Tczew. Dawna szkoła żeńska. W latach 1920-1930 Szkoła Morska. Obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szkoły Morskiej 1

Tczew. Dawna szkoła żeńska. W latach 1920-1930 Szkoła Morska. Obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szkoły Morskiej 1

Tczew. Dawna szkoła żeńska. W latach 1920-1930 Szkoła Morska. Obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Szkoły Morskiej 1 / niem. Dirschau. Mädchenschule

obiekty widoczne:

  • Szkoła żeńska [Mädchenschule] / w latach 1920-1930 Szkoła Morska / w latach 1945-1969 Państwowe Liceum Pedagogiczne / obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Szkoły Morskiej 1 (budowę powszechnej szkoły żeńskiej rozpoczęto w Tczewie w roku 1911; w roku 1914 w wyposażonym w centralne ogrzewanie budynku szkolnym dowództwo pruskiej armii zorganizowało lazaret dla rannych żołnierzy; w kolejnych latach – od roku 1916 – w budynku mieściły się koszary niemieckiej straży granicznej – koszary Grenzschutzu, w latach 1920-1930 swoją siedzibę miała w tym miejscu pierwsza w Polsce Szkoła Morska założona przez kmdra Antoniego Garnuszewskiego; pod koniec wojny, podobnie jak inne budynki szkolne, obiekt przeznaczony został na potrzeby koncentrowanych w mieście niemieckich jednostek wojskowych)

osoby powiązane:

  • kmdr Antoni Garnuszewski – inżynier komunikacji, założyciel tczewskiej Szkoły Morskiej (dyrektor placówki), autor pierwszych polskich podręczników z zakresu budownictwa okrętowego („Budowa okrętu” i „Teoria okrętu”), od sierpnia 1929 roku naczelnik wydziału administracji morskiej oraz zastępca dyrektora gdyńskiego Urzędu Morskiego

datowanie:

1912 [po wybudowaniu obiektu szkolnego przy obecnej ul. Szkoły Morskiej 1] – ok. 1914 ; por. karta pocztowa nr 815 – identyczny widok: https://skarbnica.tczew.pl/2445/tczew-obecne-liceum-ogolnoksztalcace-im-marii-sklodowskiej-curie-przy-ulicy-szkoly-morskiej-1-2/

polskojęzyczny podpis na awersie karty pocztowej pochodzi z okresu międzywojennego (Szkoła Morska: 1920-1930)

karta datowana przez nadawcę na październik 1926 roku, widok pochodzi jednak z okresu wcześniejszego

opis fizyczny:

  • pocztówka czarno-biała (fotograficzna)
  • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim datowana przez nadawcę na 16 października 1926 roku (adresat: G. Paliżanka, Sosnowiec, ul. Racławicka 11)
  • nadruk niemieckojęzyczny przekreślony
  • na awersie odręczny podpis w języku polskim: „Tczew ongiś gimnazjum żeńskie, obecnie gmach Szkoły Morskiej”

uwagi:

na odwrocie znaczek Poczta Polska, stempel pocztowy / korespondencyjny Tczew 1 z datą 16.10.1926 oraz stempel pocztowy / korespondencyjny Sosnowiec z datą 17.10.1926

sygnatura:

Poczt138

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content