Tczew. Port zimowy. Pogłębiarka Cruachan w Porcie Zarządu Dróg Wodnych na Wiśle

Tczew. Port zimowy. Pogłębiarka Cruachan w Porcie Zarządu Dróg Wodnych na Wiśle

Tczew. Port zimowy. Pogłębiarka Cruachan w Porcie Zarządu Dróg Wodnych na Wiśle

obiekty widoczne:

 • pogłębiarka „Cruachan” [widoczna na awersie karty pocztowej pogłębiarka została zbudowana w 1914 roku w Holandii, w 1928 roku zakupiło ją polskie Ministerstwo Robót Publicznych do obsługi portu w Tczewie i żeglugi Wisła-Bałtyk – w tym czasie otrzymała nazwę „Mamut”, w 1930 roku została przekazana Urzędowi Morskiemu w Gdyni]
 • pozostałe jednostki pływające
 • Wisła
 • most drogowy – widoczny w tle (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy – widoczny w tle (wybudowany w 1891 na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • wieże w stylu neogotyckim – wieże mostu kratowniczego / drogowego (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • przęsła mostowe

instytucje powiązane:

 • Państwowy Zarząd Dróg Wodnych w Tczewie

miejsca powiązane:

 • dawny port zimowy / port rzeczny / teren zagospodarowany następnie przez Tczewską Stocznię Rzeczną

osoby powiązane (budowniczowie mostów tczewskich):

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego

datowanie:

1928 [po zakupieniu pogłębiarki „Cruachan” przez polskie Ministerstwo Robót Publicznych] – 1936; datowanie szczegółowe około 1928 roku

okres międzywojenny (por. polskojęzyczny nadruk na awersie karty korespondencyjnej oraz dane wydawcy zamieszczone na rewersie karty pocztowej / Wydawnictwo POLWID Bydgoszcz)

por. pocztówka nr 857 – identyczny widok: https://skarbnica.tczew.pl/2898/tczew-poglebiarka-cruachan-w-porcie-zarzadu-drog-wodnych-na-wisle-nadruk-widoczny-na-rewersie-karty-pocztowej/

opis fizyczny:

pocztówka w sepii (fotograficzna); wyd. „POLWID” Bydgoszcz (z adnotacją: Przedruk wzbroniony)

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt196

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content