Tczew. Dzień Tczewa 30 stycznia 2003 roku. Wręczenie Medalu Pro Domo Trsoviensi. Na zdjęciu m.in. Norbert Jatkowski, Urszula Giełdon, Zenon Odya, Czesław Glinkowski

Tczew. Dzień Tczewa 30 stycznia 2003 roku. Wręczenie Medalu Pro Domo Trsoviensi. Na zdjęciu m.in. Norbert Jatkowski, Urszula Giełdon, Zenon Odya, Czesław Glinkowski

miejscowość:

  • Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

  • Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 / daw. kolejno: Hala Miejska, Miejski Dom Kultury Robotniczej, Dom Kultury Kolejarza (do roku 1995), Tczewski Dom Kultury, Tczewskie Centrum Kultury [czas powstania obiektu: 1910 rok; historia Centrum Kultury i Sztuki sięga roku 1975, kiedy to w dawnym Domu Socjalnym Pomorskiej Fabryki Gazomierzy przy ul. Kołłątaja powstał Tczewski Dom Kultury; w roku 1995 Tczewski Dom Kultury został połączony z Domem Kultury Kolejarza tworząc Tczewskie Centrum Kultury; w lipcu 2007 roku instytucja przeszła kolejną reorganizację w wyniku której powstało dzisiejsze Centrum Kultury i Sztuki]
  • logo miasta (autor: Tomasz Górecki)

osoby widoczne (od lewej):

  • Norbert Jatkowski – harcmistrz, instruktor ZHP, działacz społeczny, ślusarz zawodowo związany z Fabryką Przekładni Samochodowych „Polmo” w Tczewie, czołowy lekkoatleta Harcerskiego Klubu Sportowego, współtwórca I Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej (w latach 1956-1966 instruktor i sztorman I HDŻ), drużynowy DH im. Tadeusza Kościuszki, od 1980 roku zastępca komendanta Hufca ZHP Tczew, komendant Szczepu ZHP im. Stanisława Moniuszki w Tczewie [Harcerska Orkiestra Dęta im. Stanisława Moniuszki], Kawaler Medalu Pro Domo Trsoviensi / pozostałe nagrody i wyróżnienia: Harcmistrz Polski Ludowej [najwyższy, honorowy stopień instruktorski ZHP], Zasłużony Działacz Kultury
  • Urszula Giełdon – absolwentka Liceum Pedagogicznego w Tczewie, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wieloletnia dyrektor Domu Dziecka w Tczewie, radna miasta Tczewa I, II, III i IV kadencji, w latach 90. XX wieku inicjator i kierownik Ośrodka Terapii Zajęciowej dla Osób Niepełnosprawnych w Tczewie (Koło PSONI, ulica Wigury), laureatka Medalu Pro Domo Trsoviensi, działaczka społeczna uhonorowana Brązowym Krzyżem Zasługi, harcmistrz ZHP, organizatorka obozów stacjonarnych, obozów wędrownych oraz kolonii zuchowych, Tczewianin Roku 1997
  • Zenon Odya – w latach 1994-2010 prezydent miasta Tczewa, samorządowiec uhonorowany m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi (2001), Złotym Krzyżem Zasługi (2010), Srebrnym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką „Zasłużony dla transportu Rzeczypospolitej Polskiej”, srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa (2011 rok)
  • Czesław Glinkowski – prezydent miasta Tczewa (czas trwania prezydentury: 15.02.1977 roku – 13.09.1990), członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego – kwartalnika wydawanego nakładem Kociewskiego Kantoru Edytorskiego, w latach 1965-1970 dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, członek-założyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, w latach 1970-1973 prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej, Kawaler Medalu Pro Domo Trsoviensi, Mistrz Kapituły Medalu Pro Domo Trsoviensi, autor publikacji: „Tczewskie Szlaki Turystyczne (2001), „Życie Tczewem pisane” (2002), „Tczew na przełomie XX i XXI w.” (2005), „Przywróćmy Pamięć…” (2008), „Związki Ziemi Tczewskiej z Wisłą (2012); laureat Samburii – nagrody starosty tczewskiego [nagroda przyznawana nie częściej niż raz w roku, wręczana w listopadzie, na pamiątkę I sesji Rady Powiatu Tczewskiego I kadencji], laureat „Kociewskiego Pióra” – wyróżnienia przyznawanego przez Kapitułę Nagrody Literackiej i Wydawniczej „Kociewskie Pióro”, działającej pod przewodnictwem prof. dra hab. Tadeusza Linknera

pozostałe osoby widoczne:

  • Leszek Gołąb [na drugim planie] – absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku (Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki), w latach 1996-2001 członek Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, w latach 2003-2004 dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Przyoperowego Państwowej Opery Bałtyckiej w Gdańsku, w latach 2005-2010 dyrygent i kierownik muzyczny Kameralnego Chóru Festiwalowego Sopot – Łomża – Gdańsk, w latach 2003-2008 dyrektor artystyczny Państwowego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Gdańsku, od 2002 roku dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Męskiego „Echo” w Tczewie, od 2009 roku kierownik artystyczny Orkiestry Symfonicznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni, od sierpnia 2013 roku kierownik artystyczny Sopockiego Chóru Kameralnego CONTINUO, laureat Nagrody Starosty Tczewskiego w Dziedzinie Kultury i Sportu 2013
  • członkowie Chóru Męskiego „Echo” [Chór Męski „Echo” – rok założenia: 1923; od 1991 roku w strukturach Tczewskiego Centrum Kultury (współcześnie Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie); dyrygenci / kierownicy muzyczni: Ludwik Sumiński (1923-1934), Leon Galiński (1934-1966), Elżbieta Grzenkowska-Hawryluk (1966-2002), Leszek Gołąb (od 2002); więcej: https://ckis.tczew.pl/warsztaty/chor-meski-echo]

osoby powiązane:

  • Tomasz Górecki – grafik komputerowy (koncentrujący się głównie na tak zwanej grafice wektorowej), ilustrator, plastyk zawodowo związany z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autor oprawy graficznej „Elementarza gwary Kociewskiej” wydanego w 2008 roku przez Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury „Ognisko”, zdobywca nagrody głównej w konkursie organizowanym przez firmę Big Star [projekt „Route 66” autorstwa T. Góreckiego widniał na T-shirtach z kolekcji marki Big Star w sezonie wiosna-lato 2012], autor projektów graficznych promujących takie miasta jak: Poznań, Tczew, Elbląg czy Starogard Gdański

Obchody 30 stycznia 2003 (relacja) / Sylwia Winkelmann „Święto już po raz jedenasty: uroczysta sesja Rady Miejskiej”, Gazeta Tczewska nr 6/667, 6.02.2003 r.

W 1992 roku Rada Miejska w Tczewie ustanowiła datę 30 stycznia Dniem Tczewa. Tego dnia bowiem oddziały Armii Pomorskiej (…) generała Józefa Hallera weszły do Tczewa, by dopełnić historycznego aktu przyłączenia Tczewa do macierzy. Działo się to 30 stycznia 1920 roku. Już od dziesięciu lat właśnie tego dnia odbywają się uroczyste sesje Rady Miejskiej, podczas których przyznawane są honorowe wyróżnienia samorządu tczewskiego. (…)
Stało się już tradycją, że w uroczystościach tych biorą udział przedstawiciele sejmiku wojewódzkiego, dostojnicy kościoła pelplińskiego oraz tczewianie zasłużeni dla miasta. (…)
Obchody 83. rocznicy powrotu Tczewa do macierzy rozpoczął referat okolicznościowy „Refleksje o ojczyźnie i wychowaniu patriotycznym wczoraj i dziś”, który wygłosił radny Kazimierz Ickiewicz (…) – Dzisiejsza uroczystość jest okazją do refleksji na temat naszej ojczyzny i wychowania patriotycznego. Przemiany w kraju nie zawsze idą w odpowiednim kierunku, powodują często zatracenie wartości, między innymi dobrze rozumianego patriotyzmu – mówił Kazimierz Ickiewicz. – Dziś te wartości trzeba odkryć na nowo. Patriotyzm trzeba widzieć w połączeniu z narodem, ale przede wszystkim z rodziną, bowiem to właśnie w rodzinie rodzą się obywatele, tam uczą się, czym jest miłość do ojczyzny. (…)
Po zakończonym referacie przyszedł czas na wyróżnienie tytułem Honorowego Obywatela Miasta Tczewa. Tytuł ten jest najwyższym wyróżnieniem, które może przyznać rada miejska. (…) W tym roku (…) władze samorządowe tytuł Honorowego Obywatela Miasta Tczewa nadały Romanowi Landowskiemu. (…) Wyróżnienie wręczył prezydent miasta Zenon Odya i przewodniczący rady miejskiej Zenon Drewa. – Przyznam, że dzień dzisiejszy jest jednym z ważniejszych dni mojego życia – powiedział w podziękowaniu Roman Landowski. – W tym mieście stało się wszystko, co najważniejsze w moim życiu. Dalej będę w twórczości upamiętniać przeszłość i tradycje tego miasta. (…)
Po wręczeniu najwyższego wyróżnienia nadszedł czas na medal „Pro Domo Trsoviensi” – odznaczenia lokalnego przyznawanego za szczególne zasługi oddane miastu. Głos zabrał Mistrz Kapituły Medalu Czesław Glinkowski. – Kapituła Medalu po rozpoznaniu wniosków postanowiła przyznać Medal „Pro Domo Trsoviensi” Urszuli Giełdon za całokształt ponad czterdziestoletniej pracy pedagogiczno-wychowawczej, zaangażowanie w rozwiązywanie problemów miasta w ramach pracy Rady Miejskiej, a szczególnie za ponad 23-letnią działalność na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem – ogłosił Czesław Glinkowski. – Medal „Pro Domo Trsoviensi” przyznajemy także Norbertowi Jatkowskiemu za długoletnią pracę w Związku Harcerstwa Polskiego na terenie Tczewa, a szczególnie za pracę kwatermistrzowską i wychowawczą w Harcerskiej Orkiestrze Dętej. Medal „Pro Domo Trsoviensi” otrzymuje również Stanisław Zaczyński za ponad czterdziestoletnie gromadzenie faktów z historii Tczewa oraz bieżące fotograficzne dokumentowanie wydarzeń z życia.
– Dziś zostało już tak wiele powiedziane, że mi pozostaje tylko powiedzieć dziękuję – stwierdził Stanisław Zaczyński. Do tych podziękowań dołączył się także Norbert Jatkowski. – Czuję się ogromnie zaszczycona – powiedziała z kolei Urszula Giełdon. – Medal ten jest sumą wielu działań – to niepełnosprawni motywowali mnie do działania, dzięki nim nauczyłam się pokory. Ale nie można teraz spocząć na laurach. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia. I obiecuję, że całe moje działanie będzie dla domu… „pro domo”… (…)
Nagrodę Prezydenta Miasta Tczewa „Tczewianin Roku” oraz wyróżnienia można otrzymać za wybitne osiągnięcia i zasługi dla miasta i jego mieszkańców. (…) – Są wśród nas ludzie, którzy chcą służyć drugiemu człowiekowi, którzy promują nasze miasto – powiedział prezydent Zenon Odya (…) W tym roku postanowiłem nominować do tej nagrody trzy osoby: Jerzego Kubickiego, Jerzego Kurka i Andrzeja Semborowskiego. Ogłaszam, że Tczewianinem Roku 2002 został Jerzy Kubicki za upowszechnianie kultury muzycznej. Jerzy Kurek otrzymuje wyróżnienie za sprawne zarządzanie i rozwój prowadzonej przez siebie firmy. Andrzej Semborowski zaś otrzymuje wyróżnienie za zdobycie złotego medalu na olimpiadzie w Melbourne. (…)
Uroczystą sesję Rady Miejskiej uświetniły występy chóru męskiego „Echo”, który w bieżącym roku obchodzi osiemdziesięciolecie swojego istnienia. Została również odprawiona uroczysta msza święta w intencji mieszkańców Tczewa i powiatu tczewskiego w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Jana Bernarda Szlagi.

Obchody 30 stycznia 2003 / „30 stycznia Dniem Tczewa – fotoreportaż”, Panorama Miasta – Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta Tczewa, nr 2/151, luty 2003 r.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji Dnia Tczewa odbyła się 30 stycznia 2003 roku w Tczewskim Domu Kultury. Do Tczewa przyjechało wielu znamienitych gości. (…) Uroczystości rozpoczął Chór Męski „Echo”, który towarzyszył obchodom przez cały wieczór. Podczas uroczystej sesji samorząd Tczewa wręczył swoje honorowe wyróżnienia.
Honorowym Obywatelem Tczewa został Roman Landowski za zaangażowanie na rzecz Tczewa i regionu kociewskiego oraz promocję naszego miasta i twórczość pisarską.
Medalami „Pro Domo Trsoviensi” zostali odznaczeni: Urszula Giełdon (…) Norbert Jatkowski (…) Stanisław Zaczyński.
Prezydent Odya wręczył swoją nagrodę i wyróżnienia. „Tczewianinem Roku 2002” został Jerzy Kubicki, kapelmistrz Harcerskiej Orkiestry Dętej. (…) Wyróżnienia otrzymali:
Jerzy Kurek – prezes Pomorskiej Fabryki Drożdży za sprawne zarządzanie i harmonijny rozwój PFD w roku jubileuszu 70-lecia firmy.
Andrzej Semborowski za promowanie i upowszechnianie sportu, a w szczególności za reprezentowanie Tczewa i Polski w Igrzyskach Mistrzów Sportu w Australii, gdzie zdobył złoty medal w pchnięciu kulą.
Wieczorem w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego odprawiona została msza święta w intencji mieszkańców Tczewa i Powiatu Tczewskiego.
Koncelebrował ją ks. biskup Jan Bernard Szlaga, będący zarazem Honorowym Obywatelem Miasta Tczewa.

datowanie:

30 stycznia 2003

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, zagadnienia społeczno-polityczne, obchody, obchody miejskie, uroczystości, historia, nagrody, wyróżnienia, chór, muzyka, muzyka chóralna, harcerstwo, ZHP, Związek Harcerstwa Polskiego, działalność społeczna

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Stare Miasto, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, CKiS Tczew, Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, Centrum Kultury i Sztuki – ulica Kard. S. Wyszyńskiego 10 – Tczew, CKiS – ulica Kard. S. Wyszyńskiego 10 – Tczew, Norbert Jatkowski, Urszula Giełdon, Zenon Odya, Czesław Glinkowski, Chór Męski Echo, Chór Męski Echo Tczew, chórzyści Tczew, 80-lecie Chóru Męskiego Echo, 80 lat Chóru Męskiego Echo Tczew, dyrygent, Leszek Gołąb, Medal Pro Domo Trsoviensi, Kapituła Medalu Pro Domo Trsoviensi, Kawaler Medalu Pro Domo Trsoviensi, Hufiec Tczew, Hufiec ZHP Tczew, Szczep ZHP im. Stanisława Moniuszki w Tczewie, Harcerska Orkiestra Dęta im. Stanisława Moniuszki w Tczewie, Warsztaty Terapii Zajęciowej, PSONI, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, PSONI Tczew, Koło PSONI Tczew, Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Tczewie, logo miasta, logo miasta Tczew, wiatrak – logo miasta – Tczew, Tomasz Górecki, Tczew 1920, powrót Pomorza do Polski, powrót Pomorza do Polski 1920, powrót Tczewa do Polski, powrót Tczewa do Polski 1920, 83. rocznica powrotu Tczewa do Polski, Dzień Tczewa, Dzień Tczewa 30 stycznia 2003, Tczew 30 stycznia 2003, Tczew 30.01.2003, lata dwutysięczne

autor zdjęcia

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar, Kawaler Medalu Pro Domo Trsoviensi

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

VII4-11373/RZS 

numer albumu:

145

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content