Tczew. Dawny dworzec kolejowy – elewacja frontowa budynku dworcowego

Tczew. Dawny dworzec kolejowy – elewacja frontowa budynku dworcowego

Tczew. Dawny dworzec kolejowy – elewacja frontowa budynku dworcowego

obiekty widoczne:

  • dworzec kolejowy, niem. Bahnhof – widok z zewnątrz (tczewski budynek dworcowy, znajdujący się pomiędzy dwiema liniami kolejowymi łączącymi Tczew z Gdańskiem i Tczew z Bydgoszczą wybudowany został w latach 1856-1857 według projektu Friedricha Augusta Stülera; obiekt wzniesiono w tym samym czasie co wieże i portale tczewskich mostów; dawny gmach dworca kolejowego zachwycił przebywającą w Tczewie, w sierpniu 1858 roku, Jadwigę Łuszczewską-Deotymę, w tekście wspomnieniowym zatytułowanym Wycieczka do Gdańska. Czczewo autorka „Panienki z okienka” pisała: Jest to prawdziwy wzór architektury dziewiętnastego wieku, utwór z samego żelaza i kryształu, najtrwalsze z najtrwalszych, połączenie dziwne a pociągające (…) Najpierw wchodzisz do sali z trzech stron wyłożonej zwierciadłami, z czwartej ogromna oszklona ściana przedziela ją od drugiej sali półkolistej; ta cała jest ulana ze szkła, oprawionego w sieć żelaznych słupów, wiotkich i powikłanych, jakby gałązki rozłożystych drzew. Kierunek budowy tak zwrócony, iż gdziekolwiek staniesz, na wskroś wszystkich ścian, jak jedno okno, widzisz cały most; obiekt został dwukrotnie uszkodzony w czasie II wojny światowej [we wrześniu 1939 roku oraz podczas bombardowania miasta w dniach 20-22 lutego 1945 roku]; dawny kompleks spłonął w kilka dni po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną w marcu 1945 roku; ruiny dawnego dworca zostały ostatecznie rozebrane w połowie lat pięćdziesiątych XX wieku ; za: publikacja „Dawny Tczew. Ludzie, miejsca, wydarzenia”, s. 118)
  • powóz konny / bryczka
  • peron dworcowy
  • rower
  • samochód osobowy

osoby widoczne:

  • przechodnie
  • podróżni

osoby powiązane:

  • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa

datowanie:

1920–1938 [okres międzywojenny; patrz: Wydawnictwo „POLWID” Bydgoszcz, polskojęzyczny nadruk na awersie karty pocztowej, datowanie korespondencji]

opis fizyczny:

  • pocztówka w sepii (fotograficzna); wyd. „POLWID” Bydgoszcz (z adnotacją: Przedruk wzbroniony)
  • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim datowana przez nadawcę na 5 sierpnia 1929 roku (adresat: Lubomira Mackiewiczówna, Częstochowa)

uwagi:

brak znaczka pocztowego

sygnatura:

Poczt158

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content