Tczew. Dawny dworzec kolejowy

Tczew. Dawny dworzec kolejowy

Tczew. Dawny dworzec kolejowy. Mosty przez Wisłę: most drogowy, most kolejowy; na awersie nadruk w języku niemieckim: Gruß aus Dirschau (Westpreußen) [Pozdrowienia z Tczewa (Prusy Zachodnie)

obiekty widoczne:

 • dworzec kolejowy, niem. Bahnhof (tczewski budynek dworcowy, znajdujący się pomiędzy dwiema liniami kolejowymi łączącymi Tczew z Gdańskiem i Tczew z Bydgoszczą wybudowany został w latach 1856-1857 według projektu Friedricha Augusta Stülera; obiekt wzniesiono w tym samym czasie co wieże i portale tczewskich mostów; dawny gmach dworca kolejowego zachwycił przebywającą w Tczewie, w sierpniu 1858 roku, Jadwigę Łuszczewską-Deotymę, w tekście wspomnieniowym zatytułowanym Wycieczka do Gdańska. Czczewo autorka „Panienki z okienka” pisała: Jest to prawdziwy wzór architektury dziewiętnastego wieku, utwór z samego żelaza i kryształu, najtrwalsze z najtrwalszych, połączenie dziwne a pociągające (…) Najpierw wchodzisz do sali z trzech stron wyłożonej zwierciadłami, z czwartej ogromna oszklona ściana przedziela ją od drugiej sali półkolistej; ta cała jest ulana ze szkła, oprawionego w sieć żelaznych słupów, wiotkich i powikłanych, jakby gałązki rozłożystych drzew. Kierunek budowy tak zwrócony, iż gdziekolwiek staniesz, na wskroś wszystkich ścian, jak jedno okno, widzisz cały most.)
 • mosty przez Wisłę, niem. Weichselbrücken – wewnętrzna perspektywa (widok ukazujący konstrukcyjną bliźniaczość mostów: ta sama długość, ta sama liczba filarów, identyczna rozpiętość przęseł)
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy (wybudowany w 1891 na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • wieże w stylu neogotyckim / wieże mostu drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze)
 • poczekalnia dworcowa III klasa, niem. Wartesaal III. Klasse (poczekalnia z restauracją zwana dużą salą; na drugim planie widoczny personel pozujący do zdjęcia)
 • poczekalnia dworcowa – II klasa, niem. Wartesaal II. Klasse (poczekalnia wspólna dla pasażerów I i II klasy)

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego

datowanie:

1900 [por. typ pocztówki; około 1900 roku nastąpiła popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię] – 1912 [przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała z koloryzowanym na błękit niebem / karta pocztowa fotograficzna (z czterema widokami); wyd. Johann Lukowski, Beuthen [Bytom]
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim (adresat: Teodor Biniak, adres korespondencyjny: Zakrzewo, niem. Kreis Flatow [Powiat Złotów]

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Deutsches Reich oraz stempel pocztowy / korespondencyjny Danzig [Gdańsk] z widocznym rokiem 1913 (data dzienna nieczytelna)

sygnatura:

Poczt549

zbiór Ireneusz Dunajski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content