Tczew. Obecna siedziba Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1 (dawniej Centrum Edukacji Dorosłych)

Tczew. Obecna siedziba Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1 (dawniej Centrum Edukacji Dorosłych)

Tczew. Obecna siedziba Urzędu Miejskiego przy ul. 30 Stycznia 1 (dawniej Centrum Edukacji Dorosłych)

obiekty widoczne:

  • budynek Kaiserin Auguste Victoria Schule / Szkoła żeńska im. Cesarzowej Augusty Wiktorii / w latach 1995-2012 tczewskie Centrum Edukacji Dorosłych / obecnie siedziba Urzędu Miejskiego przy ulicy 30 Stycznia 1 (czas powstania obiektu: 1891 rok; jeszcze przed końcem XIX wieku na podwórzu szkolnym wybudowano wolno stojącą salę gimnastyczną, zaś w roku 1911 wykonano dobudówkę od strony obecnej ulicy Ogrodowej; w roku 1911 placówkę przekształcono w liceum żeńskie, następnie, po odzyskaniu niepodległości, przemianowano je na gimnazjum żeńskie; po reformie oświatowej 1934 roku, ośmioletnie dotychczas gimnazjum zastąpiono gimnazjum czteroletnim (kończącym się małą maturą) oraz dwuletnim liceum; od tego czasu szkoła przyjęła nazwę Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne)
  • fragment obecnej ulicy 30 Stycznia / Stargarderstrasse (dawna Szosa Starogardzka)
  • fragment ulicy Ogrodowej / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem

osoby powiązane:

  • Augusta Wiktoria ze Szlezwika-Holsztynu-Sonderburga-Augustenburga – cesarzowa niemiecka, żona Wilhelma II (ostatniego władcy Prus)

datowanie:

1920/1921 [po przemianowaniu daw. Kaiserin Auguste Victoria Schule na gimnazjum żeńskie] – 1933 [przed reformą oświatową; przed przekształceniem ośmioletniego dotychczas gimnazjum w gimnazjum czteroletnie oraz dwuletnie liceum – od tego czasu szkoła przyjęła nazwę Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne]

opis fizyczny:

  • pocztówka w sepii (fotograficzna); wyd. nakładem Wydawnictwa POLWID Bydgoszcz (z adnotacją: Przedruk wzbroniony)
  • na awersie nadruk w języku polskim: Tczew. Gimnazjum żeńskie

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych, brak znaczka pocztowego [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt851

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content