Tczew. Most drogowy. Most kolejowy. Dawny kompleks dworcowy (tak zwana strona gdańska)

Tczew. Most drogowy. Most kolejowy. Dawny kompleks dworcowy (tak zwana strona gdańska)

Tczew. Most drogowy. Most kolejowy. Dawny kompleks dworcowy (tak zwana strona gdańska) / niem. Dirschau. Bahnhof mit Weichselbrücken

obiekty widoczne:

 • tczewski dworzec kolejowy (tak zwana strona gdańska)
 • budynek dawnego dworca kolejowego (tczewski budynek dworcowy, znajdujący się pomiędzy dwiema liniami kolejowymi łączącymi Tczew z Gdańskiem i Tczew z Bydgoszczą wybudowany został w latach 1856-1857 według projektu Friedricha Augusta Stülera; obiekt wzniesiono w tym samym czasie co wieże i portale tczewskich mostów; dawny gmach dworca kolejowego zachwycił przebywającą w Tczewie, w sierpniu 1858 roku, Jadwigę Łuszczewską-Deotymę, w tekście wspomnieniowym zatytułowanym Wycieczka do Gdańska. Czczewo autorka „Panienki z okienka” pisała: Jest to prawdziwy wzór architektury dziewiętnastego wieku, utwór z samego żelaza i kryształu, najtrwalsze z najtrwalszych, połączenie dziwne a pociągające (…) Najpierw wchodzisz do sali z trzech stron wyłożonej zwierciadłami, z czwartej ogromna oszklona ściana przedziela ją od drugiej sali półkolistej; ta cała jest ulana ze szkła, oprawionego w sieć żelaznych słupów, wiotkich i powikłanych, jakby gałązki rozłożystych drzew. Kierunek budowy tak zwrócony, iż gdziekolwiek staniesz, na wskroś wszystkich ścian, jak jedno okno, widzisz cały most.)
 • wieże w stylu neogotyckim / wieże mostu drogowego – widoczne w tle (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji)
 • linia kolejowa łącząca Tczew z Gdańskiem
 • pozostałe zabudowania dworcowe
 • tory kolejowe
 • pociąg
 • peron
 • most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze)
 • most kolejowy (wybudowany w 1891 roku na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem)
 • portal mostu kratowniczego (drogowego) ozdobiony reliefami Gustawa Bläsera przedstawiającymi (w części centralnej) pruskiego króla Fryderyka Wilhelma IV
 • brama wjazdowa na most kolejowy z charakterystyczną, zbliżoną do portalu mostu kratowniczego, sekwencją wartowniczą

osoby powiązane:

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego

datowanie:

1900-1908 – por. typ pocztówki [popularyzacja technik fotograficznych, które z czasem wyparły litografię]

polskojęzyczny nadruk, znajdujący się w sąsiedztwie oryginalnego nadruku niemieckojęzycznego, pochodzi z okresu międzywojennego (po roku 1920, czyli po formalnym przyłączeniu Tczewa do Polski, mieszkańcy miasta, nie posiadając jeszcze wydanych własnym sumptem kart widokowych, nanosili zmiany na pocztówki już istniejące na rynku wydawniczym: skreślali bądź zamalowywali dotychczasowe nadruki, starali się zatuszować pruską symbolikę, dołączali podpisy polskojęzyczne)

por. pocztówka nr 152 – identyczny widok z nieco innym podpisem w języku polskim (podpis w formie pieczątki): https://skarbnica.tczew.pl/4838/tczew-mosty-przez-wisle-i-dawny-dworzec-tak-zwana-strona-gdanska-3/

opis fizyczny:

 • pocztówka koloryzowana (fotograficzna); wyd. Schaar
 • na awersie dodatkowy nadruk w języku polskim „Tczew. Dworzec z mostami przez Wisłę”
 • na rewersie karta pocztowa wypisana odręcznie – korespondencja w języku polskim

uwagi:

brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt227

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content