Tczew. Dawna ulica Dworcowa (rejon tak zwanego Przedmieścia Dworcowego). Obecnie ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (rejon tak zwanego Przedmieścia Dworcowego). Obecnie ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Tczew. Dawna ulica Dworcowa (rejon tak zwanego Przedmieścia Dworcowego, przed wybudowaniem linii kolejowej zwanego Przedmieściem Młyńskim). Obecnie ulica Kardynała Stefana Wyszyńskiego / niem. Dirschau. Bahnhofstraße

obiekty widoczne:

 • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
 • mur parku polskiego szpitala św. Wincentego (1895)
 • ręczna pompa wody
 • fragment tczewskiego Młyna Parowego przy dawnej ulicy Dworcowej / Bahnhofstrasse – obecnie skwer w rejonie ulic Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Sambora (jeden z pierwszych obiektów przemysłowych w Tczewie; zbudowany w roku 1856 przez Aleksandra Preussa; w końcowym okresie zaboru pruskiego funkcjonował jako Dirschauer Mühlenwerke, w Polsce przedwojennej jako Młyn Parowy Towarzystwo Akcyjne / Sp. Akcyjna; młyn spłonął w wyniku nieumyślnego zaprószenia ognia w marcu 1945 roku)
 • oświetlenie uliczne
 • nieistniejący współcześnie budynek opatrzony szyldem Umtausch / [Wymiana] / budynek będący częścią składową tczewskiego Młyna Parowego
 • kamienica przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: 1880 roku)
 • kamienica przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 21 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1880 roku, przebudowa: I poł. lat 30. XX wieku)
 • kamienica przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 25-25A / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: ok. 1880 roku, rozbudowa po 1904 roku)
 • kamienica przy ulicy Kard. S. Wyszyńskiego 27 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1880 roku; lata 30-te XX wieku: usunięcie balkonu, dobudowanie skrzydła nad bramą wjazdową)

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • nieistniejący współcześnie Szpital św. Wincentego a Paulo zlokalizowany przy tak zwanych Dawnych Ogrodach / obecnie ulica Ks. Piotra Ściegiennego (lecznica katolicka zwana Szpitalem Św. Wincentego wybudowana została z inicjatywy ówczesnego proboszcza tczewskiej Fary – ks. Roberta Sawickiego; od pierwszych dni działalności placówce przyświecało motto: „Mój Jezu litości, mój Jezu litości na dziś i całą wieczność”; obiekt został doszczętnie zniszczony w marcu 1945 roku, już po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną)

osoby widoczne:

 • przechodnie / mieszkańcy Tczewa
 • dzieci

osoby powiązane:

 • Aleksander Preuss – właściciel tczewskiego Młyna Parowego / Dirschauer Mühlenwerke

datowanie:

około 1903 roku; por. typ pocztówki – karta pocztowa fotograficzna [około 1900 roku nastąpiła popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię]; por. dodatkowo karta pocztowa nr 751 – identyczny widok: https://skarbnica.tczew.pl/2283/tczew-dawna-ulica-dworcowa-obecnie-ul-kardynala-stefana-wyszynskiego-2/

opis fizyczny:

pocztówka koloryzowana (fotograficzna)

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt128

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content