Zajączkowo Tczewskie. Polskie Koleje Państwowe. Parowozownia Główna I Klasy. Pracownicy. Zdjęcie grupowe. Lata pięćdziesiąte

Zajączkowo Tczewskie. Polskie Koleje Państwowe. Parowozownia Główna I Klasy. Pracownicy. Zdjęcie grupowe. Lata pięćdziesiąte

miejscowość:

Zajączkowo Tczewskie

miejsca widoczne:

Parowozownia Główna I Klasy Zajączkowo Tczewskie / Stacja Rozrządowa Zajączkowo Tczewskie / Stacja Towarowa Zajączkowo Tczewskie [można przyjąć, że budowa stacji towarowej Zajączkowo Tczewskie zapoczątkowana została w 1910 roku, w ciągu niespełna dziesięciu lat powstał rozbudowany układ łącznic i grup torowych; jak podaje Leszek Lewiński w artykule zatytułowanym „Tczewski węzeł kolejowy” [Świat Kolei 7/2002, s. 10-11]: Stacja Suchostrzygi i posterunek odgałęźny Malinowo związały Zajączkowo z linią chojnicką już w 1912 i 1913 roku. Tor zwany królewieckim umożliwiał wyłączenie ruchu towarowego tuż za mostem na Wiśle i skierowanie go bezpośrednio na grupę torów przejazdowych stacji w Zajączkowie. Budowa stacji towarowej Zajączkowo Tczewskie przebiegała z niemałymi perturbacjami. Ciągle brakowało pieniędzy na inwestycję, a wyjątkowo trudne warunki gruntowo-wodne nie sprzyjały realizacji robót. Tempo prac wzrosło w 1914 roku w związku z trwającą wojną i koniecznością przemieszczania jeszcze większych ilości wojska. Było to jednak krótkotrwałe przyspieszenie realizacji tej inwestycji. Bardzo długo prowadzono tylko ruch pociągów gospodarczych i grup manewrowych. Dopiero rok 1917 uważa się za datę osiągnięcia pełnej zdolności eksploatacyjnej na stacji w Zajączkowie Tczewskim. Uruchomiono wówczas urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego i nastawnie oraz zbudowano jednotorową łącznicę Górki – Zajączkowo.
Stacja Zajączkowo Tczewskie zaplanowana została jako stacja rozrządowa z trzema grupami torów, parowozownią, budynkami służbowymi oraz rozbudowaną infrastrukturą naziemną i podziemną; w roku 1928 przystąpiono do budowy toru na łącznicy Zajączkowo Tczewskie – Górki, przy jednoczesnej modernizacji układu torowego w rejonie okręgu nastawczego ZTB [prace te zostały wymuszone złym stanem technicznym nawierzchni torowej]; największe natężenie przewozów kolejowych stacja w Zajączkowie Tczewskim odnotowała w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku; eksport węgla oraz ogromna ilość pozostałych ładunków transportowanych do stacji trójmiejskich przyspieszyły decyzję o kolejnej rozbudowie stacji towarowej Zajączkowo; w 1964 roku powstały nowe grupy torowe w rejonie okręgu nastawczego ZTC wraz z nastawnią wyposażoną w przekaźnikowy system srk; ostatnią znaczącą inwestycją, przypadającą na lata 1983-1988, była m.in. modernizacja lokomotywowni oraz budowa hali napraw w wagonowni Zajączkowo Tczewskie]

osoby widoczne:

  • Paweł Szulc [siedzi, trzeci od lewej]
  • B. Szachta [siedzi, szósty od lewej]
  • Józef Banacki [siedzi, pierwszy od prawej]

datowanie:

1953

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Zajączkowo Tczewskie, architektura, kolej, kolejnictwo, transport, transport kolejowy, transport szynowy, gospodarka, zagadnienia gospodarcze

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Zajączkowo Tczewskie, Tczew, PKP, Polskie Koleje Państwowe, stacja kolejowa, stacja rozrządowa, stacja towarowa, stacja kolejowa Zajączkowo Tczewskie, stacja rozrządowa Zajączkowo Tczewskie, stacja towarowa Zajączkowo Tczewskie, parowozownia, parowozownia Zajączkowo Tczewskie, Parowozownia Główna I Klasy Zajączkowo Tczewskie, PKP Zajączkowo Tczewskie, pracownicy, zdjęcie grupowe, Paweł Szulc, B. Szachta, Józef Banacki, kronika, kronika zakładowa, kronika Zajączkowo Tczewskie, Lokomotywownia Zajączkowo Tczewskie, kronika Lokomotywowni I klasy Zajączkowo Tczewskie, kronika Lokomotywowni I klasy Zajączkowo Tczewskie 1935-1975, lata 50. XX wieku

autor zdjęcia:

brak danych

uwagi:

fotografia czarno-biała

sygnatura (oryginał):

K130 [Kronika Lokomotywowni I klasy Zajączkowo Tczewskie]

sygnatura (fotokopia):

VI7c-2479/RZS, album 90  

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content