Tczew. Panorama miasta – projekt powstały w oparciu o akwarelę Bernharda Theodora Dietricha

Tczew. Panorama miasta – projekt powstały w oparciu o akwarelę Bernharda Theodora Dietricha

Tczew. Panorama miasta – projekt powstały w oparciu o akwarelę Bernharda Theodora Dietricha / niem. Dirschau ist Deutsch. Deutscher Tag 28. Juli 1940

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • jednostki pływające
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) / obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
 • szkoła tzw. Czerwona/ obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • budynek przy ulicy Zamkowej 21 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1905 roku)
 • kamienica przy ul. Zamkowej 16 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu w obecnym kształcie: 1907 rok (?); wzniesiono wówczas nowy budynek mieszkalny wraz z domem przeznaczonym do prowadzenia interesów); w parterowej części obiektu mieściły się pierwotnie pomieszczenia sklepowe)
 • kamienica przy ul. Zamkowej 19 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1910 roku)
 • kamienice bliźniacze przy ulicy Zamkowej 19A i 19B / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: 1913 rok)

pozostałe obiekty widoczne (nadrukowane):

 • swastyka (symbol III Rzeszy)
 • stylizowany orzeł o wydłużonych, rozpostartych skrzydłach trzymający w szponach wieniec laurowy ze swastyką (pot. gapa)

wydarzenia powiązane:

 • 28 lipca 1940 roku / „Deutscher Tag” / [Dzień Niemiecki] – obchodzony prawdopodobnie dla uczczenia zwycięstwa państwa niemieckiego w kampanii francuskiej 10.05-25.06.1940 roku

osoby powiązane:

 • Bernhard Theodor Dietrich – malarz, akwarelista, konserwator dzieł sztuki; Bernhard T. Dietrich urodził się w Tczewie 16 października 1897 r., zmarł w 1978 r. w Lubece; troje z sześciorga dzieci Dietricha przyszło na świat w Tczewie (Arnold, Brigitte, Sabine), pozostała trójka – Arnin, Michael i Bärbel – w Stargardzie Szczecińskim; po wyjeździe do Niemiec Dietrich uczestniczył w odbudowie Kościoła Mariackiego w Lubece (za: https://www.tczewska.pl/wiadomosci/304,zapomniany-akwarelista-z-60-obrazow-malarza-zachowal-sie-tylko-jeden)

datowanie:

lipiec 1940 [por. nadruk na awersie karty pocztowej]

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (w formie ryciny)

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt887

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content