Tczew. Mosty Tczewskie. Zniszczone Mosty Tczewskie

Tczew. Mosty Tczewskie. Zniszczone Mosty Tczewskie

Tczew. Mosty Tczewskie. Zniszczone Mosty Tczewskie / niem. Dirschau. Die gesprengte Brücke

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • zniszczony most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy – w kadrze widoczny fragment obiektu (wybudowany w 1891 roku na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • wieża w stylu neogotyckim – wieża mostu kratowniczego / drogowego – w kadrze widoczny fragment jednej z wież (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • przęsła mostowe

wydarzenia powiązane (II wojna światowa / 1 września 1939 roku):

 • wysadzenie przyczółka mostowego i dawnej bramy wjazdowej od strony Lisewa (około godziny 6:10)
 • wysadzenie tczewskiego przyczółka mostowego oraz filaru w nurcie rzeki Wisły (około godziny: 6:40)

osoby powiązane:

 • podporucznik Norbert Juchtman – żołnierz / porucznik bezpośrednio odpowiedzialny za akcję wysadzenia mostów tczewskich
 • major Jan Guderski – żołnierz / major bezpośrednio odpowiedzialny za akcję wysadzenia mostów tczewskich
 • ppłk. Stanisław Janik – dowódca tczewskiego 2. Batalionu Strzelców oraz Oddziału Wydzielonego „Tczew”

osoby powiązane (budowniczowie XIX-wiecznych mostów tczewskich):

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego

datowanie:

wrzesień 1939 roku

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna)

uwagi:

 • brak danych korespondencyjnych, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]
 • na awersie odręczny dopisek „1939”
 • na rewersie odręczny dopisek Septembertage 1939 [wrzesień 1939]

sygnatura:

Poczt8

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content