…)
Po każdorazowym zebraniu 200 kilogramów nakrętek Zakład Usług Komunalnych przekaże zebrane nakrętki poszczególnym uczestnikom akcji, zgłoszonym do UM.

datowanie:

16 stycznia 2021

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, zagadnienia społeczne i polityczne, akcje charytatywne

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Osiedle Suchostrzygi, ulica Armii Krajowej, ulica Wł. Jagiełły, ulica Jagiełły, ulica Władysława Jagiełły, pasaż osiedle Suchostrzygi, pasaż SP 4 – ulica Żwirki, skarbonka, skarbonka Osiedle Suchostrzygi, skarbonka ulica Armii Krajowej, nakrętki, plastikowe nakrętki, skarbonka na nakrętki, skarbonka na plastikowe nakrętki, skarbonka serce, Gertruda Pierzynowska, Urząd Miejski w Tczewie, ZUK Tczew, Zakład Usług Komunalnych w Tczewie, Dekpol Steel Sp. z o.o., Serce pełne nakrętek, Serce pełne nakrętek – akcja charytatywna, Tczew styczeń 2021, Tczew 16 stycznia 2021, Tczew 16.01.2021, wystawa wydarzenia 2021

autor zdjęcia

Jacek Cherek – od 2009 roku pracownik Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, laureat Pierścienia Mechtyldy – wyróżnienia przyznawanego przez Radę Programową Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – Sekcji Wydawniczej działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie, autor kilku tysięcy zdjęć publikowanych między innymi na łamach Gazety Tczewskiej, Dziennika Tczewskiego, Kociewskiego Kuriera Tczewskiego, Kociewskiego Magazynu Regionalnego, jak również na portalach internetowych: Tcz.pl, Nasze Miasto Tczew, Wrota Tczewa, Wolontariusz Roku 2012 (tytuł przyznany za systematyczne dokumentowanie fotograficzne Miasta Tczewa, a także za współpracę z lokalnymi czasopismami w promowaniu kultury kociewskiej)

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

VII7-22856/RZS

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content