Tczew. Załoga reprezentacyjna Kolejowego Klubu Wioślarskiego Tczew (współcześnie KKS Unia Tczew). Lata 30. XX wieku

Tczew. Załoga reprezentacyjna Kolejowego Klubu Wioślarskiego Tczew (współcześnie KKS Unia Tczew). Lata 30. XX wieku

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • most drogowy (historyczny most drogowy zbudowany został w latach 1851–1857 jako most kolejowo-drogowy; pierwotnie obiekt zdobiło dziesięć wież w stylu neogotyckim, wznoszonych kolejno w latach 1856, 1857 i 1858; monumentalny charakter konstrukcji podkreślały dodatkowo dwie bramy wjazdowe, z których jedną (tę po stronie Tczewa) zdobiła płaskorzeźba, przedstawiająca pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV w towarzystwie budowniczych mostu: Carla Lentzego oraz szwajcarskiego inżyniera Rudolpha Eduarda Schinza; po roku 1945, zniszczony w wyniku działań wojennych obiekt, odbudowano w formie dalekiej od oryginału; w 1947 roku niesiona przez powódź kra lodowa uszkodziła kilka drewnianych podpór mostowych w wyniku czego siedem dźwigarów wpadło do rzeki, tym samym tczewski most czasowo został wyłączony z użytkowania; 15 stycznia 1948 roku pomiędzy mostem drogowym a mostem kolejowym powstał specjalny łącznik umożliwiający autom kontynuowanie drogi po przęsłach kolejowych na których ułożono prowizoryczną drewnianą jezdnię; remont mostu drogowego połączony z wymianą nawierzchni trwał ponad 10 lat; 31 stycznia 1959 roku władze miejskie oficjalnie dopuściły most do użytku, ogłaszając, że jest on w całości przejezdny; 21 marca 2000 roku trzy środkowe przęsła oryginalnej konstrukcji oraz cztery wieże w stylu neogotyckim zostały wpisane do rejestru zabytków, pozostałe elementy konstrukcyjne mostu drogowego dołączone zostały do rejestru w kilkanaście lat później, tj. 7 października 2016 roku [tym samym cały tczewski most został oficjalnie uznany za zabytek]; w październiku 2011 roku, z uwagi na postępującą degradację przęseł, ruch na moście został wstrzymany; od 2012 roku trwa proces odbudowy tczewskiego mostu drogowego w wariancie historycznym; kompleksowe prace o wartości 35,5 mln złotych podjęto na początku roku 2019; 15 kwietnia 2019 roku, podczas kolejnego etapu odbudowy, dokonano wyjątkowego odkrycia: pod dawnym portalem zachodnim odnaleziono kapsułę czasu wmurowaną w przyczółek tczewskiego mostu 27 lipca 1851 roku oraz tablicę pamiątkową opatrzoną niemieckojęzyczną inskrypcją: „Jego wysokość, król pruski Fryderyk Wilhelm IV, położył kamień węgielny pod mostem wiślanym w Tczewie, 27 lipca 1851 r.”) / za: Bartosz Listewnik, „Historia mostów tczewskich. Zmiany konstrukcji na przestrzeni dziejów”
 • most kolejowy (historyczny most kolejowy wybudowany został w roku 1891 na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem; odbudowa zniszczonego w wyniku działań wojennych mostu rozpoczęła się w marcu 1946 roku; 8 marca 1947, dokładnie w dwa lata po wysadzeniu mostów wiślanych przez armię niemiecką, obiekt został tymczasowo odbudowany; o pracach przy odbudowie tczewskiego mostu pisano między innymi na łamach „Życia Radomskiego” z 22 października 1947 roku: Most pod Tczewem prawie gotowy. Roboty przy odbudowie największego mostu w Polsce na Wiśle pod Tczewem posuwają się szybko naprzód. Niektóre prace prowadzone są na dwie zmiany. Most posiada 10 przęseł i ma 1060 metrów długości. Odbudowa trwa już prawie dwa lata. (…) 4 przęsła konstrukcji żelaznej sprowadzone zostały z Anglii, 5 przęseł naprawiono na miejscu. Już wkrótce most pod Tczewem zostanie oddany do użytku, co pozwoli na uruchomienie pociągów bezpośrednich na linii: Gdynia – Gdańsk – Tczew – Malbork – Warszawa; do odbudowy tczewskiego mostu kolejowego użyto brytyjskich elementów ESTB wyprodukowanych w 1945 roku; odbudowany w roku 1958 most stanowi kompilację wielu form konstrukcyjnych; w latach 2009-2010 most kolejowy przeszedł generalny remont w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa-Gdynia)
 • wieże w stylu neogotyckim / wieże mostu drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody oraz sala wpisana w cylindryczną część wieży)
 • przęsła mostowe

osoby powiązane (załoga Kolejowego Klubu Wioślarskiego Tczew):

 • Witkowski [brak imienia]
 • Wojtowicz [brak imienia]
 • Kraiński [brak imienia]
 • H. Gockowski [sternik]
 • Pacholski [brak imienia]

hasła powiązane:

Kolejowy Klub Wioślarski Tczew [współcześnie: Kolejowy Klub Sportowy Unia Tczew; w latach 1929-1939 Klub Sportowy Kolejowego Przysposobienia Wojskowego Unia Tczew]

wydarzenia powiązane:

 • Wioślarskie Regaty Wszechpolskie / Regaty Wszechpolskie w Bydgoszczy

datowanie:

około 1930 [data zapisana na rewersie karty pocztowej]

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, kolej, kolejnictwo, sport, aktywność fizyczna, wioślarstwo, klub sportowy, zawody sportowe, regaty, żeglarstwo, sporty wodne, historia, mosty, mosty tczewskie, mosty wiślane

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, most drogowy, most kolejowy, wieże w stylu neogotyckim, Wisła, przęsła mostowe, wiosło, wiosła, wioślarz, wioślarze, Witkowski, Wojtowicz, Kraiński, H. Gockowski, Pacholski, reprezentacja, załoga, czwórka wioślarska, Wioślarskie Regaty Wszechpolskie, Regaty Wszechpolskie w Bydgoszczy, Regaty Wszechpolskie w Bydgoszczy 3 lipca 1930, Regaty Wszechpolskie w Bydgoszczy 3.07.1930, Kolejowy Klub Wioślarski, Kolejowy Klub Wioślarski Tczew, Liga Morska i Rzeczna, Unia Tczew, Klub Sportowy Kolejowego Przysposobienia Wojskowego Unia Tczew, KKS Unia Tczew, Kolejowy Klub Sportowy Unia Tczew, pocztówka, karta pocztowa, pocztówka czarno-biała, pocztówka fotograficzna, dedykacja, dedykacja w języku polskim, karta bez obiegu pocztowego, Ireneusz Dunajski, około 1930, lata 30. XX wieku, XX wiek

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – dedykacja w języku polskim o następującej treści: „Na pamiątkę czwórki reprezentacyjnej Kolejowego Klubu Wioślarskiego Tczew ofiarował kochanej Łucji – H. Gockowski. Tczew, dnia 8.10.1930
 • brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]
 • na odwrocie odręczny dopisek: „Załoga brała czynny udział w Regatach Wszechpolskich w Bydgoszczy dnia 3 lipca 1930 roku”

sygnatura:

Poczt856

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie (kolekcja: Ireneusz Dunajski)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content