Tczew. Panorama miasta od strony południowo-zachodniej (zdjęcie wykonane z budynku Wieży Ciśnień)

Tczew. Panorama miasta od strony południowo-zachodniej (zdjęcie wykonane z budynku Wieży Ciśnień)

Tczew. Panorama miasta od strony południowo-zachodniej (zdjęcie wykonane z budynku Wieży Ciśnień)

obiekty widoczne:

 • fragment obecnej ulicy 30 Stycznia / Stargarderstrasse (dawna Szosa Starogardzka)
 • Fabryka Wyrobów Metalowych E. Kelcha (budynek biurowo-produkcyjny i kotłownia) / w okresie międzywojennym Wytwórnia Wyrobów Metalowych Towarzystwa Akcyjnego „ARKONA” / obecnie Fabryka Sztuk z Muzeum Wisły przy ul. 30 Stycznia 4 (czas powstania obiektu: 1883/1884 rok ; począwszy od roku 1939 w budynku mieściły się kolejno: obóz przejściowy, Gerätebau Dirschau E. Schmidt GmBh Gerätebau [zakład produkcyjny – budowa urządzeń], Pomorska Fabryka Gazomierzy, Zakład Sprzętu Gospodarstwa Domowego Predom-Metrix, Muzeum Wisły. Oddział Narodowego Muzeum Morskiego; rozbudowa obiektu w latach 1921-1922)
 • kamienica / willa przy ulicy 30 Stycznia 5 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: koniec XIX wieku, willa będąca własnością Emila Kelcha)
 • częściowa zabudowa ulicy Paderewskiego / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (w tym kamienice przy obecnej ul. I. Paderewskiego 8 – 1926 rok, I. Paderewskiego 7 – lata 30. XX wieku / projekt 1932 rok, I. Paderewskiego 6 – 1939 rok / kamienica wybudowana dla M. Muchlińskiej / projekt 1935 rok)
 • tczewska starówka
 • kominy fabryczne
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • gmach pocztowy – Urząd Pocztowy nr 1 przy ul. J. Dąbrowskiego 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (tczewski urząd pocztowy wyposażony w nowoczesną centralę telefoniczną zlokalizowany w rejonie dawnego Przedmieścia Gdańskiego; neogotycki budynek pocztowy wzniesiono w roku 1905 według projektu architekta Karola Hempla)
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy (wybudowany w 1891 roku na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • portal mostu kratowniczego / drogowego
 • kamienice przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • kamienice przy ulicy Ogrodowej / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • Wieża Ciśnień przy rozwidleniu obecnych ulic Bałdowskiej i 30 Stycznia (liczący około 40 metrów budynek zwany również ciśnią wzniesiono w roku 1905 na potrzeby Miejskich Zakładów Zaopatrywania w Wodę)

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego
 • Karol Hempel – architekt / projektant
 • M. Muchlińska – właścicielka kamienicy przy ulicy I. Paderewskiego 6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Emil Kelch – właściciel tczewskiej Fabryki Wyrobów Metalowych

datowanie:

1939 rok [przed wybuchem II wojny światowej; po wybudowaniu kamienicy przy obecnej ulicy I. Paderewskiego 6]

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna)

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt868

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content