Tczew. Pierwsza Komunia Święta. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Na zdjęciu ks. Mieczysław Więckowski. Lata siedemdziesiąte

Tczew. Pierwsza Komunia Święta. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie. Na zdjęciu ks. Mieczysław Więckowski. Lata siedemdziesiąte

miejscowość:

Tczew

obiekty / miejsca powiązane:

  • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem; 29 sierpnia 1982 roku doszło do pożaru w wyniku którego uszkodzeniu uległy wieża, połacie dachu nad nawą główną, dzwony oraz organy kościelne; ocalałe wyposażenie przeniesiono do sąsiadującego z farą Kościoła pw. Św. Stanisława Kostki; w kolejnych latach wieża otrzymała nowe, murowane zwieńczenie, uzupełniono więźbę, położono nowe dachówki, ufundowano także organy oraz cztery dzwony: Maryja, odkupiciel Człowieka, Jan Paweł II, Wacław)
  • Szkoła Podstawowa nr 5 przy Placu św. Grzegorza / współcześnie: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza przy ul. Obrońców Westerplatte 18 (w latach 1946-1972 SP 5 mieściła się w budynkach dawnej Szkoły Powszechnej nr 1 przy Placu św. Grzegorza; w maju 1972 roku Wydział Oświaty podjął decyzję o połączeniu dwóch tczewskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 6 i Szkoły Podstawowej nr 5 w jedną placówkę oświatową; przez kolejne miesiące zajęcia lekcyjne odbywały się równolegle w budynkach przy ulicy Wodnej oraz przy Placu Świętego Grzegorza; dopiero w roku 1973 część uczniów przeniesiona została do gmachu przy ulicy Obrońców Westerplatte 18; 9 maja 1975 roku odbyło się uroczyste nadanie szkole imienia Adama Mickiewicza)

osoby widoczne:

Mieczysław Więckowski (1941-2008) – duchowny rzymskokatolicki, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie (święcenia kapłańskie: 6.06.1965), w latach 1969-1986 wikariusz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, w latach 1986-2008 proboszcz Parafii św. Maksymiliana Kolbego w Tczewie (Osiedle Staszica), kanonik kapituły kolegiackiej koronowskiej (od 2006 roku) / w posłudze proboszczowskiej ks. Mieczysława Więckowskiego wspierali wikariusze: ks. Stanisław Jarzembski, ks. Tadeusz Chamier-Ciemiński, ks. Tomasz Osmałek, ks. Dariusz Pestka)

datowanie:

maj 1970

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, religia, zagadnienia wyznaniowe, kościół rzymskokatolicki, liturgia katolicka, obrzędy religijne, uroczystości religijne, sakramenty święte, komunia, pierwsza komunia święta, dzieci

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Stare Miasto, Fara, Fara Tczew, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, Fara – ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 – Tczew, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 – Tczew, trzecioklasiści, szkoła podstawowa, klasa III, SP 5 Tczew, Szkoła Podstawowa nr 5 w Tczewie, Szkoła Podstawowa nr 5 – Plac św. Grzegorza – Tczew, klasa III – Szkoła Podstawowa nr 5 – Tczew, uczniowie – Szkoła Podstawowa nr 5 – Tczew, Mieczysław Więckowski, ks. Mieczysław Więckowski, Tczew maj 1970, lata 70. XX wieku

uwagi:

  • fotografia czarno-biała
  • zdjęcie grupowe

sygnatura:

Fot2396

ze zbiorów prywatnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content