Tczew. Stare Miasto i Czyżykowo. Widok z lotu ptaka. Lata 90. XX wieku

Tczew. Stare Miasto i Czyżykowo. Widok z lotu ptaka. Lata 90. XX wieku

miejscowość:

Tczew

miejsca / obiekty widoczne:

 • Wisła
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – 2. połowa XIII wieku, prezbiterium – 1. połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem; 29 sierpnia 1982 roku doszło do pożaru w wyniku którego uszkodzeniu uległy wieża, połacie dachu nad nawą główną, dzwony oraz zabytkowe organy Terletzkiego/Sobiechowskiego; ocalałe wyposażenie przeniesiono do sąsiadującego z farą kościoła pw. św. Stanisława Kostki; w kolejnych latach, począwszy od roku 1982, przystąpiono do prac remontowo-konserwacyjnych: odbudowano szczytową część wieży, uzupełniono więźbę dachową, odmalowano wnętrze świątyni; w roku 1986 zbudowano nowe organy, zaś w latach 1983-1985 zakupiono i poświęcono cztery dzwony: Maryja [924 kg, ton „f”], Odkupiciel Człowieka [1781 kg, ton „d”], Jan Paweł II [588 kg, ton „a”], Wacław [258 kg, ton „cis”])
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Stanisława Kostki, plac św. Grzegorza 1 (daw. kościół podominikański, Kościół pw. św. Mikołaja, Kościół pw. św. Jerzego; obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką; prezbiterium datowane na IV ćwierćwiecze XIII wieku, nawa – poł. XIV wieku)
 • Dom Organizacji Pozarządowych, Plac św. Grzegorza 5 / pot. Szkoła Czerwona (czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym: Szkoła Powszechna nr 1; w latach 1946-1972 Szkoła Podstawowa nr 5 [współcześnie Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza]; w latach 1977-1983 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa Lokomotywowni PKP Zajączkowo Tczewskie z siedzibą w Tczewie; w latach 1983-1993 Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji w Tczewie; w latach 1993-2002 Zespół Szkół Kolejowych im. Alfonsa Runowskiego w Tczewie; od września 2002 roku Zespół Szkół Technicznych i Transportowych im. Alfonsa Runowskiego w Tczewie, późn. Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego [ulica Parkowa])
 • budynek przy ulicy 1 Maja 10 (czas powstania obiektu: około 1865 roku; przebudowa: około 1910 roku; daw. poczta dworcowa / urząd telegraficzny)
 • Pomorska Fabryka Drożdży / Pomorska Fabryka Drożdży POLMOS S.A. (Pomorska Fabryka Drożdży działała w latach 1932-2007 w rejonie ob. ul. Za Dworcem; współcześnie teren pozakładowy znajduje się w rękach prywatnych; na początku lat 90-tych XX wieku Pomorska Fabryka Drożdży zatrudniała 152 pracowników, dzięki wprowadzeniu nowoczesnych technologii tczewska fabryka wytwarzała nie tylko drożdże [18% ogólnokrajowych dostaw tego artykułu pochodziło z Tczewa], ale również preparaty witaminowo-drożdżowe; pod koniec kwietnia 2006 roku, z powodu wzrostu konkurencji na rynku drożdży oraz wyższych kosztów utylizacji odpadów i oczyszczania ścieków, podjęto decyzję o zamknięciu działu fermentacji; zmiany wpłynęły bezpośrednio na działalność tczewskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji [drożdżownia była bowiem największym dostawcą ścieków przemysłowych do oczyszczalni]; pomimo deklaracji dyrektora fabryki o kontynuowaniu działalności [w planach było utrzymanie produkcji drożdży w wysokości 600 ton miesięcznie], z końcem lutego 2007 r. zakład został zamknięty)
 • most drogowy (historyczny most drogowy zbudowany został w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy; pierwotnie obiekt zdobiło dziesięć wież w stylu neogotyckim, wznoszonych kolejno w latach 1856, 1857 i 1858; monumentalny charakter konstrukcji podkreślały dodatkowo dwie bramy wjazdowe, z których jedną (tę po stronie Tczewa) zdobiła płaskorzeźba, przedstawiająca pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV w towarzystwie budowniczych mostu: Carla Lentzego oraz szwajcarskiego inżyniera Rudolpha Eduarda Schinza; po roku 1945, zniszczony w wyniku działań wojennych obiekt, odbudowano w formie dalekiej od oryginału; w 1947 roku niesiona przez powódź kra lodowa uszkodziła kilka drewnianych podpór mostowych w wyniku czego siedem dźwigarów wpadło do rzeki, tym samym tczewski most czasowo został wyłączony z użytkowania; 15 stycznia 1948 roku pomiędzy mostem drogowym a mostem kolejowym powstał specjalny łącznik umożliwiający autom kontynuowanie drogi po przęsłach kolejowych na których ułożono prowizoryczną drewnianą jezdnię; remont mostu drogowego połączony z wymianą nawierzchni trwał ponad 10 lat; 31 stycznia 1959 roku władze miejskie oficjalnie dopuściły most do użytku, ogłaszając, że jest on w całości przejezdny; 21 marca 2000 roku trzy środkowe przęsła oryginalnej konstrukcji oraz cztery wieże w stylu neogotyckim zostały wpisane do rejestru zabytków, pozostałe elementy konstrukcyjne mostu drogowego dołączone zostały do rejestru w kilkanaście lat później, tj. 7 października 2016 roku [tym samym cały tczewski most został oficjalnie uznany za zabytek]; w październiku 2011 roku, z uwagi na postępującą degradację przęseł, ruch na tczewskim moście drogowym został wstrzymany; od 2012 roku trwa proces odbudowy tczewskiego mostu drogowego w wariancie historycznym; kompleksowe prace o wartości 35,5 mln złotych podjęto na początku roku 2019; 15 kwietnia 2019 roku, podczas kolejnego etapu odbudowy, dokonano wyjątkowego odkrycia: pod dawnym portalem zachodnim odnaleziono kapsułę czasu wmurowaną w przyczółek tczewskiego mostu 27 lipca 1851 roku oraz tablicę pamiątkową opatrzoną niemieckojęzyczną inskrypcją: „Jego wysokość, król pruski Fryderyk Wilhelm IV, położył kamień węgielny pod mostem wiślanym w Tczewie, 27 lipca 1851 r.”) / za: Bartosz Listewnik, „Historia mostów tczewskich. Zmiany konstrukcji na przestrzeni dziejów”
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, a także drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • most kolejowy (historyczny most kolejowy wybudowany został w roku 1891 na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem; odbudowa zniszczonego w wyniku działań wojennych mostu rozpoczęła się w marcu 1946 roku; 8 marca 1947, dokładnie w dwa lata po wysadzeniu mostów wiślanych przez armię niemiecką, obiekt został tymczasowo odbudowany; o pracach przy odbudowie tczewskiego mostu pisano między innymi na łamach „Życia Radomskiego” z 22 października 1947 roku: Most pod Tczewem prawie gotowy. Roboty przy odbudowie największego mostu w Polsce na Wiśle pod Tczewem posuwają się szybko naprzód. Niektóre prace prowadzone są na dwie zmiany. Most posiada 10 przęseł i ma 1060 metrów długości. Odbudowa trwa już prawie dwa lata. (…) 4 przęsła konstrukcji żelaznej sprowadzone zostały z Anglii, 5 przęseł naprawiono na miejscu. Już wkrótce most pod Tczewem zostanie oddany do użytku, co pozwoli na uruchomienie pociągów bezpośrednich na linii: Gdynia – Gdańsk – Tczew – Malbork – Warszawa; do odbudowy tczewskiego mostu kolejowego użyto brytyjskich elementów ESTB wyprodukowanych w 1945 roku; odbudowany w roku 1958 most stanowi kompilację wielu form konstrukcyjnych; w latach 2009-2010 most kolejowy przeszedł generalny remont w ramach modernizacji linii kolejowej Warszawa-Gdynia)
 • Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej – Uniwersyteckie Katolickie Liceum Ogólnokształcące, ulica Wodna 6 / daw. Szpital św. Jerzego (czas powstania obiektu we współczesnym kształcie: 1911 rok; Szpital św. Jerzego działał w Tczewie już w wieku XIV [początkowo jako szpital w czasach epidemii trądu, następnie jako przytułek dla biedoty, bezdomnych i starców], pierwszy tczewski Szpital św. Jerzego znajdował się w rejonie obecnego Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego [na terenie dzisiejszego cmentarza ewangelickiego], następnie w wieku XVI został przeniesiony do budynku przy ul. Mickiewicza 18 [tzw. ” Buda św. Jerzego”]; w latach 1720-1755 do szpitala należała również kamienica przy ulicy Mickiewicza 19; w tym czasie funkcję szpitala pełnił także budynek zlokalizowany przy obecnej ulicy Krótkiej 7 (od 1661 do 1881); prawdopodobnie przed wybudowaniem obiektu przy ulicy Wodnej 6 szpital pokrzyżacki mieścił się poza miastem w rejonie ul. Lecha [wschodnia część dzisiejszej ulicy Lecha, w połowie jej biegu, bliżej obecnej ulicy Obrońców Westerplatte]; Szpital św. Jerzego działał przy ulicy Wodnej od połowy XIX wieku nie zmieniając lokalizacji aż do końca wieku XIX [początkowo tczewska placówka medyczna miał swoją siedzibę w parterowym budynku usytuowanym na linii murów miejskich prostopadle do budynku obecnego], około 1930 znany nam współcześnie obiekt zmodernizowano i dostosowano do potrzeb szkolnych; począwszy od lat międzywojennych swoją siedzibę miało w tym miejscu kolejno: gimnazjum niemieckie, gimnazjum Towarzystwa Kupców Samodzielnych (od 1931 roku), szkoła zawodowa (okres okupacji), Szkoła Podstawowa nr 6, tczewskie Liceum Medyczne) / za: R. Landowski, Tczew w czasie i przestrzeni, s. 173, 204)
 • budynek przy ulicy Rybackiej 7 (czas powstania obiektu: 1903-1904; daw. spichlerz zbożowy; pierwszy właściciel: Carl Eisenack, kupiec)
 • budynek przy ulicy Ignacego Paderewskiego 11 (czas powstania obiektu: 1914 rok / projekt: 1913 rok; daw. Szpital Rejonowy, współcześnie Hospicjum Stacjonarne – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy – Oddział Szpitali Tczewskich S.A.)
 • budynek przy ulicy Paderewskiego 9
 • Park Miejski (czas powstania: 1898 rok – dolna część parku, około 1910 – górna część parku, tak zwany lasek Schefflera; o tczewskim parku pisał między innymi Edmund Raduński na kartach wydanej w roku 1927 publikacji: „Zarys historii miasta Tczewa”: Miasto zyskało dużo na wyglądzie estetycznym przez założenie parku. Ludność tczewska mocno odczuwała brak lasu bliskiego. Najbliższy oddalony jest o 12 kilometrów a dojazd niekoniecznie łatwy. W roku 1889 nadarzyła się sposobność nabycia 75 morgów wielkiego obszaru położonego na południowej granicy miasta. Na terenie tym powstał dzięki zabiegom Towarzystwa Miłośników Miasta (Verschoenerungsverein) a szczególnie jego przewodniczącego, właściciela fabryki Willy Muscatego, piękny park rozszerzony w roku 1910 o dalsze 20 morgów nabytych z (…) fundacji dra Schefflera. (…) W roku 1915 zmarł właściwy twórca parku Muscate, Zarząd postanowił ustawić w parku obelisk z tablicą z brązu zawierającą następujący napis: Cieniom zmarłego radcy Muscatego, twórcy i krzewiciela parku miejskiego, niestety zamiar ten wykonać przeszkodziły wojna i przewrót polityczny.)
 • Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego, ulica Parkowa 1; daw. szkoła mniejszości niemieckiej (czas powstania obiektu: około 1934-1935; Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego powstał z połączenia Zespołu Szkół Mechanicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera oraz Zespołu Szkół Technicznych i Transportowych im. Alfonsa Runowskiego; placówka utworzona została na mocy Uchwały nr XVI/97/04 Rady Powiatu Tczewskiego z dnia 27 stycznia 2004 roku; w latach 2004-2006 zajęcia edukacyjne realizowane w Zespole Szkół Technicznych w Tczewie prowadzone były w dwóch budynkach: przy ulicy Parkowej 1 i przy Placu Św. Grzegorza 5)
 • Zespół Szkół Branżowych im. Księcia Sambora II, ulica Czyżykowska 17 (czas powstania obiektu: koniec XIX wieku; rozbudowa: 1912 rok; do 2019 roku: Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. Sambora II; w latach 1918-1939: Szkoła Powszechna nr 4)
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, ulica Czyżykowska 69 [w latach 1999-2017 Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego; w latach 1960-1969 Szkoła Podstawowa 700-lecia Miasta Tczewa]
  kalendarium:
  6 września 1960 roku – oddanie do użytku budynku szkolnego przy ulicy Czyżykowskiej 69
  1961 rok – założenie Spółdzielni Uczniowskiej „Przyszłość”
  14 czerwca 1969 roku – uroczystość wręczenie sztandaru szkolnego ufundowanego przez społeczeństwo miasta Tczewa; nadanie placówce imienia generała Jana Henryka Dąbrowskiego
  8 czerwca 1985 roku – odsłonięcie obelisku upamiętniającego 25-lecie szkoły
  9 czerwca 1995 roku – jubileusz 35-lecia szkoły; uroczysta msza św. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie; poświęcenie sztandaru szkolnego
  lipiec-sierpień 1999 roku – prace remontowe
  1 września 1999 roku – utworzenie Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego (Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 1)
  1 października 1999 roku – Dzień Edukacji Narodowej, ślubowanie pierwszego rocznika gimnazjalistów
  2017 rok – reforma edukacji, likwidacja gimnazjów, zmiana nazwy szkoły [od 1 września 2017 Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Tczewie]
  wrzesień-grudzień 2020 roku – obchody 60-lecia „Jedynki”
  / za: https://sp1tczew.superszkolna.pl/wiadomosci/564/wiadomosc/64619/kalendarium
 • kamienica narożna, ulica Nad Wisłą 1 (czas powstania obiektu: około 1910 roku)
 • budynek przy ulicy Czyżykowskiej 6
 • kamienica przy ulicy Czyżykowskiej 8 (czas powstania obiektu: około 1880 roku)
 • kamienica przy ulicy Czyżykowskiej 14-14A (czas powstania obiektu: około 1890 roku; pierwotnie kamienica mieszkalno-usługowa)
 • dom przy ulicy Czyżykowskiej 15 (czas powstania obiektu: około 1900 roku)
 • dom przy ulicy Czyżykowskiej 16 (czas powstania obiektu: koniec XIX wieku; przykład tradycyjnej zabudowy wiejskiej; w 1908 roku wł. rodzina Döring; elementy charakterystyczne: ceglane elewacje z fryzem podokapowym, ceramiczne pokrycie dachu)
 • budynek przy ulicy Czyżykowskiej 107
 • kamienica mieszkalno-usługowa przy ulicy Czyżykowskiej 105 (czas powstania obiektu: 1935 rok)
 • dom przy ulicy Czyżykowskiej 100 (czas powstania obiektu: około 1900 roku; pierwotnie kamienica mieszkalno-usługowa)
 • kamienica przy ulicy Czyżykowskiej 101 (czas powstania obiektu: około 1910 roku)
 • dom przy ulicy Czyżykowskiej 99 (czas powstania obiektu: około 1900 roku)
 • dom przy ulicy Czyżykowskiej 99A (czas powstania obiektu: około 1900 roku)
 • dom przy ulicy Czyżykowskiej 33 (czas powstania obiektu: 1932 rok)
 • budynek przy ulicy Czyżykowskiej 32 (wł. rodzina Wąs)
 • dom przy ulicy Czyżykowskiej 26 (czas powstania obiektu: 1905 rok)
 • budynek przy ulicy Czyżykowskiej 87; daw. harcówka (czas powstania obiektu: 1929 rok; pierwotnie siedziba Niemieckiego Towarzystwa Sportowego [niem. Turn und Sportverein]; do 2007 roku siedziba Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej; w głębi działki – teren dawnego cmentarza baptystów)
 • budynek mieszkalny przy ulicy Czyżykowskiej 86 (czas powstania obiektu: połowa lat 30. XX wieku; zachowana dawna stolarka drzwi wejściowych i metalowa balustrada balkonu)
 • budynek mieszkalny przy ulicy Czyżykowskiej 85 (czas powstania obiektu: połowa lat 30. XX wieku)
 • dom przy ulicy Czyżykowskiej 84 (czas powstania obiektu: połowa lat 30. XX wieku)
 • budynek przy ulicy Czyżykowskiej 82
 • budynek przy ulicy Czyżykowskiej 80
 • domy jednorodzinne przy ulicy Czyżykowskiej 27a, 27b, 27c, 27d
 • dom bliźniaczy przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 16-16B
 • dom jednorodzinny przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 15 (czas powstania obiektu: lata 30. XX wieku)
 • blok przy ulicy Stanisława Konarskiego 1
 • pawilon handlowo-usługowy przy ulicy Stanisława Konarskiego 68
 • budynek mieszkalny przy ulicy Nowowiejskiej 8 (w kadrze widoczny fragment obiektu)
 • budynek mieszkalny przy ulicy Nowowiejskiej 10
 • budynek mieszkalny przy ulicy Nowowiejskiej 12-12A
 • budynek mieszkalny przy ulicy Nowowiejskiej 14
 • budynek mieszkalny przy ulicy Nowowiejskiej 16
 • budynek mieszkalny przy ulicy Nowowiejskiej 18
 • budynek wielorodzinny przy ulicy Nowowiejskiej 7 – fragment (czas powstania obiektu: 1940-1944; dom wybudowany w czasie II wojny światowej dla osadników i uchodźców niemieckich; do września 1939 roku teren należący do Tczewskiej Spółdzielni Osadniczej)
 • budynek wielorodzinny przy ulicy Nowowiejskiej 9 (czas powstania obiektu: 1940-1944; dom wybudowany w czasie II wojny światowej dla osadników i uchodźców niemieckich; do września 1939 roku teren należący do Tczewskiej Spółdzielni Osadniczej)
 • budynek wielorodzinny przy ulicy Nowowiejskiej 11 (czas powstania obiektu: 1940-1944; dom wybudowany w czasie II wojny światowej dla osadników i uchodźców niemieckich; do września 1939 roku teren należący do Tczewskiej Spółdzielni Osadniczej)
 • budynek wielorodzinny przy ulicy Nowowiejskiej 13 (czas powstania obiektu: 1940-1944; dom wybudowany w czasie II wojny światowej dla osadników i uchodźców niemieckich; do września 1939 roku teren należący do Tczewskiej Spółdzielni Osadniczej)
 • budynek wielorodzinny przy ulicy Nowowiejskiej 15 (czas powstania obiektu: 1940-1944; dom wybudowany w czasie II wojny światowej dla osadników i uchodźców niemieckich; do września 1939 roku teren należący do Tczewskiej Spółdzielni Osadniczej)
 • budynek wielorodzinny przy ulicy Nowowiejskiej 17 (czas powstania obiektu: 1940-1944; dom wybudowany w czasie II wojny światowej dla osadników i uchodźców niemieckich; do września 1939 roku teren należący do Tczewskiej Spółdzielni Osadniczej)
 • budynek wielorodzinny przy ulicy Nowowiejskiej 19 (czas powstania obiektu: 1940-1944; dom wybudowany w czasie II wojny światowej dla osadników i uchodźców niemieckich; do września 1939 roku teren należący do Tczewskiej Spółdzielni Osadniczej)
 • budynek wielorodzinny przy ulicy Starowiejskiej 20 (czas powstania obiektu: 1940-1944; dom wybudowany w czasie II wojny światowej dla osadników i uchodźców niemieckich; do września 1939 roku teren należący do Tczewskiej Spółdzielni Osadniczej)
 • budynek wielorodzinny przy ulicy Starowiejskiej 21 (czas powstania obiektu: 1940-1944; dom wybudowany w czasie II wojny światowej dla osadników i uchodźców niemieckich; do września 1939 roku teren należący do Tczewskiej Spółdzielni Osadniczej)
 • budynek mieszkalny przy ulicy Starowiejskiej 22
 • budynek mieszkalny przy ulicy Starowiejskiej 22A
 • dom przy ulicy Starowiejskiej 23
 • dom przy ulicy Starowiejskiej 24
 • dom przy ulicy Starowiejskiej 25
 • budynek mieszkalny przy ulicy Starowiejskiej 26
 • budynek mieszkalny przy ulicy Starowiejskiej 27
 • budynek mieszkalny przy ulicy Starowiejskiej 28
 • dom przy ulicy Starowiejskiej 1
 • dom przy ulicy Starowiejskiej 1A
 • dom przy ulicy Starowiejskiej 2
 • dom przy ulicy Starowiejskiej 3-3A
 • dom przy ulicy Starowiejskiej 4-4A
 • budynek wielorodzinny przy ulicy Starowiejskiej 5
 • budynek wielorodzinny przy ulicy Starowiejskiej 6
 • budynek wielorodzinny przy ulicy Starowiejskiej 7 (czas powstania obiektu: 1940-1944; dom wybudowany w czasie II wojny światowej dla osadników i uchodźców niemieckich; do września 1939 roku teren należący do Tczewskiej Spółdzielni Osadniczej)
 • dom przy ulicy Starowiejskiej 8 (czas powstania obiektu: 1938 rok)
 • dom przy ulicy Starowiejskiej 9 – fragment (czas powstania obiektu: 1935 rok; pierwszy właściciel: Antoni Rybacki)
 • budynek wielorodzinny przy ulicy Jana Matejki 4
 • budynek wielorodzinny przy ulicy Jana Matejki 5
 • dom jednorodzinny przy ulicy Jana Matejki 6
 • dom jednorodzinny przy ulicy Jana Matejki 7
 • dom jednorodzinny przy ulicy Jana Matejki 8
 • dom jednorodzinny przy ulicy Jana Matejki 9
 • dom jednorodzinny przy ulicy Jana Matejki 2
 • dom bliźniaczy przy ulicy Jana Matejki 2A-2B
 • dom jednorodzinny przy ulicy Jana Matejki 5A
 • dom jednorodzinny przy ulicy Jana Matejki 14
 • domy jednorodzinne przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego 2, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
 • budynek mieszkalny przy ulicy Józefa Wybickiego 10 / osiedle domów jednorodzinnych „Za Parkiem” (czas powstania obiektu: 1938-1939)
 • dom jednorodzinny przy ulicy Józefa Wybickiego 13 / osiedle domów jednorodzinnych „Za Parkiem” (czas powstania obiektu: lata 30. XX wieku)
 • dom bliźniaczy przy ulicy Józefa Wybickiego 13B-13C / osiedle domów jednorodzinnych „Za Parkiem”
 • budynek mieszkalny przy ulicy Józefa Wybickiego 14 / osiedle domów jednorodzinnych „Za Parkiem” (czas powstania obiektu: 1933 rok)
 • budynek mieszkalny przy ulicy Józefa Wybickiego 15 / osiedle domów jednorodzinnych „Za Parkiem” (czas powstania obiektu: lata 30. XX wieku)
 • budynek mieszkalny przy ulicy Józefa Wybickiego 16 / osiedle domów jednorodzinnych „Za Parkiem” (czas powstania obiektu: lata 30. XX wieku)
 • budynek mieszkalny przy ulicy Józefa Wybickiego 17 / osiedle domów jednorodzinnych „Za Parkiem”
 • dom jednorodzinny przy ulicy Józefa Wybickiego 18 / osiedle domów jednorodzinnych „Za Parkiem” (czas powstania obiektu: 1931 rok)
 • budynek mieszkalny przy ulicy Józefa Wybickiego 18A / daw. oficyna; osiedle domów jednorodzinnych „Za Parkiem” (czas powstania obiektu: lata 30. XX wieku)
 • domy jednorodzinne przy ulicy Józefa Wybickiego 8, 9, 19, 20
 • dom bliźniaczy przy ulicy Józefa Wybickiego 8A-9A
 • czteropiętrowy budynek mieszkalny przy ulicy Polnej 4
 • czteropiętrowy budynek mieszkalny przy ulicy Polnej 5
 • czteropiętrowy budynek mieszkalny przy ulicy Polnej 6
 • domy jednorodzinne przy ulicy Polnej 26, 25, 24, 23, 22, 21, 18, 19
 • dom jednorodzinny przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego 1
 • dom jednorodzinny przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego 1a
 • dom jednorodzinny przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego 2
 • dom jednorodzinny przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego 2a
 • dom bliźniaczy przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego 2b-2c
 • dom jednorodzinny przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego 3
 • dom jednorodzinny przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego 3a
 • dom jednorodzinny przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego 4
 • dom jednorodzinny przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego 5
 • dom jednorodzinny przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego 5a
 • dom bliźniaczy przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego 6-6a
 • dom jednorodzinny przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego 6b
 • dom jednorodzinny przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego 7
 • dom jednorodzinny przy ulicy Generała Henryka Dąbrowskiego 9
 • dom jednorodzinny przy ulicy Henryka Sienkiewicza 9a
 • dom jednorodzinny przy ulicy Henryka Sienkiewicza 10
 • dom jednorodzinny przy ulicy Henryka Sienkiewicza 11
 • dom bliźniaczy przy ulicy Henryka Sienkiewicza 13-13a
 • dom jednorodzinny przy ulicy Henryka Sienkiewicza 14
 • dom jednorodzinny przy ulicy Henryka Sienkiewicza 14a
 • dom jednorodzinny przy ulicy Henryka Sienkiewicza 15
 • dom jednorodzinny przy ulicy Henryka Sienkiewicza 16
 • dom jednorodzinny przy ulicy Henryka Sienkiewicza 18

datowanie:

po 1990

hasła przedmiotowe / hasła ogólne:

Tczew, ulice Tczew, architektura, widok z góry, widok z lotu ptaka, edukacja, szkolnictwo, oświata, szkoły, szkoły Tczew, religia, zagadnienia wyznaniowe, kościół rzymskokatolicki, kościoły Tczew, gospodarka, zagadnienia gospodarcze, przemysł, przemysł spożywczy, infrastruktura drogowa, rzeki, środowisko geograficzne, hydrologia, mosty, mosty tczewskie, mosty wiślane

hasła przedmiotowe / hasła szczegółowe:

Tczew, Stare Miasto, Osiedle Czyżykowo, Osiedle Za Parkiem, Wisła, fara, fara Tczew, fara – ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Tczew, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego – ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Tczew, wieża, wieża kościelna, kościół podominikański, kościół szkolny, Kościół pw. św. Stanisława Kostki w Tczewie, Dom Organizacji Pozarządowych, Dom Organizacji Pozarządowych – plac św. Grzegorza 5 – Tczew, kolejówka, kolejówka -plac św. Grzegorza 5 – Tczew, Szkoła Czerwona, Zespół Szkół Kolejowych w Tczewie, Zespół Szkół Kolejowych im. Alfonsa Runowskiego w Tczewie, Zespół Szkół Kolejowych – plac św. Grzegorza 5 – Tczew, Zespół Szkół Kolejowych im. Alfonsa Runowskiego – plac św. Grzegorza 5 – Tczew, ulica 1 Maja, ulica 1 Maja 10, Pomorska Fabryka Drożdży, Pomorska Fabryka Drożdży Polmos S.A., Pomorska Fabryka Drożdży „POLMOS” Tczew, Pomorska Fabryka Drożdży – ulica Za Dworcem – Tczew, drożdżownia, drożdżownia – ulica Za Dworcem – Tczew, most drogowy, most kolejowy, przęsła mostowe, wieże w stylu neogotyckim, Zespół Szkół Katolickich, Zespół Szkół Katolickich im. Świętej Jadwigi Królowej w Tczewie, Zespół Szkół Katolickich – ulica Wodna 6 – Tczew, ulica Rybacka, ulica Rybacka 7, ulica Ignacego Paderewskiego, ulica Paderewskiego 11, szpital – ulica Paderewskiego 11 – Tczew, hospicjum – ulica Paderewskiego 11 – Tczew, ulica Paderewskiego 9, park miejski, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Technicznych im. kmdra Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie, ulica Parkowa 1, Zespół Szkół Technicznych – ulica Parkowa 1 – Tczew, Zespół Szkół Branżowych, Zespół Szkół Branżowych im. Księcia Sambora II w Tczewie, Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich, Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. Księcia Sambora II w Tczewie, ulica Czyżykowska, ulica Czyżykowska 17, Zespół Szkół Branżowych – ulica Czyżykowska 17 – Tczew, Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich – ulica Czyżykowska 17 – Tczew, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Tczewie, ulica Czyżykowska 69, Szkoła Podstawowa nr 1 – ulica Czyżykowska 69 – Tczew, ulica Nad Wisłą, ulica Nad Wisłą 1, ulica Czyżykowska 6, ulica Czyżykowska 8, ulica Czyżykowska 14-14A, ulica Czyżykowska 15, ulica Czyżykowska 16, ulica Czyżykowska 107, ulica Czyżykowska 105, ulica Czyżykowska 100, ulica Czyżykowska 101, ulica Czyżykowska 99, ulica Czyżykowska 99A, ulica Czyżykowska 33, ulica Czyżykowska 32, ulica Czyżykowska 26, ulica Czyżykowska 26, ulica Czyżykowska 27A, ulica Czyżykowska 27B, ulica Czyżykowska 27C, ulica Czyżykowska 27D, ulica Czyżykowska 87, harcówka, harcówka – ulica Czyżykowska 87 – Tczew, ulica Czyżykowska 86, ulica Czyżykowska 85, Czyżykowska 84, ulica Czyżykowska 82, ulica Czyżykowska 80, ulica Kazimierza Pułaskiego, ulica Pułaskiego 16-16B, ulica Pułaskiego 15, ulica Stanisława Konarskiego, ulica Konarskiego 1, ulica Konarskiego 68, ulica Nowowiejska, ulica Nowowiejska 8, ulica Nowowiejska 10, ulica Nowowiejska 12-12A, ulica Nowowiejska 14, ulica Nowowiejska 16, ulica Nowowiejska 18, ulica Nowowiejska 7, ulica Nowowiejska 9, ulica Nowowiejska 11, ulica Nowowiejska 13, ulica Nowowiejska 15, ulica Nowowiejska 17, ulica Nowowiejska 19, ulica Starowiejska, ulica Starowiejska 20, ulica Starowiejska 21, ulica Starowiejska 22, ulica Starowiejska 22A, ulica Starowiejska 23, ulica Starowiejska 24, ulica Starowiejska 25, ulica Starowiejska 26, ulica Starowiejska 27, ulica Starowiejska 28, ulica Starowiejska 1, ulica Starowiejska 1A, ulica Starowiejska 2, ulica Starowiejska 3-3A, ulica Starowiejska 4-4A, ulica Starowiejska 5, ulica Starowiejska 6, ulica Starowiejska 7, ulica Starowiejska 8, ulica Starowiejska 9, ulica Jana Matejki, ulica Matejki 4, ulica Matejki 5, ulica Matejki 5A, ulica Matejki 6, ulica Matejki 7, ulica Matejki 8, ulica Matejki 9, ulica Matejki 2A-2B, ulica Matejki 14, ulica Stanisława Wyspiańskiego, ulica Wyspiańskiego 2, ulica Wyspiańskiego 22, ulica Wyspiańskiego 23, ulica Wyspiańskiego 24, ulica Wyspiańskiego 25, ulica Wyspiańskiego 26, ulica Wyspiańskiego 27, ulica Wyspiańskiego 28, ulica Józefa Wybickiego, ulica Wybickiego 10, ulica Wybickiego 13, ulica Wybickiego 13B-13C, ulica Wybickiego 14, ulica Wybickiego 15, ulica Wybickiego 16, ulica Wybickiego 17, ulica Wybickiego 18, ulica Wybickiego 18A, ulica Wybickiego 8, ulica Wybickiego 9, ulica Wybickiego 19, ulica Wybickiego 20, ulica Wybickiego 8A-9A, ulica Polna, ulica Polna, ulica Polna 4, ulica Polna 5, ulica Polna 6, ulica Polna 26, ulica Polna 24, ulica Polna 23, ulica Polna 22, ulica Polna 18, ulica Polna 19, ulica Polna 21, ulica Polna 25, ulica Generała Dąbrowskiego 1, ulica Generała Dąbrowskiego 1A, ulica Generała Dąbrowskiego 2, ulica Generała Dąbrowskiego 2A, ulica Generała Dąbrowskiego 2B-2C, ulica Generała Dąbrowskiego 3, ulica Generała Dąbrowskiego 3A, ulica Generała Dąbrowskiego 4, ulica Generała Dąbrowskiego 5, ulica Generała Dąbrowskiego 5A, ulica Generała Dąbrowskiego 6-6A, ulica Generała Dąbrowskiego 6B, ulica Generała Dąbrowskiego 7, ulica Generała Dąbrowskiego 9, ulica Henryka Sienkiewicza, ulica Sienkiewicza 9A, ulica Sienkiewicza 10, ulica Sienkiewicza 11, ulica Sienkiewicza 13-13A, ulica Sienkiewicza 14, ulica Sienkiewicza 14A, ulica Sienkiewicza 15, ulica Sienkiewicza 16, ulica Sienkiewicza 18, po 1990 roku, lata 90. XX wieku

autor zdjęcia:

Stanisław Zaczyński (ur. 1938-, Rokitki k. Tczewa) – fotograf, archiwista, kolekcjoner, laureat „Kociewskiego Pióra” – lokalnego wyróżnienia przyznawanego przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar, Kawaler Medalu Pro Domo Trsoviensi

uwagi:

fotografia barwna

sygnatura:

VI2a-5031/RZS         

numer albumu:

64

ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Skulteta w Tczewie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content