Tczew. Pierwsza Komunia Święta. Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12. W kadrze widoczny kościół parafialny przy ul. Rokickiej. Lata dziewięćdziesiąte

Tczew. Pierwsza Komunia Święta. Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12. W kadrze widoczny kościół parafialny przy ul. Rokickiej. Lata dziewięćdziesiąte

miejscowość:

Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

Kościół Rzymskokatolicki pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, ulica Rokicka – świątynia budowana w latach 1982-1998, największy kościół Diecezji Pelplińskiej
[Początki Kościoła Rzymskokatolickiego pw. NMP Matki Kościoła sięgają przełomu lat 70. i 80. XX wieku. To właśnie wówczas podjęto decyzję o utworzeniu samodzielnej parafii na terenie dynamicznie rozwijającego się osiedla Suchostrzygi. Budowę świątyni, według projektu prof. dra hab. Leopolda Taraszkiewicza, rozpoczęto we wrześniu 1982 roku. Nadzór nad prowadzonymi pracami sprawował ksiądz proboszcz Stanisław Cieniewicz, duchowny związany ze środowiskiem tczewskiej Solidarności. Dwa lata później, 11 czerwca 1984 roku, biskup chełmiński Marian Przykucki poświęcił i wmurował kamień węgielny w narożną część ściany wieńcowej świątyni pw. NMP Matki Kościoła w Tczewie. We wrześniu 1998 roku odbyła się uroczysta konsekracja kościoła w której uczestniczyło 250 kapłanów oraz 15 tysięcy wiernych; konsekracji dokonali: Nuncjusz Apostolski w Polsce ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk oraz Pierwszy Biskup Pelpliński prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga] / więcej: http://www.nmp-tczew.pelplin.opoka.org.pl/index.php/historia

obiekty / miejsca powiązane:

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie, ulica Topolowa [budowę obiektu rozpoczęto 17 grudnia 1987 roku; 23 lutego 1991 roku nastąpiło uroczyste otwarcie szkoły, która formalnie rozpoczęła działalność nieco wcześniej – 1 września 1990 roku; 24 kwietnia 1992 roku oddano do użytku budynki wchodzące w skład tak zwanego kompleksu sportowego; 3 czerwca 1995 roku suchostrzyckiej placówce nadano imię olimpijczyka – Bronisława Malinowskiego]

osoby widoczne:

  • uczniowie Szkoły Podstawowej nr 12 im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie (klasa II B)
  • Stanisław Cieniewicz / Stanisław Hieronim Cieniewicz – duchowny rzymskokatolicki, w latach 1964-1966 wikariusz w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie, w latach 1966-1970 wikariusz w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Łęgu, w latach 1970-1978 wikariusz w Parafii św. Józefa w Tczewie, od 1980 roku proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, kapelan honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, Honorowy Obywatel Miasta Tczewa, duchowny związany ze środowiskiem tczewskiej „Solidarności”, kapłan uhonorowany Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości (2018) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2020 – „za wybitne zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej”), dziekan dekanatu tczewskiego (do kwietnia 2013 roku), diecezjalny duszpasterz ludzi pracy (lata 90. XX wieku), diecezjalny duszpasterz policji (od 1995 roku)
  • Janusz Gojke – duchowny rzymskokatolicki, w latach 1991-1993 wikariusz Parafii Świętego Jana Chrzciciela w Grucznie, w latach 1993-2004 wikariusz w Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, od 2 września 2004 roku proboszcz Parafii Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie
  • Jacek Giełdon – duchowny rzymskokatolicki, w latach 1995-1997 wikariusz w Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, od 2005 roku proboszcz w Parafii Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Mostach
  • Mirosław Bucholc / Mirosław Wincenty Bucholc – duchowny rzymskokatolicki, w latach 1992-1995 wikariusz Parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, w latach 2010-2019 proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Cekcynie, od 2019 roku proboszcz Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Półcznie

datowanie:

maj 1995

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, religia, zagadnienia wyznaniowe, kościół rzymskokatolicki, liturgia katolicka, obrzędy religijne, uroczystości religijne, sakramenty święte, komunia, pierwsza komunia święta, dzieci, księża, kapłani, duchowieństwo

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Osiedle Suchostrzygi, ulica Rokicka, ulica Rokicka 1, Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, Parafia NMPMK Tczew, Kościół pw. NMP Matki Kościoła w Tczewie, Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Tczewie, Kościół NMP Matki Kościoła – ulica Rokicka 1 – Tczew, szkoła podstawowa, klasa II, SP 12 Tczew, Szkoła Podstawowa nr 12 w Tczewie, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bronisława Malinowskiego w Tczewie, klasa II – Szkoła Podstawowa nr 12 – Tczew, klasa II B, klasa II B – Szkoła Podstawowa nr 12 – Tczew, Mirosław Bucholc, ks. Mirosław Bucholc, Jacek Giełdon, ks. Jacek Giełdon, Janusz Gojke, ks. Janusz Gojke, Stanisław Cieniewicz, ks. Stanisław Cieniewicz, Tczew maj 1995, lata 90. XX wieku

uwagi:

  • fotografia barwna
  • zdjęcie grupowe

sygnatura:

Fot2403

ze zbiorów prywatnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content