Tczew. Kolejowy Klub Wioślarski

Tczew. Kolejowy Klub Wioślarski

Tczew. Kolejowy Klub Wioślarski

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • most drogowy – widoczny w tle (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy – widoczny w tle (wybudowany w 1891 na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • przęsła mostowe

osoby powiązane (załoga reprezentacyjna Kolejowego Klubu Wioślarskiego Tczew – nazwiska osób zapisane na rewersie karty pocztowej):

 • Witkowski [brak imienia]
 • Wojtowicz [brak imienia]
 • Krajiński / Kraiński [brak imienia]
 • H. Gockowski [sternik]
 • Pacholski (?) [brak imienia]

osoby powiązane (budowniczowie tczewskich mostów):

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego

wydarzenia powiązane:

 • Wioślarskie Regaty Wszechpolskie / Regaty Wszechpolskie w Bydgoszczy

datowanie:

około 1930 [data zapisana na rewersie karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie (dedykacja w języku polskim o następującej treści: „Na pamiątkę czwórki reprezentacyjnej Kolejowego Klubu Wioślarskiego Tczew ofiarował kochanej Łucji – H. Gockowski. Tczew, dnia 8.10.1930 r.”)

uwagi:

 • brak stempli pocztowych / korespondencyjnych, brak znaczka pocztowego [karta bez obiegu pocztowego]
 • na odwrocie odręczny dopisek o następującej treści: „Załoga brała czynny udział w Regatach Wszechpolskich w Bydgoszczy dnia 3 lipca 1930 roku”

sygnatura:

Poczt856

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content