Tczew. Dzień Tczewa 30 stycznia 2007 roku. Wręczenie wyróżnień „Tczewianin Roku 2006”. Na zdjęciu Wojciech Rinc, Kazimierz Ickiewicz, wiceprezydent Mirosław Pobłocki

Tczew. Dzień Tczewa 30 stycznia 2007 roku. Wręczenie wyróżnień „Tczewianin Roku 2006”. Na zdjęciu Wojciech Rinc, Kazimierz Ickiewicz, wiceprezydent Mirosław Pobłocki

miejscowość:

  • Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

  • Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10 / daw. kolejno: Hala Miejska, Miejski Dom Kultury Robotniczej, Dom Kultury Kolejarza (do roku 1995), Tczewski Dom Kultury, Tczewskie Centrum Kultury [czas powstania obiektu: 1910 rok; historia Centrum Kultury i Sztuki sięga roku 1975, kiedy to w dawnym Domu Socjalnym Pomorskiej Fabryki Gazomierzy przy ul. Kołłątaja powstał Tczewski Dom Kultury; w roku 1995 Tczewski Dom Kultury został połączony z Domem Kultury Kolejarza tworząc Tczewskie Centrum Kultury; w lipcu 2007 roku instytucja przeszła kolejną reorganizację w wyniku której powstało dzisiejsze Centrum Kultury i Sztuki]

osoby widoczne (od lewej):

  • Wojciech Rinc – dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie [daw. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie], organizator Międzynarodowego Przeglądu Teatrów Wspaniałych, laureat wyróżnienia Tczewianin Roku 2006
  • Kazimierz Ickiewicz – historyk, publicysta, samorządowiec, regionalista uhonorowany między innymi medalem Pro Domo Trsoviensi, Skrą Ormuzdową, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Profesor Oświaty, w latach 1995-2004 dyrektor Zespołu Szkół Kolejowych w Tczewie, w latach 2004-2010 dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie, od 1994 roku radny miasta Tczewa [współcześnie, w kadencji 2018-2023, przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Rewizyjnej], autor oraz współautor około 40 publikacji tematycznych (publikacje autorskie: „Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie”, „Morskie tradycje Tczewa”, „Przewodnik po Tczewie i okolicy”, „Z kart historii Tczewa okresu międzywojennego”, „Wojsko Polskie w Tczewie w latach 1930-2005”, „Zarys tradycji wojskowych Tczewa 1930-2000”, „Zarys dziejów Banku Spółdzielczego w Skórczu”, „Władysław Kirstein i jego muzyczny świat”, „Powrót Tczewa do Polski w 1920 roku” itd.; publikacje współredagowane: „Księga pamiątkowa II Kongresu Kociewskiego” (2002), „Postacie z Kociewia” (2006), „W służbie oświaty i kolejnictwa” (1997), „Kociewie pomorska kraina” (2008) oraz „Szkoła w cieniu katedry. Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II” (2009), itd.), autor ponad 50 artykułów naukowych i popularnonaukowych, a także ponad 300 tekstów publicystycznych zamieszczanych na łamach „Pomeranii”, „Studiów Polonijnych”, „Wiadomości Historycznych”, „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, „Pomorza”, „Tek Kociewskich”, „Jantarowych Szlaków”, laureat Honorowego Kociewskiego Pióra, członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego
  • Mirosław Pobłocki – samorządowiec, w latach 1990-1994 radny miasta Tczewa, w latach 1998-2002 radny oraz członek Zarządu Powiatu Tczewskiego, od 2000 roku członek Zarządu Stowarzyszenia Piłkarskiego KKS „Unia” Tczew, w latach 2001-2003 członek Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Tczewie, w latach 2002-2010 wiceprezydent miasta Tczewa do spraw gospodarczych, od 2010 roku prezydent miasta Tczewa

Obchody 30 stycznia 2007 / „Uroczysta sesja Rady Miejskiej. Józef Golicki Tczewianinem Roku 2006. Porozumienie z Aizkraukle”, Panorama Miasta – Bezpłatny Biuletyn Informacyjny Samorządu Miasta Tczewa, nr 2/196, luty 2007 r.

Józef Golicki został Tczewianinem Roku 2006. Wyróżnienia otrzymali Kazimierz Ickiewicz i Wojciech Rinc. Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji Dnia Tczewa wręczono także stypendia i nagrody sportowcom i trenerom, którzy w ubiegłym roku osiągnęli największe sukcesy sportowe. Podczas sesji podpisany został również list intencyjny o współpracy między Tczewem i łotewskim miastem Aizkraukle.
Uroczysta sesja odbyła się w Tczewskim Domu Kultury. Włodzimierz Mroczkowski, przewodniczący Rady Miejskiej, przypomniał historyczne fakty, które 87 lat temu doprowadziły do powrotu Tczewa do Macierzy. 30 stycznia 1920 r. wojska gen. Józefa Hallera dotarły do Tczewa, sam wódz przyjechał do miasta kilka dni później – 4 lutego. W 1992 roku Rada Miejska uznała, że odtąd 30 stycznia będzie obchodzony jako Dzień Tczewa.
Kazimierz Ickiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, przygotował referat pt. „Wizja zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II”. – Jan Paweł II przekonywał, by wspólna Europa była budowana na wartościach duchowych, tych które ją historycznie ukształtowały – mówił K. Ickiewicz. – Ma to być przede wszystkim Europa ducha, a dopiero później wspólnota oparta o ekonomię czy politykę. Europa może się odrodzić i zjednoczyć jedynie z tych korzeni, na których wyrosła. (…)
Dzień Tczewa to zwykle okazja do uhonorowania tych osób, które najbardziej zasłużyły się dla Tczewa. Jedną z form uznania jest przyznawany przez prezydenta miasta tytuł Tczewianina Roku. Laureatem za 2006 rok został Józef Golicki, autor publikacji o Tczewie z cyklu „Album Tczewski”, organizator Festiwali Grzegorza Ciechowskiego (w tym roku odbędzie się już szósta edycja), (…) organizator Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych „Teatralia” (…)
Wyróżnienia nagrody Tczewianin Roku otrzymali Kazimierz Ickiewicz – za upowszechnianie kultury, dziedzictwa historycznego i walorów turystycznych Tczewa oraz Wojciech Rinc – za działalność na rzecz rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.
Podczas sesji podpisany został list intencyjny o współpracy pomiędzy Tczewem a miastem Aizkraukle na Łotwie. W imieniu samorządu miasta Tczewa porozumienie podpisali wiceprezydent Mirosław Pobłocki i przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Mroczkowski, ze strony łotewskiej zaś Vilnis Plume, burmistrz miasta Aizkraukle oraz Zanda Silaraupa, naczelnik ds. współpracy zagranicznej. (…) List intencyjny został parafowany w Aizkraukle 20 lipca 2007 r.

datowanie:

30 stycznia 2007

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, zagadnienia społeczno-polityczne, obchody, obchody miejskie, uroczystości, historia, nagrody, wyróżnienia, niepełnosprawność, niepełnosprawni Tczew, aktywizacja osób niepełnosprawnych, placówki specjalne, placówki specjalne Tczew, szkolnictwo specjalne, szkoła specjalna Tczew, kultura, dziedzictwo historyczne, promocja regionu

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Stare Miasto, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 10, CKiS Tczew, Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie, Centrum Kultury i Sztuki – ulica Kard. S. Wyszyńskiego 10 – Tczew, CKiS – ulica Kard. S. Wyszyńskiego 10 – Tczew, Tczewski Dom Kultury, scena, scena CKiS Tczew, scena – Centrum Kultury i Sztuki – Tczew, Tczewianin Roku, wyróżnienie Tczewianin Roku, Tczewianin Roku 2006, Mirosław Pobłocki, Kazimierz Ickiewicz, Wojciech Rinc, Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tczewie, Uroczysta sesja Rady Miejskiej 30.01.2007, Uroczysta sesja Rady Miejskiej 30 stycznia 2007, Tczew 1920, powrót Pomorza do Polski, powrót Pomorza do Polski 1920, powrót Tczewa do Polski, powrót Tczewa do Polski 1920, 87. rocznica powrotu Tczewa do Polski, Dzień Tczewa, Dzień Tczewa 30 stycznia 2007, Tczew 30 stycznia 2007, Tczew 30.01.2007, lata dwutysięczne

autor zdjęcia

Stanisław Zaczyński – fotograf, archiwista, kolekcjoner wiekowych rycin, negatywów, dokumentów historycznych, fotografii oraz pocztówek, wzbogacających oraz systematyzujących wiedzę na temat burzliwych dziejów Grodu Sambora, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar, Kawaler Medalu Pro Domo Trsoviensi

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

VII4-13819/RZS 

numer albumu:

130

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content