Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki – widok od strony ulicy Dominikańskiej

Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki – widok od strony ulicy Dominikańskiej

Tczew. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki – widok od strony ulicy Dominikańskiej / niem. Dirschau. Evangelische Kirche

obiekty widoczne:

  • kościół podominikański / Kościół pw. Świętego Mikołaja / Kościół pw. św. Jerzego / ob. Kościół Rzymskokatolicki pw. Św. Stanisława Kostki przy Placu Świętego Grzegorza (obiekt sakralny ufundowany w roku 1289 przez księcia pomorskiego Mestwina, do roku 1945 użytkowany przez gminę ewangelicką, prezbiterium pochodzi z końca XIII wieku, a nawa z połowy wieku XIV)
  • mur dawnego cmentarza przyfarnego
  • fragment kostnicy
  • Plac Św. Grzegorza / zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem (daw. Plac Komuny Paryskiej; w czasach protestantów również Plac Św. Jerzego)
  • dawny budynek klasztorny zakonu żebraczego dominikanów – część zespołu klasztornego (po kasacji klasztoru w 1818 roku przekazany na cele szkolne) – obecnie Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści
  • budynki przy obecnej ulicy Mestwina (daw. Hintergasse, St. Georgen Hintere, St. Georgen Hintergasse)
  • budynek narożny przy ulicy Dominikańskiej 4 [zgodnie z obowiązującym współcześnie nazewnictwem i obowiązującą współcześnie numeracją] – na zdjęciu widoczny fragment budynku / prawa strona kadru (czas powstania obiektu: około 1890 roku, budynek wzniesiony na działce będącej własnością kościoła parafialnego)

obiekty powiązane (niewidoczne w kadrze):

  • Kościół Rzymskokatolicki pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (czas powstania obiektu: 2. połowa XIII do 2. połowy XIV wieku, wieża – II połowa XIII wieku, prezbiterium – I połowa XIV wieku, korpus nawowy – przed 1364 rokiem)
  • szkoła tzw. Biała / obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1871 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)
  • szkoła tzw. Czerwona/ obecnie: Dom Organizacji Pozarządowych (czas powstania obiektu: 1891 rok; w okresie międzywojennym mieściła się tu Szkoła Powszechna nr 1, później Zespół Szkół Technicznych i Kolejowych)

osoby widoczne:

uczniowie szkoły staromiejskiej istniejącej w Tczewie od roku 1871 [chodzi o staromiejską szkołę męską i staromiejską szkołę żeńską]

datowanie:

1891 [kamienica narożna przy ob. ul. Dominikańskiej 4] – 1913; datowanie uszczegółowione: 1900-1913 [por. typ pocztówki pomocny w datowaniu widoku / od 1900 roku nastąpiła popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię]

por. dodatkowo karta pocztowa nr 646 – podobny widok: https://skarbnica.tczew.pl/1860/tczew-kosciol-rzymskokatolicki-pw-sw-stanislawa-kostki-widok-od-strony-ulicy-dominikanskiej/

opis fizyczny:

pocztówka w sepii (fotograficzna)

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt210

zbiór T. Spionek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content