Tczew. Dzień Tczewa 28 stycznia 2005 roku. Na zdjęciu Elżbieta Karczykowska, ks. Stanisław Cieniewicz, ks. Piotr Wysga, Ryszard Karczykowski – Honorowy Obywatel Miasta Tczewa

Tczew. Dzień Tczewa 28 stycznia 2005 roku. Na zdjęciu Elżbieta Karczykowska, ks. Stanisław Cieniewicz, ks. Piotr Wysga, Ryszard Karczykowski – Honorowy Obywatel Miasta Tczewa

miejscowość:

  • Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

  • Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 / daw. kolejno: Hala Miejska, Miejski Dom Kultury Robotniczej, Dom Kultury Kolejarza (do roku 1995), Tczewski Dom Kultury, Tczewskie Centrum Kultury [czas powstania obiektu: 1910 rok; historia Centrum Kultury i Sztuki sięga roku 1975, kiedy to w dawnym Domu Socjalnym Pomorskiej Fabryki Gazomierzy przy ul. Kołłątaja powstał Tczewski Dom Kultury; w roku 1995 Tczewski Dom Kultury został połączony z Domem Kultury Kolejarza tworząc Tczewskie Centrum Kultury; w lipcu 2007 roku instytucja przeszła kolejną reorganizację w wyniku której powstało dzisiejsze Centrum Kultury i Sztuki]
  • publikacja „Refleksje o Ojczyźnie” K. Ickiewicz [publikacja wydana na zlecenie i ze środków finansowych Rady Miejskiej w Tczewie]

osoby widoczne (od lewej):

  • Ryszard Karczykowski – rodowity tczewianin, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, pedagog, profesor sztuk muzycznych, solista Teatru Muzycznego w Szczecinie (1965-1969), Landestheater w Dessau (1969-1974), Opery w Lipsku (1974-1976), Opery w Dreźnie (1977), Covent Garden w Londynie (od 1977), Staatsoper i Volksoper w Wiedniu (od 1979) oraz Deutsche Oper w Berlinie (od 1980), w latach 2003-2006 dyrektor artystyczny teatru operowego w Krakowie, w latach 2006-2008 dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie, solista uhonorowany Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2011), Krzyżem Zasługi I Klasy Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości (2018), doktor honoris causa London Institute for Applied Research, tenor znany m.in. z ról Lenskiego w Eugeniuszu Onieginie Piotra Czajkowskiego, Belmonta w Uprowadzeniu z seraju Wolfganga Amadeusza Mozarta, Carvadossiego w Tosce Giacomo Pucciniego, Alfreda w Zemście nietoperza Johanna Straussa, Matteo w Arabelli Richarda Straussa, a także Alfredo w Traviacie Giuseppe Verdiego.
  • Elżbieta Karczykowska – żona Ryszarda Karczykowskiego
  • Stanisław Cieniewicz / Stanisław Hieronim Cieniewicz – duchowny rzymskokatolicki, w latach 1964-1966 wikariusz w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie, w latach 1966-1970 wikariusz w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęgu, w latach 1970-1978 wikariusz w Parafii Świętego Józefa w Tczewie, od 1980 roku proboszcz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, kapelan honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, duchowny związany ze środowiskiem tczewskiej „Solidarności”, kapłan uhonorowany Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2018) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2020 – „za wybitne zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej”), dziekan dekanatu tczewskiego (do kwietnia 2013 roku), diecezjalny duszpasterz ludzi pracy (lata 90. XX wieku), diecezjalny duszpasterz policji (od 1995 roku)
  • Piotr Wysga – duchowny rzymskokatolicki, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, prałat honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, w latach 1988-2016 proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, od 2016 roku proboszcz senior (Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie), Honorowy Obywatel Miasta Tczewa

Obchody 28 stycznia 2005 / „Samorząd nagrodził za pracę, pomoc, pasję, marzenia: w 85. rocznicę powrotu do Macierzy”, Panorama Miasta – Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta Tczewa, nr 2/174, luty 2005 r.

Chyba nie ma nic przyjemniejszego niż być nagrodzonym za spełnianie swoich marzeń – powiedział Krzysztof Szlagowski otrzymując nagrodę Tczewianin Roku 2004. To jedno wyróżnienie pozostawało tajemnicą aż do uroczystej sesji z okazji Dnia Tczewa (28 stycznia). O przyznaniu wyróżnień Honorowego Obywatela Miasta Tczewa Ryszardowi Karczykowskiemu i Jerzemu Kubickiemu oraz medali Pro Domo Trsoviensi Hugo Fortenbacherowi, Bronisławowi Drewie i Tadeuszowi Grysowi Rada Miejska zdecydowała już wcześniej.
Tczewianin Roku został wyłoniony z grona czterech kandydatów, Byli wśród nich, oprócz Krzysztofa Szlagowskiego, także Grażyna Antczak, Zbigniew Flisikowski i Stanisław Zaczyński.
– Jako amator, w ciągu 21 dni przejechał samotnie na rowerze ponad 3400 kilometrów z Tczewa do Beauvais i z powrotem, i to bez żadnego zaplecza – uzasadniał swój wybór Zenon Odya, prezydent Tczewa. – To wyczyn nietuzinkowy, a przy tym promocja miasta, dlatego uznałem, że Panu Krzysztofowi Szlagowskiemu należy się tytuł Tczewianina Roku 2004. Pozostałe osoby otrzymały wyróżnienia:
– Grażyna Antczak – za pomoc dzieciom z rodzin najuboższych i propagowanie życia bez nałogów
– Zbigniew Flisikowski – za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury muzycznej (…)
– Stanisław Zaczyński – za fotograficzne utrwalanie wydarzeń w mieście (…)
Podczas uroczystej sesji, do grona 15 Honorowych Obywateli Miasta Tczewa dołączyli kolejni: Ryszard Karczykowski, wywodzący się z Tczewa światowej sławy śpiewak operowy oraz Jerzy Kubicki, wieloletni kapelmistrz Harcerskiej Orkiestry Dętej, wychowawca wielu pokoleń młodzieży.
– Zdobywałem różne zaszczyty, dyplomy, ale to wyróżnienie jest dla mnie najważniejsze, bo wracam tam, gdzie się urodziłem, uczyłem się mówić, gdzie przeżywałem moje dzieciństwo, gdzie zaczęła się moja edukacja – nie tylko ta szkolna, ale także w domu, rodzinie, w środowisku kolegów – mówił Ryszard Karczykowski. – Ta edukacja, którą otrzymałem w moim rodzinnym Tczewie pozwoliła mi stać się tym, kim jestem, to tu wybrałem drogę w świat. (…)
Jerzy Kubicki podziękował za wyróżnienie tym, którzy nominowali go do tytułu, Radzie Miejskie (…) ale przede wszystkim „tym niezliczonym zastępom młodzieży, którzy w orkiestrze uczyli się muzykowania”.
Czesław Glinkowski, kanclerz Kapituły Medalu Pro Domo Trsoviensi przedstawił sylwetki trzech kolejnych kawalerów medalu:
Hugo Fortenbacher, urodzony niedaleko Tczewa, a dzisiaj mieszkaniec Hamburga, otrzymał go za pomoc materialną, którą organizował od 1992 roku dla Domu Dziecka w Tczewie, Szpitala Rehabilitacyjnego i Opieki Długoterminowej oraz internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tczewie. (…)
Bronisław Drewa otrzymał medal za działalność sportową, przede wszystkim na rzecz MKS Wisła. Z tym klubem jest związany od 1955 roku (…) – Dopóki starczy mi sił, będę promował moje miasto w kontaktach sportowych – deklarował wyróżniony.
Tadeusz Grys otrzymał medal za zasługi w rozminowywaniu i oczyszczaniu terenów Tczewa i powiatu tczewskiego oraz zwalczaniu klęsk żywiołowych. – Robiłem swoje, najlepiej jak tylko umiałem – powiedział skromnie T. Grys. – Mówią, że saper myli sie tylko raz. Chociaż niejednokrotnie stawałem w obliczu śmierci, udało mi się nie pomylić. Jestem wzruszony, że jako pierwszy żołnierz znalazłem się w gronie wyróżnionych medalem Pro Domo Trsoviensi.
W uroczystej sesji Rady Miejskiej wzięła udział delegacja z partnerskiego miasta Beauvais we Francji. Porozumienie o współpracy między miastami podpisali Marie-Claude Duroyon, pełnomocnik mera Beauvais do praw partnerstwa miasta oraz Zenon Odya, prezydent Tczewa.
– Można powiedzieć, drodzy przyjaciele, że współpraca jest już nawiązana – jesteśmy tu, żeby ją umocnić i zaakcentować – powiedziała Marie-Claude Duroyon – 1 maja 2004 roku dziesięciu nowych członków, w tym Polska, dołączyło do Unii Europejskiej, z czego się bardzo cieszymy. Partnerstwo sprzyja poznawaniu się, rozumieniu, kontaktom społeczności lokalnych, wymianom studenckim i szkolnym, sportowym i kulturalnym, dzieleniu się umiejętnościami (…) Każdy kraj ma swoje korzenie i zwyczaje – zaś wszyscy, z myślą o młodzieży, zwracamy się ku przyszłości. Nauczmy się szanować również to, co nas różni, aby wdrożyć w życie hasło Europy „Zjednoczeni w różnorodności”.
– Z Tczewa do Beauvais jest 1480 kilometrów – mówił prezydent Zenon Odya – Jeszcze kilka-kilkanaście lat temu ta odległość wydawała się bardzo duża, dzisiaj gdy połączyła nas wspólna Europa granice przestały być barierą dla partnerskich kontaktów. Polityczne przeszkody przestały istnieć, a nowoczesne formy komunikacji sprawiły, że Francja jest coraz bliżej Polski. (…)
Sesję zakończyła część artystyczna, którą rozpoczął grą na fortepianie Radosław Kurek, student II roku Akademii Muzycznej w Gdańsku. W jego wykonaniu słyszeliśmy kompozycje Fryderyka Chopina. Do bisowania natomiast publiczność zmusiła Ryszarda Karczykowskiego. Po krótkim występie światowej sławy tenora, któremu akompaniował Tadeusz Abt, zagrała Harcerska Orkiestra Dęta pod batutą Magdaleny Kubickiej-Netki.

datowanie:

28 stycznia 2005

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, zagadnienia społeczno-polityczne, obchody, obchody miejskie, uroczystości, historia, nagrody, wyróżnienia, muzyka, muzyka klasyczna, opera, operetka, muzyka operowa, tenor, kultura, sylwetki muzyków, duchowieństwo, kościół rzymskokatolicki, zagadnienia wyznaniowe

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Stare Miasto, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, CKiS Tczew, Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, Centrum Kultury i Sztuki – ulica Kard. S. Wyszyńskiego 10 – Tczew, CKiS – ulica Kard. S. Wyszyńskiego 10 – Tczew, Ryszard Karczykowski, Ryszard Karczykowski (1942-), Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, Elżbieta Karczykowska, Stanisław Cieniewicz, ks. Stanisław Cieniewicz, Piotr Wysga, ks. Piotr Wysga, Uroczysta sesja Rady Miejskiej 28.01.2005, Uroczysta sesja Rady Miejskiej 28 stycznia 2005, Refleksje o Ojczyźnie, Tczew 1920, powrót Pomorza do Polski, powrót Pomorza do Polski 1920, powrót Tczewa do Polski, powrót Tczewa do Polski 1920, 85. rocznica powrotu Tczewa do Polski, Dzień Tczewa, Dzień Tczewa 28 stycznia 2005, Tczew 28 stycznia 2005, Tczew 28.01.2005, lata dwutysięczne

autor zdjęcia

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar, Kawaler Medalu Pro Domo Trsoviensi

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

VII4-14512/RZS 

numer albumu:

126

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content