Tczew. Dawny dworzec kolejowy – elewacja frontowa budynku dworcowego

Tczew. Dawny dworzec kolejowy – elewacja frontowa budynku dworcowego

Tczew. Dawny dworzec kolejowy – elewacja frontowa budynku dworcowego

obiekty widoczne:

 • dworzec kolejowy, niem. Bahnhof – widok z zewnątrz (tczewski budynek dworcowy, znajdujący się pomiędzy dwiema liniami kolejowymi łączącymi Tczew z Gdańskiem i Tczew z Bydgoszczą wybudowany został w latach 1856-1857 według projektu Friedricha Augusta Stülera; obiekt wzniesiono w tym samym czasie co wieże i portale tczewskich mostów; dawny gmach dworca kolejowego zachwycił przebywającą w Tczewie, w sierpniu 1858 roku, Jadwigę Łuszczewską-Deotymę, w tekście wspomnieniowym zatytułowanym Wycieczka do Gdańska. Czczewo autorka „Panienki z okienka” pisała: Jest to prawdziwy wzór architektury dziewiętnastego wieku, utwór z samego żelaza i kryształu, najtrwalsze z najtrwalszych, połączenie dziwne a pociągające (…) Najpierw wchodzisz do sali z trzech stron wyłożonej zwierciadłami, z czwartej ogromna oszklona ściana przedziela ją od drugiej sali półkolistej; ta cała jest ulana ze szkła, oprawionego w sieć żelaznych słupów, wiotkich i powikłanych, jakby gałązki rozłożystych drzew. Kierunek budowy tak zwrócony, iż gdziekolwiek staniesz, na wskroś wszystkich ścian, jak jedno okno, widzisz cały most; obiekt został dwukrotnie uszkodzony w czasie II wojny światowej [we wrześniu 1939 roku oraz podczas bombardowania miasta w dniach 20-22 lutego 1945 roku]; dawny kompleks spłonął w kilka dni po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną w marcu 1945 roku; ruiny dawnego dworca zostały ostatecznie rozebrane w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku ; za: publikacja „Dawny Tczew. Ludzie, miejsca, wydarzenia”, s. 118)
 • oświetlenie uliczne
 • samochód osobowy
 • peron dworcowy

osoby widoczne:

 • przechodnie
 • podróżni
 • żołnierze (armia Cesarstwa Niemieckiego)

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa

osoby powiązane (imię i nazwisko wydawcy):

 • Heinrich Hoffmann – niemiecki fotograf, wydawca, rodowity Bawarczyk, właściciel dobrze prosperującego wydawnictwa albumowego, oficjalny fotograf Adolfa Hitlera; po wybuchu I wojny światowej wstąpił do armii bawarskiej, gdzie dokumentował działania wojenne; jego pierwszy album ze zdjęciami został opublikowany w 1919 roku pod tytułem Ein Jahr Bayrische Revolution im Bilde

datowanie:

1916-1918 / I Wojna Światowa

 • por. widoczne na głowach żołnierzy pikielhauby / pikielhaub – skórzany niemiecki hełm zakończony charakterystycznym szpikulcem; po upadku Cesarstwa Niemieckiego (1918 rok) zaprzestano używania pikielhauby jako stroju wojskowego)
 • por. dodatkowo nazwę wydawnictwa / imię i nazwisko wydawcy (Heinrich Hoffmann – niemiecki fotograf, wydawca; po wybuchu I wojny światowej wstąpił do armii bawarskiej, gdzie dokumentował działania wojenne)

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. Heinrich Hoffmann, Posen [Poznań]

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt156

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content