Tczew. Ulica Obrońców Westerplatte – widok na skrzyżowanie z ulicą Jarosława Dąbrowskiego

Tczew. Ulica Obrońców Westerplatte – widok na skrzyżowanie z ulicą Jarosława Dąbrowskiego

Tczew. Ulica Obrońców Westerplatte – widok na skrzyżowanie z ulicą Jarosława Dąbrowskiego / niem. Dirschau. Friedrichstraße

obiekty widoczne:

 • budynek przy ulicy Obrońców Westerplatte 7 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (lewa strona kadru; czas powstania obiektu: lata 80/90-te XIX wieku; rozbudowa w latach 1915-1920)
 • budynek przy ulicy Obrońców Westerplatte 6 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (lewa strona kadru; czas powstania obiektu: około 1890-1900)
 • kamienica przy ulicy Obrońców Westerplatte 23-23A-23B / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (prawa strona kadru; czas powstania obiektu: 1900 rok)
 • kamienica przy ulicy Obrońców Westerplatte 22 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (prawa strona kadru; czas powstania obiektu: około 1870-1890)
 • kamienica przulicy Jarosława Dąbrowskiego 13 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (budynek widoczny w tle; czas powstania obiektu: około 1890 roku)
 • budynek przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją (budynek widoczny w tle; siedziba kolejno: Hotelu Kronprinz von Preussen, Grand Hotelu, Hotelu Miejskiego; Hotel Kronprinz von Preussen założony został przed 1882 rokiem [patrz: „Wiadomości potoczne” sierpień 1882 – luty 1883 / informacja o budowie sali koncertowej w Hotelu Księcia Następcy Tronu], obiekt wraz z przyległymi zabudowaniami uległ zniszczeniu w wyniku pożaru do którego doszło 20 listopada 1897 roku; budynek w obecnym kształcie wzniesiono w latach 1914-1917)
 • zieleń miejska
 • powóz konny

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

 • gmach pocztowy / obecnie: Urząd Pocztowy nr 1 przy ul. J. Dąbrowskiego 7 (neogotycki budynek pocztowy, wyposażony w nowoczesną centralę telefoniczną, wzniesiono w roku 1905 według projektu architekta Karola Hempla)

osoby widoczne:

 • przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane (dotyczy budynku przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 12 / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją):

 • Friedrich Wilhelm Victor August Ernst von Hohenzollern – ostatni następca tronu (niem. Kronprinz) Prus i Niemiec, syn cesarza Wilhelma II i Augusty Wiktorii ze Szlezwika-Holsztynu-Augustenburga
 • A. Müller – właściciel hotelu Kronprinz [Następca Tronu]
 • Wilhelm Back – późniejszy właściciel hotelu Kronprinz [Następca Tronu]
 • Edward Gandras – właściciel budynku przy ulicy J. Dąbrowskiego 11, właściciel budynku przy ulicy J. Dąbrowskiego 12, właściciel kina „Igrzyska świetle” (inne nazwy: Bałtyk / Światowid / Apollo) działającego w nowym budynku powstałym w 1917 roku w sąsiedztwie obiektu hotelowego

datowanie:

1917/1918 [po wybudowaniu obiektu przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 12; chodzi o obiekt wzniesiony w obecnym kształcie w miejscu dawnego Hotelu Kronprinz von Preussen] – 1919/1920 [przed formalnym przyłączeniem Tczewa do Polski; por. niemieckojęzyczny nadruk widoczny na awersie karty pocztowej]

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała (fotograficzna)

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt165

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content