Tczew. Fragment ulicy Krótkiej. Widok na Plac Generała Józefa Hallera. Fragment ulicy Podgórnej

Tczew. Fragment ulicy Krótkiej. Widok na Plac Generała Józefa Hallera. Fragment ulicy Podgórnej

Tczew. Fragment obecnej ulicy Krótkiej (daw. Berliner Strasse). Widok na obecny Plac Generała Józefa Hallera (daw. Plac Wolności, Adolf Hitler Platz, Plac Pierackiego, Stary Rynek, Rynek, Markt, Marktplatz). Fragment obecnej ulicy Podgórnej / niem. Dirschau. Berlinerstrasse

obiekty widoczne:

 • kamienice przy ulicy Podgórnej / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (numery 1 – XVIII wiek, 2 – XVIII wiek, w latach 1925-1935 nadbudowa piętra, 3 – I połowa XIX wieku, 4 – I połowa XIX wieku, 5 – 1913 rok – dobudowa dwóch kondygnacji do parterowego domu z poddaszem, 6 – II połowa XIX wieku, 1911 rok – remont wraz z modernizacją elewacji, 7 – 4 ćwierćwiecze XVIII wieku)
 • kamienice przy Placu Hallera / linia kamienic od numeru 13 do numeru 18
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 13 (czas powstania obiektu: I połowa XIX wieku, 1891 rok – przebudowa fasady południowej, w latach 1882-1907 własność kupca Emila Priebe, w latach 1907-1920 wł. kupiec Otto Schwanke, w latach 1920-1943 wł. kupiec Robert Baniecki)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 17 z attyką zwieńczoną wieżyczką (kamienica w stylu eklektycznym ze zdobieniami barokowymi, wybudowana około 1900 roku w miejscu obiektu zniszczonego przez pożar w lipcu 1900 roku, 1909 rok – przebudowa elewacji frontowej, kolejni właściciele począwszy od roku 1900: Eduard Sonnert, Julia Leyde z domu Blum, Artur Leyde, Bernard Brzozowski; na początku XX wieku w budynku mieścił się Hotel Cesarski (Kaiserhof)
 • kamienica narożna przy Placu Generała Józefa Hallera 18  (kamienica wybudowana około 1900 roku w miejscu obiektu zniszczonego przez pożar w lipcu 1900 roku; 1901 rok – budowa nowych okien wystawowych od strony rynku, w latach 1854-1899 własność wdowy Amalii Dahmer; od roku 1899 wł. Gmina Miejska Tczew; około roku 1922 przebudowa obiektu / fasady dla potrzeb tczewskiego Banku Dyskontowego)
 • kamienica przy Placu Generała Józefa Hallera 12 – w kadrze widoczny fragment obiektu (czas powstania obiektu: około XVIII wieku, około 1924 roku dobudowanie ozdobnych arkad oraz zadaszenia nad balkonem; począwszy od roku 1901 własność kupca Leopolda Teshmera)
 • kamienica narożna przy ulicy Garncarskiej 1/2 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (w latach 1875-1919 działka zajmowana przez: piętrowy dom mieszkalny ze skrzydłem bocznym, małe podwórze, piętrowy budynek tylni ze stajnią drewnianą i pomieszczeniem spichrzowym; około roku 1924 gruntowna przebudowa – dostosowanie obiektu do potrzeb handlowo-usługowych / „Skład bławatów, konfekcji damskiej i męskiej, bielizny, towarów krótkich i artykułów męskich”)
 • kamienica przy ulicy Krótkiej 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: 1895 rok, wł. G. Schroeder)
 • kamienica przy ulicy Krótkiej 14 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: XVIII wiek, fasada: XIX wiek)
 • kamienica przy ulicy Krótkiej 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: XVIII wiek; w roku 1910 przebudowano pomieszczenia sklepowe [likwidacja sieni] i dobudowano pomieszczenia boczne, wł. Emil Zierott, siodlarz)
 • kamienica przy ulicy Krótkiej 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: 2 ćwierćwiecze XIX wieku / po 1820 roku; począwszy od roku 1872 kolejnymi właścicielami obiektu byli: Henriette Czarnecki z mężem [cukiernik], Frida Doerk, Robert Oliver z Sopotu [cukiernik],Wilhelm Ehlenberger [cukiernik], Waleska-Kruck [wdowa], Waleska-Kruck z mężem Izydorem Chmieleskim)
 • kamienica przy ulicy Krótkiej 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: XVII-XVIII wiek; około 1800: przebudowa z nadaniem elewacji frontowej cech klasycystycznych, około 1922: wymiana schodów, wymiana witryny; kolejni właściciele począwszy od roku 1902: Max Balewski [kupiec], firma Selbiger und Hirschberg z Gdańska, Carl Wach, Ryszard Gliński [handlarz mebli], Józef Łoński [kupiec z Tczewa]
 • kamienica przy ulicy Krótkiej 9 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: 4. ćwierćwiecze XIX wieku; kolejni właściciele: 1875-1908 R. Zube [kupiec], 1908-1939 C. Wach / sklep kolonialny)
 • kamienica przy ulicy Krótkiej 10 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: 4. ćwierćwiecze XIX wieku; kolejni właściciele: 1875-1908 R. Zube [kupiec], 1908-1939 C. Wach / sklep kolonialny)
 • kamienica przy ulicy Krótkiej 18 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: poł. XIX wieku; 3. ćwierćwiecze XIX wieku: ujednolicenie elewacji frontowej z elewacją posesji nr 19; od roku 1893 wł. Carl Eisenack)
 • kamienica przy ulicy Krótkiej 19 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: po 1847 roku / na działkę składają się trzy sąsiednie parcele, które połączono w obecną całość w roku 1847; 3. ćwierćwiecze XIX wieku: ujednolicenie elewacji frontowej z elewacją posesji nr 18)

osoby powiązane:

 • Emil Priebe – kupiec, w latach 1882-1907 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Otto Schwanke – kupiec, w latach 1907-1920 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Robert Baniecki – kupiec, w latach 1920-1943 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Bernard Brzozowski – mistrz szewski, w latach 1922-1939 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Julia Leyde – w latach 1920-1922 właścicielka kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Artur Leyde – w latach 1920-1922 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 17 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Eduard Sonnert – mistrz malarski, właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 17/ zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Amalia Dahmer – w latach 1854-1899 właścicielka kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 18/ zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • Leopold Teshmer – kupiec, od roku 1901 właściciel kamienicy przy Placu Generała Józefa Hallera 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • G. Schroeder – od roku 1895 właściciel kamienicy przy ulicy Krótkiej 15 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Emil Zierott – siodlarz, właściciel kamienicy przy ulicy Krótkiej 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Henriette Czarnecki z mężem [cukiernik] – właściciele kamienicy przy ulicy Krótkiej 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Frida Doerk – właścicielka kamienicy przy ulicy Krótkiej 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Robert Oliver z Sopotu – cukiernik, właściciel kamienicy przy ulicy Krótkiej 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Wilhelm Ehlenberger – cukiernik, właściciel kamienicy przy ulicy Krótkiej 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Waleska-Kruck [wdowa] – właścicielka kamienicy przy ulicy Krótkiej 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Waleska-Kruck z mężem Izydorem Chmieleskim – właściciele kamienicy przy ulicy Krótkiej 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Max Balewski – kupiec, właściciel kamienicy przy ulicy Krótkiej 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Carl Wach – właściciel kamienicy przy ulicy Krótkiej 11, w latach 1908-1939 właściciel kamienicy przy ulicy Krótkiej 9, w latach 1908-1939 właściciel kamienicy przy ulicy Krótkiej 10 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Ryszard Gliński – handlarz mebli, właściciel kamienicy przy ulicy Krótkiej 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Józef Łoński – kupiec z Tczewa, właściciel kamienicy przy ulicy Krótkiej 11 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • R. Zube – kupiec, w latach 1875-1908 właściciel kamienicy przy ulicy Krótkiej 9, w 1875-1908 właściciel kamienicy przy ulicy Krótkiej 10 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • Carl Eisenack – kupiec, potentat zbożowy, jeden z członków loży masońskiej, działacz towarzystwa szkolnego „Schulverein”, właściciel przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedażą hurtową i detaliczną produktów rolnych, właściciel budynku przy ulicy Rybackiej 7 [por. reklama przedsiębiorstwa C. Eisenacka opublikowana w Księdze Adresowej Tczewa i Pelplina z 1924 roku: „Carl Eisenack zakup i sprzedaż: zboża, mąki, nasion, nawozów sztucznych, wełny surowej i artykułów pastewnych – Własne duże spichlerze z nowoczesnem urządzeniem”], właściciel kamienicy przy ul. Obrońców Westerplatte 10, właściciel kamienicy przy ul. Krótkiej 18

datowanie:

1939-1942 [przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. Jukrobrom, Bromberg [Bydgoszcz]
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 21 kwietnia 1943 roku (adresat: Ignatz Schmaglinski / Ignacy Szmagliński)
 • karta pocztowa wysłana / nadana z miejscowości Narkau [współcześnie Narkowy – wieś kociewska w powiecie tczewskim]
 • karta pocztowa adresowana do Konitz / współcześnie: Chojnice – miasto w województwie pomorskim, siedziba powiatu chojnickiego

uwagi:

 • na odwrocie stempel pocztowy Dirschau [Tczew] z datą 22.04.[1943]
 • oderwany znaczek pocztowy

sygnatura:

Poczt896

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content