Tczew. Dawna ulica Dworcowa (obecnie: 1-go Maja)

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (obecnie: 1-go Maja)

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (obecnie: 1-go Maja) / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

obiekty widoczne:

  • nieistniejąca współcześnie wieża ciśnień zasilana wodą ze studni głębinowych, znajdująca się w rejonie dawnego dworca kolejowego / w pobliżu parowozowni nr 3 i budynku administracyjnego PKP / obecnie ul. 1 Maja 24 – posesja należąca do PKP (obiekt wznoszony w latach 1903-1905 [w oparciu o sprawozdanie Magistratu Miasta Tczewa za rok 1903 oraz sprawozdanie Magistratu Miasta Tczewa za rok 1905]; wieża uległa całkowitemu zniszczeniu 8 marca 1945 roku / por. R. Lidzbarski, W poszukiwaniu tczewskich wież ciśnień)
  • fragment ulicy 1-go Maja / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
  • budynek poczty dworcowej przy ulicy 1-go Maja 10 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (lewa strona kadru; czas powstania obiektu: około 1865 roku; okazały budynek poczty dworcowej i urzędu telegraficznego elewacją południową przylegający do peronu bydgoskiego; obiekt przebudowany około 1910 roku; we wnętrzu zachowany układ historyczny)
  • budynek przy ulicy 1-go Maja 20 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania: 1932 rok; pierwotnie: obiekt biurowy, budynek dyrekcji stacji, później siedziba tczewskiego Obwodu Lecznictwa Kolejowego )
  • oświetlenie uliczne

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

datowanie:

1939-1943 [przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
  • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim datowana przez nadawcę na 4 marca 1944 roku (adresat: Helena Dobrowolska)
  • karta pocztowa adresowana do Lowitsch / współcześnie: Łowicz – miasto w województwie łódzkim, siedziba powiatu łowickiego

uwagi:

  • na odwrocie fragment stempla pocztowego / korespondencyjnego [Dirschau] z datą 4.03 [1944]
  • oderwany znaczek pocztowy

sygnatura:

Poczt22

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content