Tczew. Panorama miasta od strony południowo-zachodniej (zdjęcie wykonane z budynku Wieży Ciśnień)

Tczew. Panorama miasta od strony południowo-zachodniej (zdjęcie wykonane z budynku Wieży Ciśnień)

Tczew. Panorama miasta od strony południowo-zachodniej (zdjęcie wykonane z budynku Wieży Ciśnień) / niem. Dirschau. Totalansicht

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • fragment obecnej ulicy 30 Stycznia / Stargarderstrasse (dawna Szosa Starogardzka)
 • Fabryka Wyrobów Metalowych E. Kelcha (budynek biurowo-produkcyjny i kotłownia) / w okresie międzywojennym Wytwórnia Wyrobów Metalowych Towarzystwa Akcyjnego „ARKONA” / obecnie Fabryka Sztuk z Muzeum Wisły przy ul. 30 Stycznia 4 (czas powstania obiektu: 1883/1884 rok ; począwszy od roku 1939 w budynku mieściły się kolejno: obóz przejściowy, Gerätebau Dirschau E. Schmidt GmBh Gerätebau [zakład produkcyjny – budowa urządzeń], Pomorska Fabryka Gazomierzy, Zakład Sprzętu Gospodarstwa Domowego Predom-Metrix, Muzeum Wisły. Oddział Narodowego Muzeum Morskiego; rozbudowa obiektu w latach 1921-1922)
 • kamienica / willa przy ulicy 30 Stycznia 5 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: koniec XIX wieku, willa będąca własnością Emila Kelcha)
 • fragment ulicy Hugona Kołłątaja / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • początek zabudowy ulicy Paderewskiego / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • tczewska starówka
 • ratusz staromiejski – w kadrze widoczna wieża ratusza (obiekt będący siedzibą władz miejskich; 18 maja 1916 roku w rejonie tczewskiego rynku wybuchł pożar, który doszczętnie zniszczył staromiejski ratusz wraz z przylegającymi do niego pięcioma budynkami mieszkalno-usługowymi o numerach 25, 26, 29, 30, 31, 32)
 • kominy zakładów przemysłowych
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • gmach pocztowy – Urząd Pocztowy nr 1 przy ul. J. Dąbrowskiego 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (tczewski urząd pocztowy wyposażony w nowoczesną centralę telefoniczną zlokalizowany w rejonie dawnego Przedmieścia Gdańskiego; neogotycki budynek pocztowy wzniesiono w roku 1905 według projektu architekta Karola Hempla)
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy (wybudowany w 1891 roku na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • budynek Kaiserin Auguste Victoria Schule / Szkoła żeńska im. Cesarzowej Augusty Wiktorii / w latach 1995-2012 tczewskie Centrum Edukacji Dorosłych / obecnie siedziba Urzędu Miejskiego przy ulicy 30 Stycznia 1 (czas powstania obiektu: 1891 rok; jeszcze przed końcem XIX wieku na podwórzu szkolnym wybudowano wolno stojącą salę gimnastyczną, zaś w roku 1911 wykonano dobudówkę od strony obecnej ulicy Ogrodowej; w roku 1911 placówkę przekształcono w liceum żeńskie, następnie, po odzyskaniu niepodległości, przemianowano je na gimnazjum żeńskie; po reformie oświatowej 1934 roku, ośmioletnie dotychczas gimnazjum zastąpiono gimnazjum czteroletnim (kończącym się małą maturą) oraz dwuletnim liceum; od tego czasu szkoła przyjęła nazwę Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne)
 • kamienice przy ulicy J. Dąbrowskiego / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • kamienice przy ulicy Ogrodowej / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • budynek Starostwa / Urzędu Miejskiego przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (obiekt wzniesiony na początku XX wieku – 1908 rok – w okolicy zniszczonego przez pożar Hotelu Gdańskiego ; budynek będący siedzibą tczewskiego starostwa wyodrębnionego w roku 1887 ze starostwa starogardzkiego)
 • fragment Parku im. Mikołaja Kopernika / daw. Cmentarz ewangelicki

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • Wieża Ciśnień przy rozwidleniu obecnych ulic Bałdowskiej i 30 Stycznia (liczący około 40 metrów budynek zwany również ciśnią wzniesiono w roku 1905 na potrzeby Miejskich Zakładów Zaopatrywania w Wodę)

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego
 • Karol Hempel – architekt / projektant
 • Augusta Wiktoria ze Szlezwika-Holsztynu-Sonderburga-Augustenburga – cesarzowa niemiecka, żona Wilhelma II (ostatniego władcy Prus)
 • Emil Kelch – właściciel tczewskiej Fabryki Wyrobów Metalowych

datowanie:

1908 [po wybudowaniu obiektu przy obecnym Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 – Urząd Miejski] – 1915 [przed pożarem ratusza staromiejskiego]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim datowana przez nadawcę na 19 czerwca [brak roku] (adresat: Monika Gutówna, poczta Ciężkowice, Mała Polska / współcześnie: Ciężkowice – miasto w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Ciężkowice)
 • na awersie nadruk w języku polskim: Tczew. Widok ogólny

uwagi:

 • oderwany znaczek pocztowy
 • na rewersie widoczny fragment stempla pocztowego / korespondencyjnego z datą dzienną 19 czerwca

sygnatura:

Poczt850

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content