Tczew. Dzień Tczewa 30 stycznia 1997 roku. „Tczew w mojej biografii” – spotkanie znamienitych tczewian. Na zdjęciu: Ryszard Karczykowski, Grzegorz Kołodko, Zbigniew Korpolewski, Włodzimierz Łajming

Tczew. Dzień Tczewa 30 stycznia 1997 roku. „Tczew w mojej biografii” – spotkanie znamienitych tczewian. Na zdjęciu: Ryszard Karczykowski, Grzegorz Kołodko, Zbigniew Korpolewski, Włodzimierz Łajming

miejscowość:

  • Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

  • Tczewskie Centrum Kultury, ulica H. Kołłątaja 9 (współcześnie siedziba Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. / Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.)

osoby widoczne (od lewej):

  • Włodzimierz Łajming – syn Anny Łajming, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku (współcześnie: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), hospitant Królewskiej Akademii Sztuk w Kopenhadze, współzałożyciel studenckiego teatru pantomimy „Co To?” , od 1966 roku członek Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (od 1998 członek honorowy, w latach 1991-1993 przewodniczący GTPS), w latach 1975-1981 prodziekan, a następnie dziekan (1981-1984) Wydziału Malarstwa, Rzeźby i Grafiki WSP w Gdańsku, członek Instytutu Kaszubskiego, uczestnik międzynarodowej akcji charytatywnej „Polscy Artyści Plastycy – Dzieciom” organizowanej przez Fundację SERCE – Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej z/s w Świdnicy, członek Komisji Dyscyplinarnej Okręgu Gdańskiego ZPAP [Związek Polskich Artystów Plastyków] / nagrody i wyróżnienia: Nagroda Ministra Kultury i Sztuki III i II stopnia, Medal Księcia Mściwoja II, Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury (2008, 2013), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2001), Pomorska Nagroda Artystyczna (2002), itd.
  • Zbigniew Korpolewski (1934-2018) – artysta estradowy, aktor, reżyser, autor tekstów satyrycznych, konferansjer, wieloletni dyrektor Teatru Syrena w Warszawie
  • Grzegorz Kołodko – polityk, profesor nauk ekonomicznych, autor teoretycznego nurtu ekonomii znanego jako nowy pragmatyzm, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, wiceprezes Rady Ministrów i minister finansów (w latach 1994-1995 w rządzie Waldemara Pawlaka, w latach 1995-1996 w rządzie Józefa Oleksego, w latach 1996-1997 w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza, w latach 2002-2003 w rządzie Leszka Millera), członek Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury, zagraniczny członek Rosyjskiej Akademii Nauk, absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie oraz Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie [współcześnie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie], założyciel i dyrektor Instytutu Bankowości i Polityki Monetarnej Narodowego Banku Polskiego, doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, twórca trzech programów społeczno-gospodarczych: Strategia dla Polski, Pakiet 2000 oraz Program Naprawy Finansów Rzeczypospolitej, ekspert organizacji międzynarodowych, m. in. ONZ, Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego
  • Ryszard Karczykowski – rodowity tczewianin, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, pedagog, profesor sztuk muzycznych, solista Teatru Muzycznego w Szczecinie (1965-1969), Landestheater w Dessau (1969-1974), Opery w Lipsku (1974-1976), Opery w Dreźnie (1977), Covent Garden w Londynie (od 1977), Staatsoper i Volksoper w Wiedniu (od 1979) oraz Deutsche Oper w Berlinie (od 1980), w latach 2003-2006 dyrektor artystyczny teatru operowego w Krakowie, w latach 2006-2008 dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, solista uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2011), Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2018), doktor honoris causa London Institute for Applied Research, tenor znany m.in. z ról Lenskiego w Eugeniuszu Onieginie Piotra Czajkowskiego, Belmonta w Uprowadzeniu z seraju Wolfganga Amadeusza Mozarta, Carvadossiego w Tosce Giacomo Pucciniego, Alfreda w Zemście nietoperza Johanna Straussa, Matteo w Arabelli Richarda Straussa, a także Alfredo w Traviacie Giuseppe Verdiego.

Obchody 30 stycznia 1997 (relacja – fragmenty) / B.K. „30 stycznia – Dzień Tczewa”, Panorama Miasta – Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta Tczewa, nr 2/71 14.02.1997 r.

Tegoroczne obchody Dnia Tczewa zorganizowane zostały niezwykle uroczyście. Rozpoczęły się sesją Rady Miejskiej w Tczewskim Centrum Kultury, na której wręczono wyróżnienia samorządu tczewskiego. Ks. prałat Piotr Wysga otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Tczewa”. Medal „Pro Domo Trsoviensi” przyznano Jerzemu Kubickiemu – kapelmistrzowi Harcerskiej Orkiestry Dętej. Tytuł „Tczewianina Roku 1996” nadano Iwonie Malmur – dyrektor Centrum Edukacji Dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego. W godzinach południowych znamienici tczewianie: Grzegorz Ciechowski, Kazimierz Denek, Roman Dysarz, Ryszard Karczykowski, Grzegorz Kołodko, Zbigniew Korpolewski, Włodzimierz Łajming, Michał Misiorny i Kazimierz Zimny – bohaterowie książki Józefa Ziółkowskiego pt. „Drogi do sukcesu” zjechali do grodu Sambora. Wieczór wspomnień zatytułowany „Tczew w mojej biografii” zorganizowany został również w TCK. (…)
W obchodach Dnia Tczewa uczestniczyli przedstawiciele władz rządowych z wojewodą gdańskim, Henrykiem Wojciechowskim (…) Zgromadzonemu duchowieństwu przewodził ks. biskup Jan Bernard Szlaga. (…) Uroczystą sesję rozpoczął występ Chóru Męskiego Echo (…)
Najwyższym wyróżnieniem, które może przyznać Rada Miejska jest tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Tczewa”. W bieżącym roku Rada postanowiła przyznać go ks. prałatowi Piotrowi Wysdze za upowszechnianie ideałów i wartości kultury chrześcijańskiej oraz za zasługi na niwie oświaty, turystyki i ochrony zabytków. (…) Ks. prałat Piotr Wysga (…) wręczył władzom miasta pierwsze egzemplarze folderu „Fara Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie” wyjaśniając, że po 58 latach spełniona została obietnica ks. kanonika Aleksandra Kupczyńskiego, który w 1939 roku wydał publikację na temat kościoła farnego zapewniając, że za rok ukaże się większe dziełko. Niestety książka nie ukazała się, bo przeszkodziła temu druga wojna światowa. Dopiero obecnie doszło do wydania publikacji prezentującej „tczewską skarbnicę”. Jej autorami są Alicja Sobczak-Rząd, Ryszard Rząd i ks. Piotr Wysga.
Drugim wyróżnieniem nadanym tego dnia było wręczenie Jerzemu Kubickiemu Medalu „Pro Domo Trsoviensi” Do kapituły medalu wpłynęły wnioski Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Tczewskiej „Gryf”, Tczewskiego Centrum Kultury i grupy radnych. (…)
Nową formą wyróżnienia osób zasłużonych dla miasta jest ustanowiona w 1996 roku Nagroda Prezydenta Miasta Tczewa. (…) Prezydent Zenon Odya, po zasięgnięciu opinii Zarządu Miasta, nagrodę „Tczewianin Roku 1996” przyznał Iwonie Malmur – za stworzenie od podstaw i rozwój unikalnej w skali kraju placówki kształcenia osób dorosłych, współpracującej z uczelniami wyższymi Trójmiasta, promującej miasto (…) oraz przyczyniającej się do jego rozwoju społecznego i gospodarczego.
Wyróżnienia otrzymali:
Małgorzata Samp – za bezinteresowną i pełną poświęcenia pomoc ludziom potrzebującym, a w szczególności za stworzenie świetlicy integracyjnej dla dzieci i niesienie pomocy samotnym matkom w Fundacji „Przyjęcie Daru Życia”
Brunon Kowalski – za 65-letnią aktywną i pełną zaangażowania działalność na rzecz tczewskiego sportu
Roman Klim – za stworzenie bogatej oferty kulturalnej i turystyczno-krajoznawczej nie tylko dla mieszkańców Tczewa (…) Ponadto prezydent miasta, Zenon Odya, uhonorował Józefa Bejgrowicza za zdobycie mistrzostwa świata w wyciskaniu sztangi.
Głębokich wzruszeń dostarczył zgromadzonym występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kolejarz” oraz montaż słowno-muzyczny „Liryczny spacer po Tczewie”, przygotowany przez uczniów klas II i III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie pod kierunkiem Elżbiety Szałańskiej i Ewy Szułczyńskiej.

datowanie:

30 stycznia 1997

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, zagadnienia społeczno-polityczne, obchody, obchody miejskie, uroczystości, historia

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Stare Miasto, ulica Kołłątaja, ulica H. Kołłątaja, ulica Kołłątaja 9, TCK, Tczewskie Centrum Kultury, TCK – ulica Kołłątaja 9 – Tczew, Tczewskie Centrum Kultury – ulica Kołłątaja 9 – Tczew, Ryszard Karczykowski, Grzegorz Kołodko, Włodzimierz Łajming, Zbigniew Korpolewski, Zbigniew Korpolewski (1934-2018), Tczew w mojej biografii, Spotkanie Znamienitych Tczewian, Spotkanie Znamienitych Tczewian 1997, Tczew 1920, Tczew 30 stycznia 1920, powrót Pomorza do Polski, powrót Pomorza do Polski 1920, powrót Tczewa do Polski, powrót Tczewa do Polski 1920, 77. rocznica powrotu Tczewa do Polski, Tczew 1920-1997, Dzień Tczewa, Dzień Tczewa 30 stycznia 1997, Tczew 30 stycznia 1997, Tczew 30.01.1997, lata 90. XX wieku

autor zdjęcia

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

VII4-15525/RZS 

numer albumu:

128

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content