Tczew. Obecna ulica Jarosława Dąbrowskiego – zabudowa peryferyjna. Widok na gmach urzędu pocztowego od strony obecnego Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego

Tczew. Obecna ulica Jarosława Dąbrowskiego – zabudowa peryferyjna. Widok na gmach urzędu pocztowego od strony obecnego Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego

Tczew. Obecna ulica Jarosława Dąbrowskiego – zabudowa peryferyjna. Widok na gmach urzędu pocztowego od strony obecnego Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego / niem. Dirschau. Poststrasse

obiekty widoczne:

 • gmach pocztowy zlokalizowany w rejonie dawnego Przedmieścia Gdańskiego / obecnie: Urząd Pocztowy nr 1 przy ul. J. Dąbrowskiego 7 (neogotycki budynek pocztowy, wyposażony w nowoczesną centralę telefoniczną, wzniesiono w roku 1905 według projektu architekta Karola Hempla)
 • fragment obecnej ulicy Obrońców Westerplatte (daw. Hallera, Friedrichstrasse, Chausee Strasse)
 • fragment obecnej ulicy Jarosława Dąbrowskiego (daw. Marszałka Piłsudskiego, Pocztowa, Poststrasse, Berliner Vorstadt)
 • nieistniejący współcześnie budynek zlokalizowany w rejonie obecnej ulicy Jarosława Dąbrowskiego 9 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją
 • nieistniejący współcześnie budynek zlokalizowany w rejonie ulicy Jarosława Dąbrowskiego 8 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (Gasthof bei F.W. Görtz [zajazd, gospoda]; por. pocztówka nr 106: https://skarbnica.tczew.pl/4637/tczew-gmach-pocztowy-7/)
 • kamienica przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1890 roku)
 • budynek przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (siedziba kolejno: Hotelu Kronprinz von Preussen, Grand Hotelu, Hotelu Miejskiego; Hotel Kronprinz von Preussen założony został przed 1882 rokiem, obiekt wraz z przyległymi zabudowaniami uległ zniszczeniu w wyniku pożaru do którego doszło 20 listopada 1897 roku; budynek w obecnym kształcie wzniesiono w latach 1914-1917)
 • nieistniejący współcześnie budynek znajdujący się w rejonie obecnej ulicy Jarosława Dąbrowskiego 11 (budynek dawnego kina należącego do Edwarda Gandrasa [kino Igrzyska Świetlne, inne nazwy: Bałtyk, Światowid, Apollo]; po wojnie obiekt przebudowany na potrzeby kina „Wisła”, od roku 2006 pawilony usługowo-handlowe)

osoby powiązane:

 • Karol Hempel – architekt / projektant
 • A. Müller – właściciel hotelu Kronprinz [Następca Tronu]
 • Wilhelm Back – późniejszy właściciel hotelu Kronprinz [Następca Tronu]
 • Edward Gandras – właściciel budynku przy ulicy J. Dąbrowskiego 11, właściciel budynku przy ulicy J. Dąbrowskiego 12, właściciel kina „Igrzyska świetle” (inne nazwy: Bałtyk / Światowid / Apollo) działającego w nowym budynku powstałym w 1917 roku w sąsiedztwie obiektu hotelowego

osoby widoczne:

 • przechodnie / mieszkańcy Tczewa [mieszkańcy dawnego Przedmieścia Berlińskiego]

datowanie:

po 1905/1906 [po wybudowaniu urzędu pocztowego zlokalizowanego w rejonie dawnego Przedmieścia Gdańskiego / współcześnie Urząd pocztowy nr 1 przy obecnej ulicy J. Dąbrowskiego 7]

widok wcześniejszy w porównaniu z widokiem przedstawionym na awersie karty pocztowej nr 106: https://skarbnica.tczew.pl/4637/tczew-gmach-pocztowy-7/ (brak słupa telegraficznego)

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. W. Kranz, Buchhandlung, Dirschau [Tczew]
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim (dane korespondencyjne adresata nieczytelne)
 • na awersie nadruk w języku niemieckim: Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]

uwagi:

brak stempli pocztowych / korespondencyjnych, brak znaczka pocztowego [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt145

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content