Tczew. Stare Miasto. Pożar Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W kadrze widoczne kamienice nr 23, 25/25A, 27 i 29 przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 29 sierpnia 1982 roku (godz. 7:40)

Tczew. Stare Miasto. Pożar Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W kadrze widoczne kamienice nr 23, 25/25A, 27 i 29 przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 29 sierpnia 1982 roku (godz. 7:40)

miejscowość:

Tczew

obiekty / miejsca widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – 2. połowa XIII wieku, prezbiterium – 1. połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem; 29 sierpnia 1982 roku doszło do pożaru w wyniku którego uszkodzeniu uległy wieża, połacie dachu nad nawą główną, dzwony oraz zabytkowe organy Terletzkiego/Sobiechowskiego; ocalałe wyposażenie przeniesiono do sąsiadującego z farą kościoła pw. św. Stanisława Kostki; w kolejnych latach, począwszy od roku 1982, przystąpiono do prac remontowo-konserwacyjnych: odbudowano szczytową część wieży, uzupełniono więźbę dachową, odmalowano wnętrze świątyni; w roku 1986 zbudowano nowe organy, zaś w latach 1983-1985 zakupiono i poświęcono cztery dzwony: Maryja [924 kg, ton „f”], Odkupiciel Człowieka [1781 kg, ton „d”], Jan Paweł II [588 kg, ton „a”], Wacław [258 kg, ton „cis”])
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Stanisława Kostki w Tczewie, plac św. Grzegorza 1 – w kadrze widoczny fragment obiektu (daw. kościół podominikański, Kościół pw. św. Mikołaja, Kościół pw. św. Jerzego; obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką; prezbiterium datowane na IV ćwierćwiecze XIII wieku, nawa – poł. XIV wieku)
 • kamienica przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23 (czas powstania obiektu: około 1935 roku)
 • kamienica przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 25/25A (czas powstania obiektu: około 1880 roku, rozbudowa po 1904 roku)
 • kamienica przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 27 (czas powstania obiektu: około 1880 roku; rozbudowa: lata 30. XX wieku)
 • kamienica przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29 (czas powstania obiektu: około 1880 roku)
 • znak drogowy
 • oświetlenie drogowe

osoby widoczne:

 • przechodnie / mieszkańcy Tczewa
 • dziecko

osoby powiązane:

 • Wacław Preis – duchowny rzymskokatolicki, profesor misjologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Chełmińskiej, dyrektor Związku Misyjnego Kleru, szambelan papieski, od października 1967 roku członek Komisji Misyjnej przy Konferencji Episkopatu Polski, dyrektor Diecezjalnej Akcji na Rzecz Misji Zagranicznych, postulator w procesie beatyfikacyjnym biskupa Konstantyna Dominika, dziekan dekanatu tczewskiego, od maja 1950 roku do grudnia 1987 roku proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie [na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ks. W. Preis przeprowadził renowację obu tczewskich świątyń staromiejskich; w latach siedemdziesiątych zajął się gruntowną odnową wnętrza kościoła farnego: w tym okresie odsłonięto pierwotną kolorystykę ołtarzy, ambony oraz konfesjonałów, zamontowano okna witrażowe w prezbiterium; za wymienione działania minister kultury i sztuki postanowił przyznać proboszczowi złotą odznakę „Za Opiekę nad Zabytkami”]
 • Piotr Wysga – duchowny rzymskokatolicki, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, prałat honorowy Jego Świątobliwości, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Pelplińskiej, w latach 1988-2016 proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, od 2016 roku proboszcz senior (Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie), Honorowy Obywatel Miasta Tczewa

datowanie:

29 sierpnia 1982, godz. 7:40

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, kamienice Tczew, kościół rzymskokatolicki, religia, zagadnienia wyznaniowe, kościoły Tczew, architektura, obiekty sakralne, gotyk, architektura gotycka, pożar, pożary Tczew, infrastruktura drogowa

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Stare Miasto, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, fara, fara Tczew, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, ulica 1 Maja, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego, fara – ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Tczew, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Tczew, kościół podominikański, kościół szkolny, Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Tczewie, kościół szkolny – plac św. Grzegorza 1 – Tczew, Kościół pw. św. Stanisława Kostki – plac św. Grzegorza 1 – Tczew, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 25/25A, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 27, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29, przechodnie, mieszkańcy Tczewa, dziecko, znak drogowy, oświetlenie uliczne, ogień, wieża, wieża kościelna, pożar – fara – Tczew, pożar – Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – Tczew, pożar fary, pożar fary Tczew, pożar kościoła, pożar kościoła Tczew, pożar 1982, pożar 29 sierpnia 1982, pożar 29.08.1982, kronika, kronika fotograficzna, Tczew sierpień 1982, Tczew 29 sierpnia 1982, Tczew 29.08.1982, lata 80. XX wieku

uwagi:

fotografia czarno-biała

sygnatura:

K132 [kronika „Pożary w Tczewie”/ oprac. Zdzisław Frydryszewski]  

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content