Tczew. Ulica Sobieskiego

Tczew. Ulica Sobieskiego

Tczew. Ulica Sobieskiego (wcześniej: Gosslerstrasse, Ringstrasse) / okazałe kamienice wybudowane przez pierwszą w dziejach miasta spółdzielnię mieszkaniową – chodzi o powołaną z inicjatywy burmistrza Tczewa Ludwika Dembskiego Urzędniczą Spółdzielnię Budowlano-Mieszkaniową; pierwsze obiekty mieszkalne wzniesiono przy ulicy Sobieskiego w latach 1899-1901) / niem. Dirschau. Gosslerstrasse

obiekty widoczne:

 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 11 / zgodnie z obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1900 roku)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 12 / zgodnie z obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1900 roku)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 13-13b / zgodnie z obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1900 roku)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 14 / zgodnie z obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1900 roku)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 15 / zgodnie z obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1900 roku)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 16-17 / zgodnie z obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1900 roku)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 18 / zgodnie z obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: 1908 rok; obiekt wybudowany dla Przeperskiego według projektu z 1907 roku)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 21 / zgodnie z obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1920 roku)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 22 / zgodnie z obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: około 1920 roku)
 • kamienica przy ulicy Sobieskiego 23 / zgodnie z obowiązującą współcześnie numeracją (czas powstania obiektu: 1912 rok, obiekt wybudowany dla Fabrenitza według projektu z 1911 roku)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa

osoby powiązane:

 • Ludwik Dembski – burmistrz miasta Tczewa
 • Fabrenitz – właściciel kamienicy przy ul. Sobieskiego 23 / zgodnie z obowiązującą współcześnie numeracją
 • Przeperski – właściciel kamienicy przy ul. Sobieskiego 18 / zgodnie z obowiązującą współcześnie numeracją,

instytucje powiązane:

 • Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa – powołana została do życia 26 sierpnia 1898 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza Tczewa Ludwika Dembskiego; w październiku 1898 r., z ramienia tczewskiej spółdzielni, zakupiono 3 tys. m² gruntu przy ul. Sobieskiego [daw. Gosslerstrasse, Ringstrasse], celem wybudowania czterech domów z 27 mieszkaniami; 23 kwietnia 1900 r. mieszkania te formalnie przekazano lokatorom; w dziesięć lat później Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa zajęła się budową domów przy ul. Paderewskiego (12, 13, 14) i ul. Stromej (1-5); do roku 1918 wzniesiono w Tczewie łącznie 16 obiektów mieszkalnych z 97 lokalami; kolejne domy, m.in. przy ul. Sobieskiego 34, 35, Wybickiego 22 i Paderewskiego 15 wybudowano w latach 30. XX wieku; z kolei pierwszą inwestycją tczewskiej spółdzielni, po zakończeniu II wojny światowej, był budynek z 32. lokalami mieszkalnymi przy ul. Sobieskiego 19 oddany do użytku dopiero w 1960 roku. Przez kolejne lata, począwszy od roku 1945 aż do roku 1960 działalność spółdzielni ograniczała się wyłącznie do remontu zdewastowanych i zniszczonych w wyniku działań wojennych budynków. 29 listopada 1945 r. Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa przemianowana została na „Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników Państwowych i Samorządowych”, w roku 1964 po raz kolejny zmieniono nazwę instytucji, tym razem na „Powiatową Spółdzielnię Mieszkaniową w Tczewie”, by w 1976 r. ostatecznie przyjąć obowiązującą po dziś dzień nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tczewie.

datowanie:

1919/1920 [po wybudowaniu kamienicy przy ulicy Sobieskiego 21; przed oficjalnym przyłączeniem Tczewa do Polski – por. niemieckojęzyczny nadruk widoczny na awersie karty korespondencyjnej]

opis fizyczny:

pocztówka koloryzowana (fotograficzna); wyd Geschw. Ladwig, Dirschau

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt174

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content