Tczew. Uroczysta sesja Rady Miejskiej 30 stycznia 1995 roku. Na zdjęciu Alfred Schickentanz – Honorowy Obywatel Miasta Tczewa

Tczew. Uroczysta sesja Rady Miejskiej 30 stycznia 1995 roku. Na zdjęciu Alfred Schickentanz – Honorowy Obywatel Miasta Tczewa

miejscowość:

  • Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

  • Tczewskie Centrum Kultury, ulica H. Kołłątaja 9 (współcześnie siedziba Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. / Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.)

osoby widoczne:

  • Alfred Schickentanz – inicjator powołania Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie, dyrektor Volkshochschule w Overath-Rosrath w RFN [Alfred Schickentanz o Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie: „Przed laty utrzymywałem bliskie kontakty z tczewską parafią Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Rozmowy z nauczycielami skupionymi wokół tej parafii doprowadziły do nawiązania współpracy z Zespołem Szkół Ekonomicznych. Zauważyłem, że w Polsce brakuje nowoczesnego systemu kształcenia ludzi dorosłych. Jeżeli w jakiejś społeczności zmienia się tak dużo, to konieczne jest, by dać również dorosłym szansę stałego dokształcania się i zdobywania nowego, zgodnego z zapotrzebowaniem zawodu. W związku z tym, że gminy powinny być też odpowiedzialne za przekwalifikowanie pracowników, nawiązałem kontakty z Zarządem i Radą Miejską. Przekonywałem obie te instytucje, że powinny być odpowiedzialne za to zadania. Po rozmowach w Tczewie i w Warszawie opracowaliśmy w 1991 roku statut szkoły kształcenia dorosłych. Później pomyśleliśmy, że warto tym przedsięwzięciem zainteresować nie tylko Tczew, ale również okoliczne gminy. Od września 1992 roku można mówić o znaczącym pozytywnym oddziaływaniu CED na lokalną społeczność. Moja propozycja i jej realizacja okazały się trafne / za: Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tczewie – broszura; red. Tomasz Tukalski, oprac. graficzne Stefan Kukowski, zdjęcia: Krzysztof Giełdon, Stanisław Zaczyński]
  • Mirosław Ostrowski – w latach 1994-1998 przewodniczący Rady Miejskiej w Tczewie, wiceprezydent Tczewa, członek Rady Strategii przy Prezydencie Miasta Tczewa (od 2008 roku), przewodniczący Rady Nadzorczej Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  • Zenon Odya – w latach 1994-2010 prezydent miasta Tczewa, samorządowiec uhonorowany m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi (2001), Złotym Krzyżem Zasługi (2010), Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (2011 rok)

Relacja z uroczystej sesji Rady Miejskiej w Tczewie 1995 (fragmenty) / „W 75. rocznicę powrotu Tczewa do Polski: uroczysta sesja Rady Miejskiej”, Panorama Miasta – Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta Tczewa, nr 2/36 09.02.1995 r.

30 stycznia odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej Tczewa. (…) W trakcie sesji wręczono dwa zaszczytne wyróżnienia – tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tczewa otrzymał Alfred Schickentanz, a medal „Pro Domo Trsoviensi” wręczono Franciszkowi Fabichowi. Na uroczystości obecni byli m.in. wicewojewoda gdański, Józef Borzyszkowski, marszałek Sejmiku Samorządowego Województwa Gdańskiego, Grzegorz Grzelak oraz konsul RFN, Dorothe Boden. W okolicznościowym wystąpieniu prezydent miasta, Zenon Odya, powiedział m.in. 
– W 1992 r. Rada Miejska w Tczewie ustanowiła datę 30 stycznia Dniem Tczewa. Doczekaliśmy się więc po wielu latach czasów, kiedy możemy czcić ten dzień, będący Świętem Miasta, bez żadnych ograniczeń. Znowu zaczynamy budowanie demokracji, ale w innych niż 75 lat temu warunkach. Czy uda nam się spokojnie, rzeczowo i racjonalnie tworzyć nowy ład społeczny? Jest to sprawa bardzo trudna. Ale im mniej będzie nas dzielić dziś, a więcej łączyć, tym szybciej Polska będzie Polską.
Okolicznościowy referat wygłosił w czasie sesji wiceprzewodniczący RM, Kazimierz Ickiewicz. Przypomniał w nim wydarzenia sprzed 75 lat:
– Rok 1918 przyniósł Polsce tak długo oczekiwaną niepodległość. Na mocy Traktatu Wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku Polska odzyskała Pomorze z wąskim pasem wybrzeża morskiego. (…) Od połowy stycznia do 10 lutego 1920 roku trwało przejmowanie ziemi pomorskiej przez Wojska Frontu Pomorskiego pod dowództwem gen. Józefa Hallera. Dokonywał się wielki akt dziejowy. (…) W końcu stycznia wojska Frontu Pomorskiego zajęły Bydgoszcz, Koronowo, Świecie, Tucholę, Chojnice, Tczew, Starogard i Kościerzynę, docierając 8 lutego do Kartuz. 10 lutego około godziny 11:00 Batalion Morski zajął Puck. Tego samego dnia szwadrony 5 Brygady Jazdy zajęły resztę przyznanych Polsce terenów, dochodząc do morza.
Niemcy zachowywali się różnie. W niektórych okolicach opuszczali oni miasta i wsie wśród bicia żałobnych dzwonów z okrzykami „Wir kommen wieder” (przyjdziemy znowu), na co otrzymywali odpowiedź „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”. Były też przypadki publicznych oświadczeń lojalności miejscowych Niemców wobec władz polskich. Polska ludność na całym Pomorzu witała wkraczające wojska z entuzjazmem i w podniosłym nastroju.
Do wydarzeń sprzed 75 lat nawiązywała także inscenizacja przygotowana przez nauczycieli i uczniów z Liceum Sportowego w Tczewie. W trakcie sesji wystąpiła również Kolejowa Orkiestra Dęta.
Radni oraz zaproszeni goście otrzymali egzemplarze niedawno uchwalonego Statutu Miasta Tczewa i publikacji okolicznościowej przygotowanej na 75-lecie przyłączenia Tczewa do Macierzy. (…)

datowanie:

30 stycznia 1995

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, zagadnienia społeczno-polityczne, obchody, obchody miejskie, uroczystości, wyróżnienia, historia

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Stare Miasto, ulica Kołłątaja, ulica H. Kołłątaja, ulica Kołłątaja 9, TCK, Tczewskie Centrum Kultury, TCK – ulica Kołłątaja 9 – Tczew, Tczewskie Centrum Kultury – ulica Kołłątaja 9 – Tczew, Alfred Schickentanz, Zenon Odya, Mirosław Ostrowski, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, Rada Miejska w Tczewie, Uroczysta sesja Rady Miejskiej 1995, Uroczysta sesja Rady Miejskiej styczeń 1995, Uroczysta sesja Rady Miejskiej 30 stycznia 1995, Tczew 1920, Tczew 30 stycznia 1920, powrót Pomorza do Polski, powrót Pomorza do Polski 1920, powrót Tczewa do Polski, powrót Tczewa do Polski 1920, 75-lecie powrotu Tczewa do Polski, 75. rocznica powrotu Tczewa do Polski, Tczew 1920-1995, Dzień Tczewa, Dzień Tczewa 30 stycznia 1995, Tczew 30 stycznia 1995, Tczew 30.01.1995, lata 90. XX wieku

autor zdjęcia

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

VII4-11383/RZS 

numer albumu:

145

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content