Tczew. Mosty Tczewskie (most drogowy, most kolejowy). Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły

Tczew. Mosty Tczewskie (most drogowy, most kolejowy). Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły

Tczew. Mosty Tczewskie (most drogowy, most kolejowy). Panorama miasta – widok od strony Wisły. Zachodnie pobrzeże Wisły / niem. Dirschau. Panorama. Dirschau Alte Weiselbrücke. Dirschau. Neue Weichselbrücke

obiekty widoczne:

 • portal mostu kratowniczego (drogowego) ozdobiony reliefami Gustawa Bläsera przedstawiającymi (w części centralnej) pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV
 • brama wjazdowa na most kolejowy z charakterystyczną, zbliżoną do bramy wjazdowej mostu drogowego, sekwencją wartowniczą
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy (wybudowany w 1891 roku na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • przęsła mostowe
 • Wisła
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • jednostki pływające (łodzie)
 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
 • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) – obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
 • szkoła tzw. Biała / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
 • tczewski Młyn Parowy przy dawnej ulicy Dworcowej / niem. Bahnhofstrasse – obecnie skwer w rejonie ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Sambora / budynek widoczny po prawej stronie (jeden z pierwszych obiektów przemysłowych w Tczewie; zbudowany w roku 1856 przez Aleksandra Preussa; w końcowym okresie zaboru pruskiego funkcjonował jako Dirschauer Mühlenwerke, w Polsce przedwojennej jako Młyn Parowy Towarzystwo Akcyjne / Sp. Akcyjna; młyn spłonął w wyniku nieumyślnego zaprószenia ognia w marcu 1945 roku)
 • komin fabryczny
 • kamienice przy ulicy Zamkowej / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem
 • nieistniejąca współcześnie wieża ciśnień zasilana wodą ze studni głębinowych, znajdująca się w rejonie dawnego dworca kolejowego / w pobliżu parowozowni nr 3 i budynku administracyjnego PKP / obecnie ul. 1 Maja 24 – posesja należąca do PKP (prawa strona kadru; obiekt wznoszony w latach 1903-1905 [w oparciu o sprawozdanie Magistratu Miasta Tczewa za rok 1903 oraz sprawozdanie Magistratu Miasta Tczewa za rok 1905]; wieża uległa całkowitemu zniszczeniu 8 marca 1945 roku / por. R. Lidzbarski, W poszukiwaniu tczewskich wież ciśnień)

uwagi dotyczące obiektów:

 • brak w widoku tak zwanej szkoły Czerwonej / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)

osoby powiązane:

 • Aleksander Preuss – właściciel tczewskiego Młyna Parowego
 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego

datowanie:

około 1890 roku [brak w widoku tak zwanej szkoły czerwonej wybudowanej w roku 1891] ; por. typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku – tak zwana pocztówka litograficzna (pierwsze karty korespondencyjne z widokami pojawiły się około 1885 roku, przez kolejne dziesięć lat na kartach pocztowych królowały obrazy wykonane w technice litografii)

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (litograficzna / z graficznymi zdobieniami: kwiaty, gryf / karta z trzema widokami); wyd. Julius Sauer, Danzig [Gdańsk]
 • na awersie i rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim datowana przez nadawcę na 6 lipca 1902 roku (adresat: Helene Bodin, Berlin)
 • na awersie nadruk w języku niemieckim: Gruss aus Dirschau: [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

na odwrocie znaczek pocztowy Deutsches Reich, stempel pocztowy / korespondencyjny Berlin – Dirschau Bahnpost ZUG 306 [poczta kolejowa] z datą 6.07.1902 oraz „Bestellt vom Postamte 33” / zamówienie pocztowe z datą 7.07.1902

sygnatura:

Poczt48

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content