Tczew. 101 lat Szkoły Morskiej 1920-2021 – obchody rocznicowe. Uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie

Tczew. 101 lat Szkoły Morskiej 1920-2021 – obchody rocznicowe. Uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie

miejscowość:

  • Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

  • Wieża Ciśnień przy rozwidleniu ulic Bałdowskiej i 30 Stycznia (czas powstania obiektu: 1905 rok; liczącą około 40 metrów wieżę wodociągową wzniesiono na potrzeby Miejskich Zakładów Zaopatrywania w Wodę; w listopadzie 2007 roku Urząd Miejski podjął decyzję o wydzierżawieniu budynku tczewskiemu Bractwu Kurkowemu; symbol bractwa, wizerunek srebrnego kura, widoczny jest na tak zwanym tympanonie, czyli trójkątnym polu znajdującym się nad drzwiami wejściowymi)

obiekty / miejsca powiązane:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 / w latach 1920-1930 Szkoła Morska w Tczewie / w latach 1945-1969 Państwowe Liceum Pedagogiczne / daw. szkoła żeńska (budowę powszechnej szkoły żeńskiej [niem. Mädchenschule] rozpoczęto w Tczewie w roku 1911; trzy lata później w wyposażonym w centralne ogrzewanie gmachu dowództwo pruskiej armii zorganizowało lazaret dla rannych żołnierzy; od roku 1916 w budynku mieściły się koszary niemieckiej straży granicznej – koszary Grenzschutzu, w latach 1920-1930 swoją siedzibę miała w tym miejscu Szkoła Morska, pierwsza w Polsce placówka kształcąca marynarzy oraz kapitanów żeglugi wielkiej, przeniesiona do Gdyni wiosną 1930 roku; od tego momentu w gmachu przy dawnej ulicy Dzierżyńskiego 59 (współcześnie ul. Szkoły Morskiej1) rozpoczęła działalność Szkoła Powszechna nr 5, przekształcona w roku 1945 w Liceum Pedagogiczne; historia tczewskiego Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie sięga roku 1948, to właśnie we wrześniu 1948 roku, przy ulicy Parkowej w Tczewie, rozpoczęła działalność 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca (rozwojowa) Stopnia Podstawowego i Licealnego; siedzibą szkoły został nowoczesny gmach wybudowany w roku 1934 przez niemieckie stowarzyszenie Deutscher Schulverein [chodzi o obecną siedzibę Zespołu Szkół Technicznych przy ulicy Parkowej 1]; w 1955 roku placówka przyjęła nazwę: Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Tczewie; w 10. rocznicę powstania szkoły, z inicjatywy ówczesnego dyrektora Bronisława Kalkowskiego oraz nauczycielki fizyki prof. Wiktorii Dunajskiej, nadano placówce imię polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie [„przy udziale Komitetu Rodzicielskiego, a zwłaszcza państwa H. i St. Chylickich, Maruczyńskich i Kawczyńskich szkoła otrzymała również sztandar”]; w 1966 roku, po zakończeniu działalności tczewskiego Liceum Pedagogicznego, mieszczącego się w budynku przy obecnej ulicy Szkoły Morskiej 1 [nazwę ulicy nadano 28 października 1999 roku], podjęto decyzję o przeniesieniu tam Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie [w drugiej połowie lat 60-tych władze oświatowe postanowiły zakończyć działalność liceów pedagogicznych, które jak uznano, spełniły już swoje główne zadanie, a więc przygotowanie kadry pedagogicznej dla powojennej oświaty]; moment pożegnania z placówką przy ulicy Parkowej opisano na kartach kroniki szkolnej: Nauczycielom tak jak i nam, jest trudno rozstać się z murami naszej szkołyCzęsto narzekaliśmy na nauczycieli i szkołę, a teraz kiedy nastąpiło rozstanie, jest nam smutno i ogarnął nas żal; 1 września 1966 roku w sali gimnastycznej dawnego Liceum Pedagogicznego powitał zebranych nowy dyrektor LO im. Marii Skłodowskiej-Curie Adam Jabłoński; w 1970 roku na terenie szkoły zorganizowano obchody 50-lecia szkolnictwa morskiego, z tej okazji do Tczewa przybyli między innymi wykładowcy i absolwenci szkoły: kpt. żw. Konstanty Maciejewicz, kpt. żw. Antoni Ledóchowski, kpt. żw. Karol Olgierd Borchardt, a także ówcześnie ministrowie Oświaty, Wychowania oraz Żeglugi; w 1979 roku otwarto w tczewskiej placówce Izbę Tradycji Szkoły Morskiej; w 1993 roku I LO obchodziło dwa jubileusze: jubileusz 35-lecia nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie oraz jubileusz 45-lecia istnienia placówki, wydana została wówczas publikacja okolicznościowa zatytułowana Jednodniówka Jubileuszowa pod redakcją Elżbiety Szałańskiej i Edwarda Grabowskiego; w czerwcu 2002 roku odbył się w Tczewie długo oczekiwany Zjazd Trzech Liceów, na który z różnych stron świata przybyli absolwenci LO im. Adama Mickiewicza, Liceum Pedagogicznego i LO im. M. Skłodowskiej-Curie; z tej okazji wydana została publikacja jubileuszowa zatytułowana Zjazd Absolwentów Liceów / za: http://www.sklodowska.szkola.tczew.pl/index.php/historia-szkoly „Ocalić od zapomnienia… ciąg dalszy” : publikacja okolicznościowa z okazji 60-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie / praca zbiorowa pod red. Bożeny Deja-Gałeckiej

osoby widoczne:

  • uczniowie
  • nauczyciele

osoby powiązane:

  • Antoni Garnuszewski (1886-1964) – inżynier komunikacji, absolwent Szkoły Morskiej w Odessie (Wydział Nawigacyjny), Politechniki w Petersburgu (Wydział Budowy Okrętów) oraz Inżynieryjnej Szkoły Morskiej w Kronsztadzie (egzamin oficerski), uczestnik rejsu szkoleniowego STS Lwów, autor pierwszych polskich podręczników z zakresu budownictwa okrętowego („Budowa okrętu” i „Teoria okrętu”), od sierpnia 1929 roku naczelnik wydziału administracji morskiej, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, od kwietnia 1945 roku naczelnik wydziału żeglugi nowo powstałego Głównego Urzędu Morskiego w Gdańsku, zawodowo związany z Państwową Szkołą Morską w Gdyni, dyrektor i organizator tczewskiej Szkoły Morskiej
  • Jadwiga Andrzejewska – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie

datowanie:

18 czerwca 2021

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, edukacja, szkolnictwo, oświata, marynistyka, szkolnictwo morskie, historia, Tczew – historia – 1920-1930, obchody, jubileusz, jubileusze Tczew, obchody rocznicowe, obchody jubileuszowe, tradycje morskie

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, ulica Szkoły Morskiej, ulica Szkoły Morskiej 1, Szkoła Morska w Tczewie, Państwowa Szkoła Morska, Szkoła Morska 1920-1930, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Uniwersytet Morski w Gdyni, I LO Tczew, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie, Antoni Garnuszewski, Antoni Garnuszewski (1886-1964), 101 lat Szkoły Morskiej w Tczewie, 101 lat Szkoły Morskiej w Tczewie 18.06.2021, jubileusz 1920-2021, 101. rocznica Szkoły Morskiej w Tczewie, uczniowie, nauczyciele, sztandar szkolny, sztandar I LO Tczew, sztandar – I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie – Tczew, akademia szkolna, poczet sztandarowy, boisko szkolne, Wieża Ciśnień, Wieża Ciśnień w Tczewie, Tczew czerwiec 2021, Tczew 18 czerwca 2021, Tczew 18.06.2021, wystawa wydarzenia 2021

autor zdjęcia

Jacek Cherek – od 2009 roku pracownik Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, laureat Pierścienia Mechtyldy – wyróżnienia przyznawanego przez Radę Programową Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – Sekcji Wydawniczej działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie, autor kilku tysięcy zdjęć publikowanych między innymi na łamach Gazety Tczewskiej, Dziennika Tczewskiego, Kociewskiego Kuriera Tczewskiego, Kociewskiego Magazynu Regionalnego, jak również na portalach internetowych: Tcz.pl, Nasze Miasto Tczew, Wrota Tczewa, Wolontariusz Roku 2012 (tytuł przyznany za systematyczne dokumentowanie fotograficzne Miasta Tczewa, a także za współpracę z lokalnymi czasopismami w promowaniu kultury kociewskiej)

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

VII4-22881/RZS

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content