Tczew. Dawny dworzec kolejowy – strona bydgoska

Tczew. Dawny dworzec kolejowy – strona bydgoska

Tczew. Dawny dworzec kolejowy – strona bydgoska

obiekty widoczne:

 • tczewski dworzec kolejowy (tak zwana strona bydgoska)
 • budynek przy obecnej ulicy 1 Maja 10 – okazały budynek poczty dworcowej i urzędu telegraficznego elewacją południową przylegający do peronu bydgoskiego (czas powstania obiektu: około 1865 roku ; budynek przebudowany około 1910 roku)
 • budynek przy ulicy 1-go Maja 8dawna poczekania dworcowa IV klasy elewacją południową przylegająca do peronu bydgoskiego (czas powstania obiektu: około 1880 rok, rozbudowa: 1909 rok [podwyższenie, a następnie rozbudowanie budynku dworcowego w kierunku wschodnim]; w okresie międzywojennym obiekt pełnił funkcje administracyjne)
 • pozostałe zabudowania dworcowe
 • peron
 • tory kolejowe (linia łącząca Tczew z Bydgoszczą)

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • budynek dawnego dworca kolejowego – obiekt niewidoczny w kadrze (tczewski budynek dworcowy, znajdujący się pomiędzy dwiema liniami kolejowymi łączącymi Tczew z Gdańskiem i Tczew z Bydgoszczą wybudowany został w latach 1856-1857 według projektu Friedricha Augusta Stülera; obiekt wzniesiono w tym samym czasie co wieże i portale tczewskich mostów; dawny gmach dworca kolejowego zachwycił przebywającą w Tczewie, w sierpniu 1858 roku, Jadwigę Łuszczewską-Deotymę, w tekście wspomnieniowym zatytułowanym Wycieczka do Gdańska. Czczewo autorka „Panienki z okienka” pisała: Jest to prawdziwy wzór architektury dziewiętnastego wieku, utwór z samego żelaza i kryształu, najtrwalsze z najtrwalszych, połączenie dziwne a pociągające (…) Najpierw wchodzisz do sali z trzech stron wyłożonej zwierciadłami, z czwartej ogromna oszklona ściana przedziela ją od drugiej sali półkolistej; ta cała jest ulana ze szkła, oprawionego w sieć żelaznych słupów, wiotkich i powikłanych, jakby gałązki rozłożystych drzew. Kierunek budowy tak zwrócony, iż gdziekolwiek staniesz, na wskroś wszystkich ścian, jak jedno okno, widzisz cały most.)

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa

osoby powiązane (wydawcy karty pocztowej):

 • Jakub Mortkowicz – księgarz, wydawca
 • Jan Gebethner – księgarz, wydawca

datowanie:

po 1920 roku [por. nazwa wydawnictwa widoczna na rewersie karty pocztowej – 17 grudnia 1918 roku Jan Gebethner i Jakub Mortkowicz powołali Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych RUCH; pierwotnie wydawnictwo nosiło nazwę Polskie Towarzystwo Księgarń Kolejowych RUCH Spółka z o.o]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. nakładem Polskiego Towarzystwa Księgarni Kolejowych „Ruch” S.A. (z adnotacją: Przedruk wzbroniony); fot. J. Bułhak
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku niemieckim (adresat: R. Neldner, Ruda Pabianicka, ulica Piłsudskiego 18)

uwagi:

na odwrocie znaczek Poczta Polska o nominale 15 gr, stempel pocztowy / korespondencyjny Tczew 2 z datą 26.09.1929 oraz stempel pocztowy / korespondencyjny Ruda Pabianicka z datą 27.09.1929

sygnatura:

Poczt154

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content