Tczew. Mosty Tczewskie. Zniszczone Mosty Tczewskie. Prowizoryczny most kolejowy odbudowany przez armię niemiecką

Tczew. Mosty Tczewskie. Zniszczone Mosty Tczewskie. Prowizoryczny most kolejowy odbudowany przez armię niemiecką

Tczew. Mosty Tczewskie. Zniszczone Mosty Tczewskie. Prowizoryczny most kolejowy odbudowany przez armię niemiecką / niem. Dirschau. Die gesprengte Brücke – Dirschau. die neue Notbrücke

obiekty widoczne:

 • Wisła
 • zniszczony most drogowy (zbudowany w latach 1851–1857 jako most drogowo-kolejowy, proj. Carl Lentze) – górna część karty pocztowej
 • most kolejowy widoczny w tle (wybudowany w 1891 roku na trasie magistrali kolejowej łączącej Warszawę z Gdańskiem) – górna część karty pocztowej
 • wieża w stylu neogotyckim – wieża mostu kratowniczego / drogowego – w kadrze widoczny fragment jednej z wież (wieżyczki wznoszono kolejno w latach: 1856 – na środkowym filarze, 1857 – na pierwszym i drugim filarze, 1858 – na czwartym i piątym filarze; we wnętrzu każdej z wież znajduje się kilka niewielkich pomieszczeń: przedsionek, prostokątna wnęka z wejściem na schody, sala wpisana w cylindryczną część wieży, drewniane podesty kolejnych kondygnacji) – górna część karty pocztowej
 • przęsła mostowe
 • prowizoryczny most kolejowy odbudowywany przez armię niemiecką – dolna część karty pocztowej (1 września 1939 roku saperzy z 2. Batalionu Strzelców wysadzili kilka przęseł tczewskich mostów wiślanych, armia niemiecka przystąpiła do odbudowy zniszczonych odcinków mostu kolejowego pod koniec 1939 roku, wykonano wówczas prowizoryczną konstrukcję odchyloną na północ od prawidłowej osi mostu; jednotorowy most w takiej wersji konstrukcyjnej użytkowany był zaledwie przez kilka miesięcy [do września 1940 roku]; pierwszy pociąg przejechał odbudowanym mostem kolejowym dnia 16 października 1939; przy odbudowie mostu tczewskiego / mostu kolejowego zatrudnieni byli m.in. Polacy skierowani na roboty przymusowe przez Arbeitsamt – Urząd Pracy, jeńcy z Belgii (w okresie od czerwca do sierpnia 1940 roku), a także więźniowie tczewskich koszar (odpowiedzialni m.in. za rozbijanie bloków kamiennych oraz budowę dróg dojazdowych do tymczasowego promu); za: „Mosty Tczewskie” Łukasz Brządkowski, Przemysław Zieliński, s. 44)
 • swastyka (symbol III Rzeszy)

wydarzenia powiązane (II wojna światowa / 1 września 1939 roku) – górna część karty pocztowej:

 • wysadzenie przyczółka mostowego i dawnej bramy wjazdowej od strony Lisewa (około godziny 6:10)
 • wysadzenie tczewskiego przyczółka mostowego oraz filaru w nurcie rzeki Wisły (około godziny: 6:40)

wydarzenia powiązane (wrzesień / październik 1939) – dolna część karty pocztowej:

 • odbudowa mostu kolejowego / budowa prowizorycznego mostu kolejowego przez armię niemiecką
 • przejazd pociągu relacji Berlin Królewiec odbudowanym mostem kolejowym dnia 16 października 1939

osoby powiązane (osoby odpowiedzialne za akcję wysadzenia mostów tczewskich):

 • podporucznik Norbert Juchtman – żołnierz / porucznik bezpośrednio odpowiedzialny za akcję wysadzenia mostów tczewskich
 • major Jan Guderski – żołnierz / major bezpośrednio odpowiedzialny za akcję wysadzenia mostów tczewskich
 • ppłk. Stanisław Janik – dowódca tczewskiego 2. Batalionu Strzelców oraz Oddziału Wydzielonego „Tczew”

osoby powiązane (osoby obecne podczas oficjalnego otwarcia prowizorycznego mostu kolejowego):

 • Albert Forster – namiestnik Okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie, obecny podczas przejazdu pociągu relacji Królewiec – Berlin (chodzi o przejazd odbudowanym przez armię niemiecką prowizorycznym mostem kolejowym dnia 16 października 1939 roku)
 • gen. Fedor von Bock – dowódca grupy Armii „Nord”, obecny podczas przejazdu pociągu relacji Królewiec – Berlin (chodzi o przejazd odbudowanym przez armię niemiecką prowizorycznym mostem kolejowym dnia 16 października 1939 roku)
 • Julius Dorpmüller – minister transportu III Rzeszy, obecny podczas przejazdu pociągu relacji Królewiec – Berlin (chodzi o przejazd odbudowanym przez armię niemiecką prowizorycznym mostem kolejowym dnia 16 października 1939 roku)
 • Walther von Brauchitsch – naczelny dowódca niemieckich wojsk lądowych

osoby powiązane (budowniczowie XIX-wiecznych mostów tczewskich):

 • Friedrich August Stüler – XIX-wieczny architekt pruski, przewodniczący Komisji Budowy Zamków, inspektor i radca do spraw budownictwa, autor projektu tczewskich wież i portali wjazdowych
 • Rudolph Eduard Schinz – szwajcarski inżynier mechanik, konstruktor mostu, autor szczegółowego opracowania konstrukcji przęseł obu mostów na Wiśle
 • Carl Lentze – odpowiedzialny za koncepcję i całkowity projekt budowlany mostu kolejowo-drogowego (późniejszego mostu drogowego)
 • Johann Schwedler – autor projektu tczewskiego mostu kolejowego
 • Christopher Mehrtens – budowniczy tczewskiego mostu kolejowego

datowanie:

wrzesień / październik 1939

opis fizyczny:

pocztówka czarno-biała z dwoma widokami (pocztówka fotograficzna – dwie fotografie mostów wiślanych)

uwagi:

brak korespondencji na rewersie, brak znaczka pocztowego, brak stempli pocztowych / korespondencyjnych [karta bez obiegu pocztowego]

sygnatura:

Poczt252

zbiór S. Zaczyński

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content