Tczew. Nieistniejący współcześnie pomnik Cesarza Wilhelma I. Obecna siedziba Urzędu Miejskiego przy ulicy 30 Stycznia 1 (latach 1995-2012 budynek CED)

Tczew. Nieistniejący współcześnie pomnik Cesarza Wilhelma I. Obecna siedziba Urzędu Miejskiego przy ulicy 30 Stycznia 1 (latach 1995-2012 budynek CED)

Tczew. Nieistniejący współcześnie pomnik Cesarza Wilhelma I. Obecna siedziba Urzędu Miejskiego przy ulicy 30 Stycznia 1 (latach 1995-2012 budynek CED) / niem. Kaiserin Auguste Victoria-Schule und Kaiser Wilhelm-Denkmal

obiekty widoczne:

 • pomnik Cesarza Wilhelma I / chodzi o Wilhelma I Hohenzollerna urodzonego jako Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen (nieistniejący współcześnie pomnik zlokalizowany w rejonie obecnego Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego: w sąsiedztwie Parku im. Mikołaja Kopernikakamienicy narożnej przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 2 oraz dawnego Kaiserin Auguste Victoria-Schule – Szkoły Żeńskiej im. Cesarzowej Augusty Wiktorii [daw. Centrum Edukacji Dorosłych, od stycznia 2014 roku siedziba Urzędu Miasta] ; 30 stycznia 1920 roku marynarze polscy ściągnęli z cokołu figurę Wilhelma na znak sprzeciwu wobec 148-letniej niewoli pruskiej)
 • godło cesarskie (orzeł z głową zwróconą w prawą stronę)
 • budynek Kaiserin Auguste Victoria Schule / Szkoła żeńska im. Cesarzowej Augusty Wiktorii / w latach 1995-2012 tczewskie Centrum Edukacji Dorosłych / obecnie siedziba Urzędu Miejskiego przy ulicy 30 Stycznia 1 (czas powstania obiektu: 1891 rok; jeszcze przed końcem XIX wieku na podwórzu szkolnym wybudowano wolno stojącą salę gimnastyczną, zaś w roku 1911 wykonano dobudówkę od strony obecnej ulicy Ogrodowej; w roku 1911 placówkę przekształcono w liceum żeńskie, następnie, po odzyskaniu niepodległości, przemianowano je na gimnazjum żeńskie; po reformie oświatowej 1934 roku, ośmioletnie dotychczas gimnazjum zastąpiono gimnazjum czteroletnim (kończącym się małą maturą) oraz dwuletnim liceum; od tego czasu szkoła przyjęła nazwę Państwowe Żeńskie Gimnazjum i Liceum Humanistyczne)
 • fragment obecnego Parku im. Mikołaja Kopernika / daw. Cmentarz ewangelicki
 • nieistniejący współcześnie budynek znajdujący się w sąsiedztwie daw. Szkoły im. Cesarzowej Augusty Wiktorii

osoby powiązane:

 • Georg Renatus Mayer-Steglitz – autor pomnika
 • Wilhelm I Hohenzollern wł. Wilhelm Friedrich Ludwig von Preußen – cesarz niemiecki
 • Augusta Wiktoria ze Szlezwika-Holsztynu-Sonderburga-Augustenburga – cesarzowa niemiecka, żona Wilhelma II (ostatniego władcy Prus)

osoby widoczne:

przechodnie / mieszkańcy Tczewa (w tym dzieci)

datowanie:

około 1901 roku [przed wysłaniem karty pocztowej]

opis fizyczny:

 • pocztówka czarno-biała (fotograficzna); wyd. W. Kranz, Buchhandlung, Dirschau [Tczew]
 • na awersie nadruk w języku niemieckim: Gruss aus Dirschau [Pozdrowienia z Tczewa]
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie
 • korespondencja adresowana do Willenberg / współcześnie: Wielbark – najbardziej wysunięta na południe część Malborka, dawniej Wielbark stanowił samodzielną miejscowość, której północną część włączono ostatecznie w granice miasta, zaś południową, mniejszą pozostawiono w obrębie gminy Malbork

uwagi:

na rewersie stempel pocztowy Marienburg [Malbork] z datą 16.02.1902

sygnatura:

Poczt204

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Skip to content