Tczew. Promocja książki Kazimierza Ickiewicza „Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie. Szkice historyczne”. Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie. Lata dwutysięczne

Tczew. Promocja książki Kazimierza Ickiewicza „Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie. Szkice historyczne”. Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie. Lata dwutysięczne

Książka Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie. Szkice historyczne jest rezultatem moich zainteresowań związanych z walkami w obronie Tczewa i mostów na Wiśle, prowadzonych przez żołnierzy 2 Batalionu Strzelców, 1 września 1939 roku, od godziny 4.34. (…) Publikacja powstała na bazie literatury i materiałów dostępnych do 2011 roku w Izbie Tradycji 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Tczewie, czyli do czasu, gdy batalion stacjonował w Tczewie. Wykorzystano również materiały archiwalne znajdujące się w zbiorach Sekcji Historii Miasta Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie. Zebrane dane pozwoliły wypełnić podstawowe luki w znajomości tematyki pracy i umieścić je w szerszym tle historycznym.

/K. Ickiewicz, Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie. Szkice historyczne, Kociewski Kantor Edytorski – Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Skulteta w Tczewie, Tczew 2019, s. 8-9

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

wydarzenie:

promocja książki Kazimierza Ickiewicza „Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie: szkice historyczne”

miejsce spotkania:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, Biblioteka Główna, ulica Jarosława Dąbrowskiego 6

osoby powiązane:

  • Kazimierz Ickiewicz (1955-) – historyk, publicysta, samorządowiec, profesor oświaty, politolog, regionalista, w latach 1995-2004 dyrektor Zespołu Szkół Kolejowych im. Alfonsa Runowskiego w Tczewie, w latach 2004-2010 dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie, od 1994 roku radny miasta Tczewa [w kadencji 2018-2023 przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, członek Komisji Rewizyjnej], autor tekstów publicystycznych oraz artykułów naukowych zamieszczanych na łamach „Pomeranii”, „Studiów Polonijnych”, „Wiadomości Historycznych”, „Kociewskiego Magazynu Regionalnego”, „Pomorza”, „Tek Kociewskich”, „Jantarowych Szlaków”, etc., Kawaler Medalu Pro Domo Trsoviensi, laureat Honorowego Kociewskiego Pióra, członek Rady Programowej Kociewskiego Magazynu Regionalnego
    publikacje autorskie: Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie: szkice historyczne (2019), Morskie tradycje Tczewa (2000, 2005), Przewodnik po Tczewie i okolicy (2013), Z kart historii Tczewa okresu międzywojennego (2005), Wojsko Polskie w Tczewie w latach 1930-2005 (2005), Zarys tradycji wojskowych Tczewa 1930-2000 (2000), Powrót Tczewa do Polski w 1920 roku (2000), Zarys dziejów Banku Spółdzielczego w Skórczu (1991), Władysław Kirstein i jego muzyczny świat (1986), etc.
    publikacje współredagowane: W służbie oświaty i kolejnictwa (1997), Księga pamiątkowa II Kongresu Kociewskiego (2002), Postacie z Kociewia (2006), Kociewie pomorska kraina (2008), Szkoła w cieniu katedry. Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II (2009), etc.
    nagrody, wyróżnienia: Złoty Krzyż Zasługi (2000), Medal KEN (2002), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011), Medal Stolema (2016)
  • Krzysztof Korda (1979-) – doktor nauk humanistycznych, historyk, od 2015 roku dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, bezpartyjny działacz społeczno-polityczny, regionalista, w latach 2007-2010 członek Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego – Sekcji Wydawniczej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie, współtwórca Kociewskiej Biblioteki Internetowej, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, w latach 2004-2010 prezes Oddziału Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Tczewie, w latach 2011-2014 wiceprezes Zarządu Głównego ZKP ds. kociewskich, współredaktor rocznika „Teki Kociewskie”, radny miasta Tczewa (kadencja: 2006-2010 i 2010-2014; w latach 2006-2014 członek Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Polityki Gospodarczej, w latach 2010-2014 przewodniczący Doraźnej Komisji do spraw opiniowania nazw ulic w mieście Tczewie), od 2014 roku radny powiatu tczewskiego

hasła powiązane (wydawca):

Kociewski Kantor Edytorski – Sekcja Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

datowanie:

27 września 2019, godz. 17:30

typ dokumentu:

plakat

forma dokumentu:

karta o wymiarach 297 x 420 mm / format A3 / orientacja pionowa

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, historia, opracowania regionalne, opracowania historyczne, szkice historyczne, II wojna światowa, wojna 1939-1945, wrzesień 1939, kampania wrześniowa, kampania wrześniowa 1939, Tczew 1939-1945, promocja książki, spotkanie autorskie, zaproszenie, plakat

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Stare Miasto, ulica J. Dąbrowskiego, ulica Jarosława Dąbrowskiego, ulica J. Dąbrowskiego 6, ulica Jarosława Dąbrowskiego 6, biblioteka Tczew, MBP Tczew, Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie, Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Skulteta w Tczewie, biblioteka główna, biblioteka – ulica Jarosława Dąbrowskiego 6 – Tczew, biblioteka – ulica J. Dąbrowskiego 6 – Tczew, promocja książki – Miejska Biblioteka Publiczna – Tczew, spotkanie autorskie – Miejska Biblioteka Publiczna – Tczew, promocja książki 27.09.2019, spotkanie autorskie 27.09.2019, Kazimierz Ickiewicz, Kazimierz Ickiewicz (1955-), Druga wojna światowa wybuchła w Tczewie, 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, Kociewski Kantor Edytorski, Tczew wrzesień 2019, Tczew 27 września 2019, Tczew 27.09.2019, lata dwutysięczne

uwagi:

Publikacja wydana na zlecenie i ze środków finansowych Gminy Miejskiej Tczew oraz Krajowego Sekretariatu Transportowców NSZZ „Solidarność” w Warszawie

sygnatura:

PLA563

zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content